Werkbeurten 2017

werk2017

Per tuinder zijn er negen werkbeurten, die worden verdeeld over drie duidelijke periodes.
De eerste periode is van 11 maart t/m 3 juni.
De tweede periode is van 10 juni t/m 2 september.
De derde periode is van 9 september t/m 25 november.

De drie werkbeurten per periode MOETEN ook daadwerkelijk in de daarvoor bestemde periode worden gemaakt en kunnen NIET in een volgende periode worden ingehaald. Kun je een werkbeurt niet maken op de datum van je eigen rooster, dan kun je die inhalen, de week ervoor of erna, maar altijd in dezelfde periode. Op deze manier is de WBC er zeker van dat de tuinders in de verschillende perioden allemaal drie keer komen en wordt het werk beter over het seizoen verspreid.

Het is zaak dat de tuinders hier de EIGEN VERANTWOORDING voor de te maken werkbeurten serieus nemen en de EIGEN planning GOED regelen.

De werkbeurten zijn altijd op zaterdag van 10 tot 12 uur.
Je dient tien minuten voor aanvang aanwezig te zijn, in geëigende kleding, schoeisel en eventueel handschoenen. Indien je te laat bent, kunt u niet meer deelnemen, en dient u een week later terug te komen.

Je mag wel iemand anders sturen om een werkbeurt voor de tuin te vervullen (vanaf 18 jaar; personen onder de 18 jaar kunnen geen werkbeurten verrichten wegens Arbo-regels), maar het is niet toegestaan om iemand mee te nemen, om zodoende twee werkbeurten tegelijk te vervullen.

Wij verzoeken u direct na het weer in ontvangst nemen van de werkbeurtenkaart, te controleren of er een stempel van die dag is gezet. Zo niet, dan moet u dit meteen laten corrigeren. Op latere reclamering kan niet worden ingegaan. Let dus goed op uw saeck!

Voor nieuwe tuinders: na afloop van uw eerste werkbeurt krijgt u een ‘stempelkaart’ waarop u uw 9 werkbeurten kunt laten afstempelen. Bewaar uw kaart thuis tot de jaarnota over 2018 komt. Er kunnen nl. altijd vergissingen bij de administratieve vastlegging worden gemaakt.

Lees meer over het hoe en waarom van werkbeurten >