De Nota van beantwoording en de aangepaste Uitvoeringsstrategie hebben veel losgemaakt bij (aspirant)tuinders van alle Amsterdamse tuinparken. Met name is er veel onrust ontstaan over de forse huurverhoging die het college voorstelt. Grote zorg leeft er onder met name tuinders met lage (en deels ook midden-) inkomens dat zij de lasten na deze huurverhoging niet meer kunnen opbrengen en gedwongen van hun tuin afscheid moeten nemen. Dit staat in schril contract met wat in diezelfde Uitvoeringsstrategie wordt geschreven: tuinparken moeten toegankelijk blijven voor alle inkomens.

Inmiddels is er een petitie over deze huurverhoging gestart. Het bestuur van Amstelglorie kan zich in de begeleidende tekst van deze petitie vinden en roept je op de petitie te ondertekenen:
TEKEN DE PETITIE