Tuinen te huur

Momenteel zijn er geen tuinen vrij.

Houd deze pagina in de gaten om op de hoogte te blijven van vrijgekomen tuinen.

Hoe lang moet je wachten voor je aan de beurt komt om een tuin te huren?
Reken op 3 à 4 jaar. Je kunt zien hoe lang of kort de nieuwe tuinders in 2016/17 hebben moeten wachten.
Bekijk hier de gemiddelde wachttijd »

Nog niet ingeschreven bij Amstelglorie?
Lees dan eerst de informatie voor aspirant-leden »

Let op: zorg dat je de bondscontributie op tijd betaalt
Het komt vaker voor dat  een kandidaat-lid zich inschrijft voor een tuin, deze toegewezen krijgt, maar dan niet voorkomt op de door de Bond van Volkstuinders verstrekte lijst van kandidaat-leden voor Amstelglorie.

De oorzaak hiervan is, dat de jaarlijkse bijdrage niet bij de Bond is ontvangen. Als je bijdrage niet op tijd betaald is, vervalt je plek op de ledenlijst en daarmee ook de opbouw van je wachttijd. Zorg er dus voor dat je op tijd betaalt, eventueel via een automatische afschrijving.