Selecteer een pagina

Hemkerhof

We zijn weer aan de slag.

Sinds half april zijn we weer aan de slag met cobben. Elke maandag van 10:30 tot 14:00 wordt er met leem gewerkt aan de muren van de bering en het interieur van het Levend Leslokaal. Het afgelopen jaar is er heel hard gewerkt door alle vrijwilligers en het resultaat tot nu toe is in alle opzichten boven verwachting. Iedereen mag weer meehelpen met bouwen. Stuur even een mailtje naar hemkerhof@amstelglorie.nl Je bent van harte welkom om langs te komen voor een kopje kruidenthee, om te genieten van de tuin, om het bouwresultaat te bewonderen of om te helpen in het voedselbos of met bouwen. Hopelijk tot snel!

Wat is de Hemkerhof?

De Hemkerhof is een gemeenschappelijke tuin op Amstelglorie. Het is een proeftuin voor natuurlijk tuinieren die zich richt op drie E-pijlers: Ecologie, Educatie en Eetbaar. Er is een natuurlijke moestuin, voedselbos, verfplantentuin, imkerij en (eetbare) bloemenpluktuin. In het tuinseizoen zijn er workshops, cursussen, proeverijen en festiviteiten zoals de kinderworkshop ‘Wild Koken’ en het Oogstfeest in oktober. De Hemkerhof wordt als locatie gebruikt voor educatie aan basisschool-leerlingen (via school) en cursussen en workshops aan tuinders, buurtbewoners en andere geïnteresseerden. Vanaf heden ligt de bouw van het Levend Leslokaal stil. 

Bouw Levend Leslokaal
In het tuinseizoen ’22 wordt er een Levend Leslokaal gebouwd op het Hemkerhof. De bouw vordert gestaag. Bijna dagelijks werkt het kleine leger van Amstelglorie-vrijwilligers, samen met andere enthousiastelingen van buiten het park, aan het leslokaal en het schuurtje. De gebouwtjes worden volledig opgetrokken uit de verzamelde natuurlijke en hergebruikte materialen: wasmachinedeurtjes die de vensters worden zijn de nieuwste aanwinst! Wil je meehelpen?
Stuur een mail naar de Hemkerhof-vrijwilligers

De bouw van de twee huizen.

De bouw gaat heel voorspoedig, dankzij de vele vrijwilligers en Peter Plank. Elke week worden er vorderingen gemaakt. Afgelopen week is het dak geplaatst op het klei huisje, dat als berging gaat functioneren. 

Het levende leslokaal heeft sinds kort een voordeur. 

Nu wordt de binnenkant voorzien van stro-isolatie en een laag klei. Wil je meewerken? Elke week op maandag zijn we aan het werk. Wees welkom tussen 11-13. 

Ouder & kind-dag

Op 10 juli was het Ouder & Kind-dag op het Hemkerhof. Voor de jarige Bram de aanleiding om zijn verjaardagsfeestje op het Hemkerhof te vieren. Met zijn vrienden stond hij met blote voeten in de aarde te stampen, een beetje water en stro erbij… en je hebt ‘oerbakstenen’. De klei uit de grond wordt omgevormd in een muur en voordat je het weet ben je een huis aan het bouwen. Bram en de andere stampers hadden een top middag!

 

Levend Leslokaal Bouwen

Dit jaar gaan we met natuurlijke en levende materialen een leslokaal bouwen op de Hemkerhof op Amstelglorie, onder leiding van Peter Plank.

Help je mee op maandag en/of zaterdag?

De Hemkerhof is open voor een ‘leer/werk moment’ elke maandag van 11:00 tot 13:00 en zaterdag van 13:00 tot 16:00. Iedereen is welkom! Of je nu iets wil leren over natuurbouw, leembouw en levend bouwen. Of wil je lekker met de handen uit de mouwen. Kom gewoon langs of schrijf je in als vrijwilliger. Heb je vragen? Stuur ze naar hemkerhof@amstelglorie.nl

Peter heeft al veel ervaring opgedaan met hout en leem. Op de Hemkerhof wil hij een volgende stap maken met een gebouw waarin ook levend materiaal als ‘bouwstenen’ wordt gebruikt. Als voorbeeld liet hij bruggen uit India zien, gemaakt van boomwortels: de wortels groeien en worden geleid over de rivier. Een andere techniek is het snoeien, buigen en vervormen van boomtakken, tot ze een gewenste vorm hebben.

