Verzekeringen

De verzekeringen van een tuinhuis (en opstallen) zijn te verdelen in een verzekering voor brand-, storm- en glasbreukschade en een verzekering tegen inbraak en vandalisme. Je kunt via Amstelglorie deelnemen in de collectieve verzekering die door de Bond van Volkstuinders (BvV) bij Zicht Verzekeringen is afgesloten.

Schades kunnen gemeld worden bij de Bond van Volkstuinders via het schadeformulier. Hier vind je ook de polisvoorwaarden. Het eigen risico per incident is 150 euro.

  • Ben ik verplicht om een verzekering via Amstelglorie – BvV bij Zicht Verzekeringen af te sluiten?
    Het is niet verplicht om je via de Bond te verzekeren. Houd er wel rekening mee dat niet iedere verzekeringsmaatschappij bekend is met de volkstuinen. Dit kan gevolgen hebben bij het bepalen van de premie en eventueel bij het afwikkelen van een schade.

SCHADE STORM POLY

De stormschade van Poly kan worden gemeld d.m.v. de onderstaande schadeformulieren.

Het ingevulde formulier kan via Mijn Tuin worden ingediend. Graag ook foto’s bijvoegen van de schade.

  1. Het opruimen van omgevallen bomen (zaagwerk, takelen) kan worden opgevoerd als schade; het afvoeren van (het hout van) de boom niet.
  2. Het eigen risico bij storm is 2 promille van de verzekerde waarde met een minimum van € 225.

    Is er uitsluitend glasschade? Dat graag direct contact opnemen met Glasherstel 0229-283362. Er hoeft dan geen schadeformulier te worden ingevuld; er is wel een eigen risico van € 150. 


    * Schadeformulier voor afdelingsbesturen (gemeenschappelijke gebouwen):

https://www.bondvanvolkstuinders.nl/bestanden/schademeldingsformulier-2016-02-centrale-schadeafdeling-tuinparken.pdf