Tuinen te huur (3)

Houd deze pagina in de gaten om steeds op de hoogte te zijn van vrijgekomen tuinen.

Momenteel 3 tuinen  vrij.

Hoe lang moet je wachten voor je aan de beurt komt om een tuin te huren?
Reken op 3 à 4 jaar.
Altijd inschrijven op een geschikte tuin loont echter altijd.
Je kunt zien hoe lang of kort de nieuwe tuinders in 2016/17 hebben moeten wachten.
Bekijk hier de gemiddelde wachttijd »

Nog niet ingeschreven bij Amstelglorie?
Lees dan eerst de informatie voor aspirant-leden »


Let op: zorg dat je de bondscontributie op tijd betaalt

Het komt vaker voor dat  een kandidaat-lid zich inschrijft voor een tuin, deze toegewezen krijgt, maar dan niet voorkomt op de door de Bond van Volkstuinders verstrekte lijst van kandidaat-leden voor Amstelglorie.

De oorzaak hiervan is, dat de jaarlijkse bijdrage niet bij de Bond is ontvangen. Aspirant-leden die van de Bond in oktober een acceptgiro ontvangen en deze niet betalen voor 1 januari van het nieuwe jaar, worden van de ledenlijst geschrapt en zijn daarmee ook de opbouw-wachttijd kwijt. Ga daarom altijd na of je tegen het end van het jaar de jaarbijdrage voor het volgend jaar hebt betaald, voordat je je inschrijft op een tuin.