Selecteer een pagina

Corona-info vanuit het bestuur

Hieronder vind je de informatie die alle tuinders per mail ontvangen hebben vanuit het bestuur. Je leest over de  actuele maatregelen die op Amstelglorie gelden de komende periode. 
Heb je na aanleiding van deze info nog vragen, bekijk dan ook de FAQ’s.

Brief van het Bestuur, 19 augustus 2020

Beste tuinder,

Vandaag ontvingen we bericht van de Bond van Volkstuinders (zie bijlage) waarin zij nieuwe maatregelen aankondigen n.a.v. het toenemende aantal besmettingen en de zorgen van de regering en gemeente Amsterdam hierover.

De maatregelen houden het volgende in en zijn per direct van kracht:

– De kantines/clubhuizen gaan dicht.
– Op de eigen tuin worden niet meer dan 6 volwassen gasten toegelaten. Dit geldt voor buiten. De afmetingen van onze tuinhuizen maken het ontvangen van 6 gasten op 1,5 meter afstand onmogelijk, dus dat is niet toegestaan.
– Overal wordt 1,5 meter afstand in acht genomen.

Voor Amstelglorie betekent dit dat alle geplande activiteiten in het clubhuis voorlopig geen doorgang kunnen vinden zoals de ‘vrijdagavond-bar’, de kaartclubs, het oefenen en optreden van de bands en de silent disco. Ook de geplande data voor inschrijvingen van nieuwe leden worden opgeschort. De winkels kunnen wel open blijven.

Wij kunnen ons voorstellen dat dit een teleurstellende mededeling is, zeker voor de vrijwilligers die zich hebben ingezet om het clubhuis coronaproof te maken en te houden. We gaan er echter vanuit dat je er begrip voor hebt en dat je je aan de maatregelen zult houden. Gezien de toename van het aantal besmettingen, het ontbreken van een medicijn of vaccin en het najaar op komst houden we er rekening mee dat deze maatregelen voor langere tijd zullen gelden. Daarom zullen we de komende periode ook onderzoeken wat dit betekent voor de ALV komend najaar en wat de alternatieven zijn om toch tot besluitvorming te komen waar nodig. We houden jullie op de hoogte!

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Fleur


EERDERE BESTUURSBERICHTEN AANGAANDE CORONA

CLUBHUIS PROTOCOL
Per 1 juli gaat het clubhuis weer open. Dat betekent dat de vaste activiteiten weer plaats kunnen vinden, waaronder de vrijdagavond-soos, jeu de boules en klaverjassen. Ook zal de agenda langzaam aan weer gevuld worden met losse activiteiten en evenementen. 
Aan alle clubhuisbezoekers vragen we het clubhuis-protocol te respecteren.
Lees het voorafgaand aan je komst.


Laatste nieuws, 13 mei 2020 
Op 6 juni gaat de tuinwinkel weer open (uiteraard met strikt protocol).
Ook is de WBC de hervatting van de tuindiensten aan het voorbereiden.
Verder blijven de huidige maatregelen gelden. Zie hieronder


Beste tuinder,

In vervolg op onze mail van 19 maart 2020 met als onderwerp: Belangrijk bericht van het bestuur in verband met coronavirus stuur ik je namens het bestuur deze e-mail. 
Lees deze zorgvuldig door.

Zoals je uit de media hebt vernomen zijn de landelijke voorschriften en adviezen in verband met de coroana-uitbraak verscherpt. De Bond van Volkstuinders heeft aan alle aangesloten tuinparken nieuwe voorschriften kenbaar gemaakt. Die gelden vanaf heden op alle tuinparken, dus ook op Amstelglorie.
Hieronder lees je deze voorschriften. Het bestuur benadrukt met klem dat dit voorschriften zijn en geen vrijblijvende adviezen. Deze voorschriften blijven tot nader order van kracht.

Doelstelling is de tuinparken toegankelijk te houden voor tuinders. Dit is sterk afhankelijk van ons eigen gedrag in deze situatie. Bedenk dat als toezichthouders constateren dat met name de maatregel om 1,5 meter afstand te houden en de maatregel om met niet meer dan met 3 personen bij elkaar te komen, wordt overtreden, gemeenten het mandaat hebben een gehele locatie te sluiten. Dat zou in ons geval betekenen dat niemand meer Amstelglorie mag betreden.

Het bestuur gaat ervan uit dat iedereen de ernst van de situatie inziet, daarnaar handelt en geen onverantwoorde risico’s neemt. Niet voor zichzelf en vooral ook niet naar anderen. Realiseer je dat er op ons tuinpark kwetsbare leden zijn: ouderen en leden met verminderde weerstand.

Vanaf vandaag zijn onderstaande voorschriften geldend op Amstelglorie.

