Tuinen te huur

Momenteel te huur:

Hoe lang moet je wachten voor je aan de beurt komt om een tuin te huren?
De gemiddelde wachttijd is 3 à 4 jaar.
Het kan zijn dat je iets sneller aan de beurt bent, bijvoorbeeld als je je inschrijft  voor een tuin met een sloophuisje. Soms sta je langer op de wachtlijst als je iets meer eisen stelt aan je tuin en huisje.

Nog niet ingeschreven bij Amstelglorie?
Lees dan eerst de informatie voor aspirant-leden »

Let op: zorg dat je de bondscontributie op tijd betaalt
Het komt vaker voor dat  een kandidaat-lid zich inschrijft voor een tuin, deze toegewezen krijgt, maar dan niet voorkomt op de door de Bond van Volkstuinders verstrekte lijst van kandidaat-leden voor Amstelglorie.

De oorzaak hiervan is, dat de jaarlijkse bijdrage niet bij de Bond is ontvangen. Als je bijdrage niet op tijd betaald is, vervalt je plek op de ledenlijst en daarmee ook de opbouw van je wachttijd. Zorg er dus voor dat je op tijd betaalt, eventueel via een automatische afschrijving.

(Info mbt tuinen in de Eksterlaan:
In de nabije toekomst wordt de A10 verbreed met twee rijbanen. Gedurende de bouw kunnen tuinders in de Eksterlaan geluidsoverlast ondervinden.)