Selecteer een pagina

Verzekeringen

De verzekeringen van een tuinhuis zijn te verdelen in een verzekering voor brand-, storm- en glasbreukschade en een verzekering tegen inbraak en vandalisme. Je kunt via Amstelglorie deelnemen in de collectieve verzekeringen die door de Bond van Volkstuinders (BvV) bij AON zijn afgesloten.

Omdat het voor een lid niet altijd duidelijk is wat onder de verzekering voor brand-, storm- en glasbreukschade of de verzekering tegen inbraak en vandalisme valt, tref je onderstaand een kort overzicht aan. Kijk voor meer details bij de polisvoorwaarden.

Verzekering voor brand-, storm- en glasbreukschade (‘BSG-verzekering’)

De verzekering dekt de schade bij brand- en stormschade aan de opstal(len) en de inboedel van een tuinhuis en eventueel schuur en kas. Tevens is de glasbreuk verzekerd. Hou er rekening mee dat het totaal verzekerde bedrag niet te laag is, omdat je dan onderverzekerd bent.

Het te verzekeren bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van de opstal/opstallen (huisje, schuur en/of kas) en de nieuwwaarde van de inboedel. Oftewel het bedrag dat je kwijt bent als je een nieuw tuinhuis van dezelfde afmetingen en kwaliteit zou laten bouwen en de inboedel zou moeten vervangen.

De opruimingskosten (voor bijvoorbeeld afbraak, ruimen en afvoeren) hoef je niet bij de herbouwwaarde op te tellen. Deze kosten zijn boven de verzekerde som meeverzekerd tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag. De kosten van de schade-expert komen altijd ten laste van de verzekeringsmaatschappij.

Een paar veel voorkomende vragen en antwoorden:

Wat is een goed bedrag voor de herbouwwaarde?
Het is moeilijk om een exact antwoord op deze vraag te geven, omdat de herbouwwaarde erg sterk afhangt van het type huisje en schuur, de uitvoering, de grootte en dergelijke. In het algemeen kost het herbouwen van een ‘traditioneel’ gebouwd huisje en schuur tussen € 30.000 en € 40.000. Voor een zogenoemde ‘blokhut’ ligt dit tussen de € 22.000 en de € 34.000. Afhankelijk van de uitvoering kunnen deze de bedragen nog afwijken (voornamelijk naar boven).

Welke rol speelt de taxatie ten behoeve van overdracht?
De taxatie voor de overdracht staat helemaal los van de taxatie voor herbouwwaarde en het bepalen van het verzekerde bedrag voor opstal(len).

Wat wordt bij een schade aan de opstal uitgekeerd?
Wanneer er sprake is van een ‘total loss’ (er is vrijwel niets meer van het verzekerde object over) dan wordt de herbouwwaarde uitgekeerd. Wanneer er sprake is van een deelschade dan zal de werkelijk geleden schade tot een maximum van de herbouwwaarde worden uitgekeerd. Uiteraard wordt er alleen uitgekeerd wanneer de schade niet verwijtbaar is.

Wanneer moet ik een verandering in de waarde van de opstallen doorgeven?
Het is goed om minimaal jaarlijks na te gaan of het vastgestelde bedrag nog klopt. Veranderingen zijn vaak duidelijk. Je hebt een huisje, schuur en/of kas geplaatst, je hebt een stuk aan het huisje aangebouwd, je hebt een douche geplaatst enz. Meestal leidt dat tot waardevermeerdering.

Hoe bepaal ik de waarde van mijn inboedel?
Voor het vaststellen van het verzekerde bedrag voor de brand-, storm- en glasbreukverzekering (BSG-verzekering) is naast de getaxeerde herbouwwaarde de waarde van de inboedel nodig. Zoals in de brief van de Bond bij het taxatierapport staat, wordt standaard € 4.000,00 bij de herbouwwaarde opgeteld om tot de verzekerde som voor de BSG-verzekering te komen. Dit bedrag is eigenlijk altijd te laag. Omdat voor het bepalen van het bedrag voor inboedel de persoonlijke omstandigheden een grote rol spelen, is het heel moeilijk om standaard bedragen voor inboedel te hanteren. Feitelijk kom je er alleen achter wat een inboedel waard is, wanneer je een lijst gaat opstellen. In de praktijk blijkt dat als iemand die regelmatig in zijn of haar huisje verblijft (zeker wanneer hij of daar regelmatig overnacht) de waarde van een inboedel al gauw zo’n € 8.000,- á € 10.000,- bedraagt.

Wat houdt de 40% clausule in?
Bij het vaststellen van het uit te keren bedrag wordt gewerkt met de zgn. 40% clausule. Wanneer een artikel minder dan 40% van de nieuwwaarde is dan geldt de zgn. dagwaarde. Dit is vooral van toepassing op huishoudelijke apparaten, zoals koelkast en tv en op kleding. In de meeste andere gevallen is de nieuwwaarde van toepassing. Er kan verder sprake zijn van bijzondere regels en uitsluitingen. Bijv. zonnepanelen zijn in een bepaalde periode niet verzekerd, fietsen zijn nooit verzekerd, enz.

IMG_1326Wat is mijn eigen risico?
Er is sprake van een eigen risico van € 45,-. Bij glasschade is geen sprake van eigen risico.

Hoe bewijs ik mijn schade?
Zeker bij deelschade is het belangrijk dat je kunt aantonen welke schade je hebt geleden. Foto´s van de opstallen en de inboedel helpen enorm bij het afhandelen van een eventuele schade. Ook aankoopbonnen kunnen worden gevraagd. Wanneer je de lijst met inboedel hebt ingevuld beschik je al over een goede basis om een schadeafhandeling mogelijk te maken.

Ben ik verplicht om een verzekering via Amstelglorie – BvV bij AON af te sluiten?
Het is niet verplicht om je via Amstelglorie te verzekeren. Hou er wel rekening mee dat niet iedere verzekeringsmaatschappij bekend is met de volkstuinhuizen. Dit kan gevolgen hebben bij het bepalen van de premie en eventueel bij het afwikkelen van een schade.

Contact verzekering op Amstelglorie: mail vvamstelglorie@gmail.com

Haal hier de polis van AON op »

Wijzigingsformulier verzekering »