Algemeen
Ons tuinpark blijft open. Je kan dus gewoon naar je tuin. De ‘kleine poort’ bij de ingang blijft overdag open. Bezoekers en wandelaars zijn nog steeds welkom op Amstelglorie, zolang zij zich aan de geldende regels houden.

De ‘grote poort’ bij de ingang blijft de gehele dag gesloten. Deze mag alleen open voor hulpdiensten en leveranciers, bijvoorbeeld levering gas en vuilophaal.

Het bestuur, de WBC en de Bouwcommissie blijven per e-mail goed bereikbaar. Omdat sommige bestuurs- en commissieleden juist ook in deze tijden een drukke baan hebben, duurt het beantwoorden van vragen per e-mail misschien iets langer dan gebruikelijk.

De op 24 mei 2020 geplande voorjaarsvergadering gaat niet door. Deze wordt uitgesteld tot het najaar, al of niet in combinatie met de najaarsvergadering. Daarover informeren we je later.

Huisafval kan je op de gebruikelijke tijden in de mini-container kwijt. Let daarbij op het volgende:

  • Houdt minimaal 1,5 meter afstand van elkaar als er op hetzelfde moment meerdere personen tegelijk bij de container zijn en voorkom groepsvorming;
  • Was direct na het gebruik van de container je handen, Er zitten veel mensen met hun handen aan de hengels en knoppen;
  • Lees voor het gebruik de voorschriften die bij de container hangen.

Maximaal drie personen bij elkaar, met 1,5 meter onderlinge afstand
Op de openbare gedeeltes van het park  mogen maximaal drie personen bij elkaar zijn die 1,5 meter afstand van elkaar dienen te houden.

Voor personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen, geldt de regel van maximaal 3 personen niet.

Op je tuin zijn maximaal drie bezoekers toegestaan, mits er onderling 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Let erop dat dit in de meeste gevallen in een tuinhuisje niet mogelijk zal zijn.

Overweeg steeds of het echt nodig is dat je bezoekers ontvangt. Heb je toch bezoekers? Zorg er dan voor dat zij goed op de hoogte zijn van alle voorschriften die op Amstelglorie gelden.

Clubhuis
Het clubhuis blijft in ieder geval tot 1 juni volledig gesloten. Dat betekent dat alle geplande activiteiten in die periode, groot of klein, geen doorgang hebben. De Kunstroute die gepland stond op 6 en 7 juni zal dit jaar ook niet plaatsvinden.

Tuinwinkel
De Tuinwinkel blijft dicht tot 1 juni. Het is op Amstelglorie ook niet mogelijk tuinartikelen zoals tuinaarde op alternatieve wijze aan te kopen of te laten bezorgen.

Parkwinkel
De Parkwinkel blijft open voor je boodschappen en gasflessen. In de Parkwinkel vinden in die periode geen activiteiten plaats. Verder geldt het volgende:

  • Maximaal 1 klant tegelijk in de winkel;
  • Alleen betalen met pin;
  • Geen gebruikmaken van het terras.

Werkbeurten
Tot en met 1 juni zijn er op de zaterdag en doordeweeks geen werkbeurten op de wijze zoals we die tot nu toe gewend zijn. Uiteraard is er dan ook geen ‘koffie na de werkbeurten’.

Met de WBC gaan we onderzoeken of we werkbeurten op alternatieve wijze vorm kunnen geven. Daar informeren we je binnenkort over.

Inschrijvingen
De inschrijvingsmogelijkheid voor nieuwe aspirantleden wordt opgeschort tot 1 juni (er is geen online inschrijfmogelijkheid).

Taxaties en verkopen van huisjes
Taxaties en verkopen van huisjes worden opgeschort tot 1 juni.

Vergaderingen en werkoverleggen
Bestuurs- en commissievergaderingen en andere (werk)overleggen vinden tot en met 1 juni alleen op alternatieve wijze plaats (bijvoorbeeld telefonisch).

Bijhouden van je tuin
De spelregels rond het bijhouden van je eigen tuin blijven van kracht. Zorg dus dat je regelmatig onderhoud blijft doen aan je tuin, toegangs-pad, heg en slootkant.

Als je ziek wordt
Moet je meer dan normaal kuchen of hoesten of ben je verkouden. Blijf dan thuis. Heb je daarbij ook koorts? Dan geldt thuisblijven voor iedereen in het huishouden.

Wat kan je zelf doen?
Neem zelf de nodige hygiëne-maatregelen in acht. Handen wassen, handen wassen, handen wassen! Uiteraard met zeep. Verder: geen handen schudden, houd 1,5 meter afstand van elkaar, hoest en nies in de binnenkant van je in elleboog (en ook buitenshuis niet in de vrije ruimte) en gebruik papieren zakdoekjes.

