Huisvester Stadig lijkt uitgeregeerd

MARCEL WIEGMAN

AMSTERDAM - PvdA-wethouder Duco Stadig van Volkshuisvesting is in grote problemen gekomen. Hij zal het niet lang meer maken, voorspelt VVD-raadslid John Goring. Hij is 'uitgeregeerd', zegt CDA'er Henk Boes.

Stadig werd gistermiddag volledig gemangeld tussen de partijen van zijn eigen coalitie: PvdA, VVD en CDA.

In de gemeenteraad zou gesproken worden over zijn 'structuurplan' voor 2010, waarin locaties zijn opgenomen voor de bouw van 35.000 woningen, en zijn plannen voor de bouw van nog eens vijftigduizend woningen tussen 2010 en 2030. Op die lange termijn wil hij volkstuinen - Ons Buiten en Lissabon - en sportvelden - Sloten, Middenmeer en Drieburg - opofferen aan huizenbouw.

Op het laatste moment trok Stadig dat plan in, nadat de PvdA dinsdag had voorgesteld alternatieve locaties aan te wijzen: de strook tussen Amstel en AMC, het Marine Etablissement bij het Scheepvaartmuseum en de Centrale Markthallen aan de Jan van Galenstraat.

Daarvoor is een linkse meerderheid in de raad te vinden, maar vooral voor de VVD zijn die locaties onaanvaardbaar. De liberalen vinden dat het bedrijfsleven tot 2010 al meer dan genoeg moet inleveren.

Voor Stadig betekende het opzetje van de PvdA-raadsleden Bouwe Olij en Thijs Reuten een keuze tussen strop en kogel. De wens van de raad naast zich neerleggen en vasthouden aan zijn eigen plan, zou hem onherroepelijk in politieke problemen hebben gebracht.

Maar instemmen met die wens zou hem in aanvaring hebben gebracht met coalitiepartner VVD. Niet alleen in de raad, maar ook in het college van b. en w., waar VVD-wethouder Geert Dales van Financiën en Economische Zaken zich met hand en tand verzet tegen de ontruiming van nog meer bedrijventerreinen voor woningbouw.

Ook dan zouden de politieke rapen gaar zijn geweest. En dus koos Stadig in een zaaltje vol protesterende sporters en volkstuinders voor de aftocht. Nog voordat één raadslid het woord had kunnen voeren, kondigde hij aan de keuze volledig op de lange baan te schuiven.

In plaats van zijn 'actiekaart 2030' komt er nu een geheel vrijblijvende groslijst met mogelijke woningbouwlocaties. Daarop zullen ongetwijfeld weer de sportvelden en volkstuinen staan, maar ook de door de PvdA aangedragen alternatieven.

''Waarnemend wat er de laatste weken is gebeurd, moet je zeggen: de kaart voor 2030 leidt alleen maar tot misverstanden,'' zei Stadig. Weg ermee dus, want echte betekenis had zijn kaart volgens hem toch al niet.

Concrete beslissingen over locaties na 2010 stonden er niet in. Het behelsde alleen 'een indicatieve richting'. Waar het nu echt om gaat is volgens Stadig de woningbouw tót 2010. De plekken daarvoor - vooral langs de Noordelijke IJ-oever en de Amstel - zijn volgens hem onomstreden. Hooguit het bedrijfsleven heeft er bezwaren tegen.

Dat Stadig niet durfde door te bijten, leidde vooral bij coalitiepartners CDA en VVD tot hoon. Volgens CDA'er Boes heeft Stadig zijn geloofwaardigheid verloren. VVD'er Goring concludeerde dat hij een motie van wantrouwen van zijn eigen PvdA aan de broek had gekregen. Goring sprak na afloop het vermoeden uit dat de PvdA-raadsleden Olij en Reuten de wethouder bewust onderuit hadden gehaald. Volgens Goring is Olij uit op Stadigs baan.

Reuten ontkende dat in alle toonaarden. Hij zou alleen 'zijn eigen verantwoordelijkheid' hebben genomen door te luisteren naar de protesten in de stad. ''Ik ben blij dat Stadig daar nu ook naar heeft geluisterd. Er is een hoop onrust weggenomen.''

Stadig probeerde zijn aftocht na afloop te bagatelliseren door er nogmaals op te wijzen dat zijn visie 2030 geen enkele concrete betekenis had. De vraag waarom er dan drie jaar aan gewerkt is, kon hij echter moeilijker beantwoorden. ''Natuurlijk was het mooier geweest als het volledige plan was aangenomen,'' zei hij. ''Maar kennelijk is dat op dit moment te hoog gegrepen.''

Pijnlijk duidelijk werd op die manier wel in welke positie een wethouder van Volkshuisvesting zich in Amsterdam bevindt. Aan de ene kant wordt van hem verwacht dat hij huizen bouwt, aan de andere kant leidt elk voorstel voor locaties daarvoor tot protest.

In Amsterdam is nog nauwelijks braakliggende grond te vinden. Waar woningen komen, zal dus iets anders moeten wijken.

Precies die discussie had Stadig nu willen voeren. In die zin zou een politieke uitspraak om in de toekomst volkstuinen en sportvelden te laten wijken voor woningen wel degelijk betekenis hebben gehad. Voor toekomstige gemeenteraadsleden zou het moeilijker zijn geworden van die lijn af te stappen.

Goring: ''Het bedrijfsleven in Amsterdam heeft al genoeg ingeleverd. De keuze die de PvdA nu wil maken, is ridicuul.''

''Nog meer bouwen langs de Amstel en op het terrein van de Centrale Markthallen kost ook nog eens scheppen met geld. Al die bedrijven die daar nu zitten, zullen schadeloos gesteld moeten worden. En over het Marine Etablissement gaan wij niet eens. Dat terrein is helemaal niet in het bezit van de gemeente.''

Hij had er gisteren graag het debat over willen aangaan. ''Stadig is op de vlucht geslagen, als een hond met de staart tussen de benen.'' 

© Het Parool, 9-1-2003