Groeien met de jaren
Levende architectuur vraagt tijd, veel tijd: het gebouw groeit mee met de seizoenen en de jaren. Levende bouwwerken blijven in ontwikkeling en geven we dan ook door aan volgende generaties. Iedereen die geïnteresseerd is, kan meedoen. 


Ontwerpen van een lemen leslokaal op Amstelglorie Ontwerpen van een lemen, levend huis op Amstelglorie Op de Hemkerhof, Amstelglorie - ontwerp lemen leslokaal


▶ Wil je meer weten en/ of helpen om het levende huis te realiseren?
Stuur een mail naar hemkerhof@amstelglorie.nl 

 

Wanneer is de Hemkerhof open?

 • Maandag: 11:00 – 13:00

Stuur een mail als je interesse hebt om mee te helpen in het groen, om je vragen te stellen over natuurlijk tuinieren en voedsel verbouwen, of gewoon lekker een keer rond te kijken, of een afspraak te maken om met de schoolklas van je kinderen langs te komen. 

▶ We zijn momenteel op zoek naar extra vrijwilligers om mee te helpen het Levend Leslokaal te bouwen.
Neem contact op via hemkerhof@amstelglorie.nl.
En volg ons op Instagram @de_hemkerhof_op_amstelglorie

 

Wat is er zoal te doen op de Hemkerhof?

 •  Voedselbos leer-werk-activiteit
  Een van de mooie initiatieven op Hemkerhof is het Voedselbos dat door tuinders Olga en Anne is opgezet. Nu is ‘bos’ misschien een groot woord voor de 200 vierkante meter die Olga en Anne bestieren, maar dat er veel te zien en te oogsten valt, is zeker. Onder andere venkel, knoflook, eetbare bloemen, munt, spruiten en tuinbonen zijn de opbrengst. Het Parool van 29 februari besteedt ruim aandacht aan voedselbossen in Amsterdam. Een nieuwe trend lijkt geboren!
  Lees het artikel De Opkomst van het Voedselbos
 • Verftuin
  Annemarie heeft een perceel ingericht met verfplanten. Als wever wil Annemarie het liefst haar eigen draad maken. Dat gebeurt door wol te spinnen en daarna te kleuren. Om de draad op een ecologische manier te kunnen kleuren worden nu een aantal verfplanten gekweekt op de Hemkerhof. Haar kennis over verfplanten heeft Annemarie opgedaan bij het AGA-lab, een grafisch atelier in Amsterdam. Belangrijkste tinten komen van de Wede, die de draad indigo kleurt, Meekrap voor rood en de Wouw geeft geel. Deze zogenaamde ‘grand teints’ zijn kleurvast en vervagen niet.

 • Nachtvlindertelling
  Amstelglorie doet mee aan het Landelijk Meetlint Vlinders. In overleg met de Vlinderstichting wordt een route uitgezet op het tuinpark voor de vlindertelling. Eenmaal per week wordt de route gelopen en worden vlinders gespot en geteld. 
  Onderdeel van de telling is het meetnet nachtvlinders. Hiervoor is op het Hemkerhof een nachtvlinderval neergezet. Met speciaal licht worden de vlinders gelokt en geteld – en daarna weer vrijgelaten. Door de telling wordt de vlinderpopulatie in kaart gebracht en dat is nodig want het gaat niet goed met onze fladderende vrienden in Nederland. De gegevens die de vlinderval oplevert worden gebruikt voor onderzoek en advies, en zo wordt voorkomen dat er nog meer vlinders verdwijnen.  

 • Wild Koken  – wordt  momenteel  niet  gegeven
  Kook workshop voor kinderen van 4 tot 12. Samen in de berm wilde eetbare planten verzamelen en daar dan een heerlijke maaltijd van bereiden voor je ouders. Dat is wat we doen bij Wild Koken. Elke keer is anders maar elke keer is een avontuur. Verrassend en heerlijk zijn de maaltijden. Niet alleen leerzaam om bijvoorbeeld te weten hoe je zelf boter kan maken maar ook altijd spannend om een vuurtje te stoken. Kosten: 7,50  Informatie en data via: Hemkerhof@amstelglorie.nl