hoofdkraan

De hoofdkraan van Amstelglorie wordt elk jaar rond half november dichtgedraaid en rond half maart (ijs en weder dienende) weer open gedraaid. In de wintermaanden is er dus geen water op de tuin. Hiermee hopen we vorstschade aan de waterleidingen te voorkomen en kunnen er reparaties gedaan worden in de winter. Je ontvangt vooraf een mail met de datum van afsluiten en in het voorjaar weer een mail met de datum waarop de kraan weer open wordt gedraaid. Op de dag dat de hoofdkraan weer opengaat, verwachten we dat je op de tuin aanwezig bent. De data vind je ook in onze agenda zodra deze bekend zijn.

WAT DOE JE IN HET VOORJAAR ALS HET WATER WORDT AANGESLOTEN?

Hoofdkraan weer open
Je krijgt van tevoren bericht via mail/ nieuwsbrief met de datum waarop de kraan weer opengaat. ZORG DAT JE AANWEZIG BENT OP DIE DAG. Je kan dan op je eigen tuin controleren of je geen lekkage hebt opgelopen door de vorst. Vooraf kun je in het clubhuis terecht om een blauw label te halen. Hang dat aan je tuinhek, dan weten de watercontroleurs (die het complex aflopen om te checken of er geen lekkages zijn) dat je de controle zelf hebt gedaan (zij halen het label ook weer weg). In het clubhuis (tussen 11-13u) kun je ook informatie krijgen over wat je moet doen als er iets mis is met de kraan of de leiding.

Wat te doen bij lekkage?
Heb je lekkage in je huisje of in je tuin? Draai dan de hoofdkraan dicht en maak een afspraak met een loodgieter. Op de dag dat de hoofdkraan weer opengaat, is er een loodgieter aanwezig. In het clubhuis kun je voor 13u informatie krijgen over het nummer dat je kunt bellen.

Stopt de lekkage niet terwijl de hoofdkraan al dicht is?
Dan zit er een lek vóór de hoofdkraan. Bel dan het telefoonnummer dat je in het clubhuis hebt ontvangen (alleen te gebruiken op de gezamenlijke waterdag van 18 maart), dan sturen we zsm een loodgieter naar je tuin.
Zet je de hoofdkraan open na de afgesproken gezamenlijke zaterdag van 18 maart, constateer je lekkage en stopt deze lekkage niet, terwijl de hoofdkraan dicht is? Meld de lekkage dan zo snel mogelijk bij de watercommissie, via wateramstelglorie@gmail.com
Geef in je mail duidelijk aan waar de waterput op jouw tuin te vinden is en maak deze vrij, zodat onze waterleidingspecialist goed bij de waterleiding kan.

  • Lekkage vanaf de hoofdkraan op jouw tuin naar je huisje: hiervoor regel je zelf een oplossing.
  • Lekkage vóór de hoofdkraan is voor rekening van Amstelglorie.

  • We lopen elk jaar met ca 14 tuinders controlerondes op het park. Dit doen we om te voorkomen dat er kostbaar drinkwater onnodig wegvloeit. Niet om tuinders te helpen die de kraan hebben open laten staan. Daarom:

Let op: ben je op de dag dat het water erop gaat, niet aanwezig op je tuin en heb je ook niemand geregeld die de check doet, maar wordt er wel lekkage geconstateerd of heb je de hoofdkraan en andere kranen open laten staan? Dan brengen we de loodgieterskosten bij je in rekening + een bedrag van €25 voor het verspilde drinkwater. 

 

WAT DOE JE IN HET NAJAAR ALS HET WATER WORDT AFGESLOTEN
(vóórdat het gaat vriezen)?

Loop onderstaande checklist door om waterschade te voorkomen:

  • Draai de hoofdkraan dicht en zet het aftapkraantje open.
  • Blaas de leidingen leeg via de kranen, blaas de geiser door (en ‘verpak’ de geiser daarna bij voorkeur in een dekentje om eventuele vorstschade te voorkomen), dweil de toiletpotten droog of gooi er een flinke hoeveelheid keukenzout in (1 kg), open zwanenhalzen en laat die leeglopen, of voeg een scheut van een water-spiritus-mengsel toe (1:1).  Draai het aftapkraantje weer dicht.
  • Zet alle kranen open en controleer of er nergens water uit loopt. Als je hoofdkraan niet helemaal dicht is, bijvoorbeeld door roestvorming of slijtage, dan kun je dat op dit moment constateren. Wanneer je alle af- en aanvoerpunten pas afsluit nadat de waterleiding van het hele tuinenpark is afgesloten, kun je niet meer zien waar zich eventuele lekkages bevinden. Wanneer er nog water lekt, draai je de hoofdkraan opnieuw dicht. Helpt dit nog steeds niet, stuur dan een bericht naar het bestuur. De waterleidingcommissie gaat vervolgens na of je een nieuwe hoofdkraan nodig hebt, die voor het nieuwe seizoen wordt gemonteerd.
  • Tip: trek het toilet voor het droogmaken een paar keer door, dat bevordert het weglopen van restanten in de pijp. Dit voorkomt verstopping na de winter.
  • Je kunt al deze stappen natuurlijk ook al eerder doen dan de datum van afsluiting. Of in de weken nadat het water eraf gaat, maar elk geval voordat het gaat vriezen.