Bedenk daarbij ook waar op het tuinpark mogelijke bronnen van contactbesmetting kunnen zijn, bijvoorbeeld deur- en poortklinken, kranen, handvatten van kruiwagens en gereedschap. Denk ook aan de openbare speeltoestellen waar je kinderen op spelen.

Blijf zoveel mogelijk op je eigen tuin. Vermijd groepen mensen en let er ook op dat je kinderen zich daaraan houden.

Hoe verder?
Het bestuur houdt de ontwikkelingen rond het coronavirus nauwlettend in de gaten. Als dit leidt tot nieuwe maatregelen dan laten we je dat zo snel mogelijk weten. Uiteraard informeren we je daarover.

Tot slot
Nogmaals: wij gaan er vanuit dat iedereen de ernst van de situatie inziet, daarnaar handelt en geen onverantwoorde risico’s neemt. Niet voor zichzelf en vooral ook niet naar anderen. Realiseer je dat er op ons tuinpark kwetsbare leden zijn: ouderen en leden met verminderde weerstand.
En bovenal willen we allemaal graag dat Amstelglorie niet gesloten wordt!

Als je vragen hebt, kun je die per e-mail aan ons stellen. Je krijgt altijd antwoord.
Hartelijke groet, en zorg goed voor elkaar!

Namens het bestuur, alle leden en vrijwilligers van de WBC en Bouwcommissie,
Erik Teusink
Voorzitter


Mail van 19 maart 2020:
Het coronavirus heeft op dit moment een enorme impact. Wij leven mee met degenen die door het coronavirus getroffen worden en wensen iedereen veel sterkte, zeker ook al onze tuinhelden in de zorg!

Veiligheid van onze tuinders, vrijwilligers en hun familie én het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus is nu enorm belangrijk. Wij informeren je graag over de maatregelen die wij daarvoor nemen.

Als bestuur handelen we in lijn met de adviezen en regels van de overheid, RIVM en de Bond van Volkstuinders. We hebben tot de volgende maatregelen op ons tuinpark Amstelglorie besloten.

Algemeen
Ons tuinpark blijft open. Je kan dus gewoon naar je tuin. Het bestuur, de WBC en de Bouwcommissie blijven per e-mail goed bereikbaar. Omdat sommige bestuurs- en commissieleden juist ook in deze tijden een drukke baan hebben, duurt het beantwoorden van vragen per e-mail misschien iets langer dan gebruikelijk.

Clubhuis
Het clubhuis blijft gesloten tot en met 6 april. Dat betekent dat alle geplande activiteiten, groot en klein, in die periode geen doorgang hebben.

Tuinwinkel
De Tuinwinkel blijft dicht tot en met 6 april.

Parkwinkel
De Parkwinkel blijft open voor je boodschappen en gasflessen. In de Parkwinkel vinden in die periode geen activiteiten plaats.

Tuindiensten
Tot en met 6 april zijn er op de zaterdag en doordeweeks geen tuindiensten. Uiteraard is er dan ook geen ‘koffie na de werkbeurten’.

Inschrijvingen
Er zijn tot 1 juni geen inschrijvingsmogelijkheden voor nieuwe aspirantleden (ook niet online).

Vergaderingen en werkoverleggen
Bestuurs- en commissievergaderingen en andere (werk)overleggen vinden tot en met 6 april alleen op alternatieve wijze plaats (bijvoorbeeld telefonisch).

Wat kan je zelf doen?
Neem zelf de nodige hygiëne-maatregelen in acht. Handen wassen, handen wassen, handen wassen! Uiteraard met zeep. Verder: geen handen schudden, houd 1,5 meter afstand van elkaar, hoest en nies in de binnenkant van je in elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. Bedenk daarbij ook waar op het tuinpark mogelijke bronnen van contactbesmetting kunnen zijn, bijvoorbeeld deur- en poortklinken, kranen, handvatten van kruiwagens en gereedschap.

Hoe verder?
Het bestuur houdt de ontwikkelingen rond het coronavirus nauwlettend in de gaten. Als dit leidt tot nieuwe maatregelen dan laten we je dat zo snel mogelijk weten. Eind maart is hopelijk meer duidelijk hoe we na 6 april verder kunnen. Uiteraard informeren we je daarover.

Tot slot
Wij gaan er vanuit dat iedereen de ernst van de situatie inziet, daarnaar handelt en geen onverantwoorde risico’s neemt,. Niet voor zichzelf en vooral ook niet naar anderen. Realiseer je dat er op ons tuinpark kwetsbare leden zijn: ouderen en leden met verminderde weerstand.

Als je vragen hebt, kun je die per e-mail aan ons stellen. Je krijgt altijd antwoord.

Hartelijke groet, en zorg goed voor elkaar!

Namens het bestuur, alle leden en vrijwilligers van de WBC en Bouwcommissie,
Erik Teusink
voorzitter