Imkerij en zadenbank

Ken je de Bijenberg al? Het is de imkerij op Amstelglorie, achter de kweektuin bij de hoofdingang .

Imkerij de Bijenberg
De bijenberg op Amstelglorie is een groep van imkers met veel ervaring. Er zijn ongeveer vier bijenvolken te vinden bij de bijenberg. Dit aantal willen we ook niet veel groter maken zodat er op Amstelglorie ook voldoende plek en voedsel is voor de wilde (solitaire) bij.

De bijenberg wil op een steeds duurzamere manier bijenhouden. Sinds kort zijn er ook twee biodynamische imkers. Dat betekent dat de imkers nauwelijks honing oogsten, om de voedselvoorraad voor de bijen goed in balans te houden. Zij proberen het immuunsysteem van de bijen te versterken doordat ze geen bestrijdingsmiddelen gebruiken en de bijen mogen zwermen zodat er natuurlijke selectie kan ontstaan. Daardoor evalueren volken die goed bestand zijn tegen de lokale omstandigheden. Deze manier van imkeren draagt bij aan voortbestaan van de bij en gaat niet om de honingopbrengst.

Wilde bijen
Naast de belangstelling voor de honingbij als bestuiver is er de laatste jaren ook steeds meer aandacht voor wilde bijen. Op Amstelglorie is er een tuinder die zeer deskundig is op dit gebied en prachtige bijenhotels bouwt. Dankzij de actie van deze tuinder is er een bijzondere en rijke collectie aan wilde bijen op Amstelglorie en een groot aantal prachtige bijenhotels op het park.

Zadenproject 
Sinds 2014 stellen de imkers zakjes biologische bloemenzaden samen van bloemen uit de kweektuin en van de akkerranden van een biologische bollenkweker. Via de winkels op Amstelglorie (de Parkwinkel en de Tuinwinkel) kun je deze zaden kopen. De zaden gebruiken we op het park voor de bijenlinten (zoals langs de Jeu de Boules-baan en langs de Kastanjelaan). Daaruit wordt dan vervolgens ook weer zaad gewonnen voor een volgend seizoen op Amstelglorie en voor de omgeving.
Over het belang van biologische bloemzaden kun je lezen in het Greenpeace-rapport uit 2014.

Stadsdeel Zuid en de Gemeente Amsterdam hebben afgelopen jaren bijeenkomsten over openbaar groen georganiseerd waar de imkers aan deelnamen. Ook hier zijn de biologische bloemenzaden verspreid.

In Noord-Holland staan een paar van de bijenkasten van de Bijenberg op de biologische bollenkwekerij van Boer Huiberts. Via Boer Huiberts bestellen wij nu ook biologische bollen voor tuinders van Amstelglorie. Zie filmpje >> 

Schooltuinenproject in samenwerking met Bee INC
We werken samen met Bee Inc, die uit Amsterdams stadshout prachtige bijenkristallen zaagt (stukken hout met boorgaten waarin de solitair levende bijen hun eitjes kunnen leggen). Via de 13 schooltuinen in Amsterdam kregen alle 218 basisscholen in 2015 zo’n bijenkristal, met een lespakket over wilde bijen en een strooidoosje met biologische bloemenzaad van Amstelglorie!
Lees meer over Bee Inc. »

Voorlichting aan kinderen en volwassenen
Wij organiseren naast bijenlessen voor leerlingen van de basisscholen ook introductiecursussen voor volwassenen en filmavonden over honingbijen. Gezien de toenemende belangstelling voor biodiversiteit en gezonde ecosystemen, gaan wij deze activiteiten verder ontwikkelen.

Meehelpen: hoe kun jij iets voor de bijen doen?
Bijen hebben een divers en continu aanbod van verschillende soorten pollen nodig. We hebben geconstateerd dat er in het vroege voorjaar, het late najaar en tussen half juli en begin september te weinig gezond stuifmeel en nectar beschikbaar is voor bijen in Nederland. Help ons dat op te lossen door inheemse planten en bloemen te planten. Bezoek de website drachtplanten voor advies om aan de slag te gaan.

Bijenzwerm op je tuin?
Heb je een bijenzwerm op je tuin of in je omgeving gespot? Geen paniek. Een zwerm is niet gevaarlijk. Blijf rustig en houd afstand. Meld de zwerm bij een imker van Amstelglorie (kom langs bij de WBC) of stuur een mail naar bestuur@amstelglorie.nl. Een imker neemt dan contact met je op om de zwerm op te halen.