Selecteer een pagina

Imkerij en zadenbank

Op Amstelglorie zijn twee imkerijen: de Bijenberg bij de hoofdingang en de imkerij op de Hemkerhof (de 2e kweektuin bij de parkeerplaats).

Imkerij de Bijenberg
De imkers van de bijenberg houden honingbijen op de kweektuin (bij de hoofdingang). Ze controleren de conditie van de bijenvolken, zorgen dat er genoeg ruimte in de kasten is, vangen uitzwermende volken op, slingeren honing en doen nog veel meer om de bijenpopulatie gezond te houden. Daarnaast verdiepen zij zich in het leven van wilde bijen en sinds enkele jaren houden ze zich ook bezig met verzamelen en verspreiden van biologisch bloemenzaad voor alle bijen. Over het belang van biologische bloemzaden kun je lezen in het Greenpeace-rapport uit 2014.

Wilde bijen
Naast de belangstelling voor de honingbij als bestuiver is er de laatste jaren ook steeds meer aandacht voor wilde bijen. Op Amstelglorie is er een tuinder die zeer deskundig is op dit gebied en prachtige bijenhotels bouwt. Dankzij de actie van deze tuinder is er een bijzondere en rijke collectie aan wilde bijen op Amstelglorie en een groot aantal prachtige bijenhotels op het park.

Zadenproject 
Sinds 2014 stellen de imkers zakjes biologische bloemenzaden samen van bloemen uit de kweektuin en van de akkerranden van een biologische bollenkweker. Via de winkels op Amstelglorie (Toko en Inkoop) kun je deze zaden kopen. In 2016 is er langs de Jeu de Boule-baan een lang bijenlint ingezaaid. Daar kan in 2017 heel veel eigen zaad voor Amstelglorie en de omgeving uit gewonnen worden.

Stadsdeel Zuid en de Gemeente Amsterdam hebben afgelopen jaren bijeenkomsten over openbaar groen georganiseerd waar de imkers aan deelnamen. Ook hier zijn de biologische bloemenzaden verspreid.

In Noord-Holland staan een paar van de bijenkasten van de Bijenberg op de biologische bollenkwekerij van Boer Huiberts. Via Boer Huiberts bestellen wij nu ook biologische bollen voor tuinders van Amstelglorie. Zie filmpje >> 

Schooltuinenproject in samenwerking met Bee INC
We werken samen met Bee Inc, die uit Amsterdams stadshout prachtige bijenkristallen zaagt (stukken hout met boorgaten waarin de solitair levende bijen hun eitjes kunnen leggen). Via de 13 schooltuinen in Amsterdam kregen alle 218 basisscholen in 2015 zo’n bijenkristal, met een lespakket over wilde bijen en een strooidoosje met biologische bloemenzaad van Amstelglorie!
Lees meer over Bee Inc. »

Voorlichting aan kinderen en volwassenen
Wij organiseren naast bijenlessen voor leerlingen van de basisscholen ook introductiecursussen voor volwassenen en filmavonden over honingbijen. Gezien de toenemende belangstelling voor biodiversiteit en gezonde ecosystemen, gaan wij deze activiteiten verder ontwikkelen.

Bijenthematuin
Komend seizoen gaan we een ‘Bijenthematuin’ opzetten (in samenwerking met Wim Hemker en Mieke Brander van de kweektuin). Zo’n thematuin toont de samenhang tussen plant, bloem en de bij en brengt de verschillende facetten van het leven van de bij in beeld. Zo komt er een showkast, een openluchtlokaal met informatieborden en een bijenwas-smelter.