Verslag Visiebijeenkomst

Zaterdag 10 maart hebben we met elkaar van gedachten gewisseld over hoe we ons park omvormen tot een Tuinpark 3.0, bestendig voor de toekomst. Onderwerpen van de middag waren:

  • Resultaten van de grote Amstelglorie-enquete
  • Visiepresentatie
  • Overleg met tuinders

Enquete
De bijeenkomst begon met de presentatie van de enquete-resultaten. In september 2017 lanceerde de werkgroep Vernieuwing de grote Amstelglorie-enquete voor alle tuinders. Wekelijks stonden de werkgroep-leden na de zaterdagse werkbeurten koffie te schenken en bracht de enquete aan de man. In totaal zijn er 228 tuinders bereikt en hebben er 175 tuinders de vragenlijst helemaal afgerond. Een mooie hoge respons van 76%!

Aan de resultaten kunnen we geen harde conclusies verbinden, maar geeft ons mogelijk wel een richting. Om te zien of er ook veranderingen optreden in hoe tuinders denken over bijvoorbeeld zaken als openheid, moeten we vaker een (deel)enquête houden, misschien wel ieder jaar. Deze enquête zou je dus kunnen zien als een nulmeting.
Bekijk de enquete-uitslag (powerpoint-presentatie) »

Visiepresentatie
Vernieuwing, meer activiteiten, openheid, behoud van rust en groen, toegankelijkheid, biodiversiteit, publiciteit… we willen er alles aan doen om ons mooie park te behouden. Maar hoe doen we dat zonder onze kernwaarden te verliezen? Jeroen (vice voorzitter) nam de aanwezigen mee in een overzicht van wat Amstelglorie nu is, wat er door de veranderende samenleving van ons gevraagd wordt en wat wij zelf als tuinders willen en kunnen.

Na de pauze gingen de tuinders aan de slag met een vijftal probleemstellingen:

  • Hoe ziet een open entree eruit? Watvoor uitstraling willen we hebben?
  • Welke recreatie past bij ons tuinpark en het medegebruik van buurtbewoners?
  • Hoe geven we ons park vorm als schakel tussen stad en Amstelland?
  • Hoe vergroten we de kennis en behoefte aan natuurlijk tuinieren?
  • Hoe kunnen we omgaan met het verdichtingsvraagstuk?

Gedachtes en ideeën werden met elkaar gedeeld. Er zat veel bruikbaars bij.
Ongetwijfeld zullen we hier weer op terugkomen bij een volgende bijeenkomst. Eén suggestie uit de zaal is direct uitvoerbaar: doe een oproep aan alle tuinders om lid te worden van Besschermers Amstelland, de organisatie die zich inzet voor het behoud van Amstelland, waarvan Amstelglorie de poort is, gezien vanuit de stad. Bij deze:

WORD BESCHERMER VAN HET AMSTELLAND!