Nét over de Utrechtsebrug, op enkele minuten fietsen van de stedelijke bebouwing van Amsterdam, ligt Amstelglorie. Het is met 440 tuinen een van de grootste volkstuinencomplexen van Amsterdam. En een van de meest gevarieerde: op een oppervlakte van 21 hectare vind je onder meer een speelweide, een medicinale kruidentuin, een paddenpoel, een ijsvogellandje, een bijenschans en een avontuurlijk stronkenbos.

Tuinen en openbaar groen
Amstelglorie ligt ingeklemd tussen de Amstel, de A2 en de A10 en maakt deel uit van de hoofdgroenstructuur van de gemeente Amsterdam. Het 21 hectare grote complex bestaat voor ruim 60% uit tuinen, die een gemiddelde oppervlakte hebben van 275 vierkante meter. De rest van het park is overdags vrij toegankelijk voor wandelaars en fietsers.

Planten en dieren
Amstelglorie heeft zich sinds het ontstaan in 1953 ontwikkeld tot het leefgebied van een grote verscheidenheid aan planten en dieren, die niet in ieder willekeurig volkstuincomplex of park voorkomen. Je kunt er meer dan 40 soorten vogels tegenkomen, zoals uilen, fazanten, kuifmezen of een ijsvogeltje. Ook leven er onder andere libellen, vlinders, kikkers, salamanders, muizen, hazen en vleermuizen. Er is een stuk bos met onder meer daslook. In de sloten en singels (met een totale lengte van 5,5 km) is een rijke verscheidenheid aan waterleven te ontdekken.
Lees meer over de biodiversiteit op Amstelglorie »

Openbaar groen
Maar er is nog veel meer op Amstelglorie te vinden. Zo kan je heerlijk fietsen en wandelen over het algemene deel van het park. Op dit openbare deel, van ca. 9 hectare, vind je een speelbos, de Hemkerhof (een proeftuin voor natuurlijk tuinieren), het Logeerhuis, een plas-dras-gebied, een paddenpoel, twee bijenkolonies en een kruidentuin. En natuurlijk is er het speelveld waar jong en oud met mooi weer heerlijk vertoeft. De paden, singels, grasvelden, bermen, sloten, etcetera, worden beheerd en onderhouden door de tuinders.
Het openbare deel is tijdens het tuinseizoen (half maart t/m oktober) vrij toegankelijk tussen zonsopgang en zonsondergang. In de wintermaanden (november t/m half maart) sluit het park om 17 uur. Bij de ingang vind je een plattegrond van het park. Lees meer »
Voor schoolklassen uit het basisonderwijs verzorgen we natuureducatie »

Ieder z’n eigen tuin
De tijden dat groene vingers een absolute voorwaarde waren voor een tuin op Amstelglorie liggen achter ons. Dat neemt niet weg dat de nadruk op een tuinencomplex als Amstelglorie op tuinieren ligt. Of je nu kiest voor een moestuin met eigen groente en fruit, je energie steekt in een strak gesnoeide siertuin, of de natuur – binnen zekere grenzen – z’n gang laat gaan: op Amstelglorie kun je je 365 dagen per jaar ‘in het groen’ uitleven.

Voor en door tuinders
Amstelglorie wordt volledig door tuinders onderhouden en beheerd. Gedurende het tuinseizoen verrichten wekelijks rond de 65 tuinders uiteenlopende werkzaamheden, zoals het onderhouden van het openbare groen, de paden, de waterwegen, de machines, het gereedschap en de gebouwen. Verder is er een vaste groep tuinders die ‘s zomers en ‘s winters buiten de verplichte werkuren op het park vrijwillig werk doet. Zonder hun bijdrage zou het onmogelijk zou zijn een park met deze kwaliteit te beheren.

Natuurlijk Tuinieren
Amstelglorie kreeg als een van de eerste tuinparken van Nederland het Nationaal Keurmerk Natuurvriendelijk Tuinieren, met de maximale score van 4 stippen. Dit houdt onder meer in dat de natuurwaarden van het gebied actief worden beschermd. In de loop van de tijd zijn er op Amstelglorie verschillende kleinschalige natuurontwikkelingsprojecten gerealiseerd, waaronder de wespenflat, de paddenpoel, de amfibieën-overwinteringsheuvel, takkenwallen, natuurvriendelijke oevers en het IJsvogellandje. In het algemene deel worden geen bestrijdingsmiddelen of kunstmest gebruikt.
Regelmatig vindt een stippen-herkeuring plaats om te bepalen of we nog aan de criteria van het Nationaal Keurmerk Natuurvriendelijk Tuinieren voldoen.

Verenigingsleven
Amstelglorie kent een gevarieerd verenigingsleven. Het hele jaar door staan er activiteiten op het programma waar je als tuinder aan mee kunt doen, naar kan kijken of luisteren. Van muziekfestival Muziek op 7 tot het jaarlijkse Jeu de boules-toernooi en van het gezamenlijke openluchtontbijt tot de traditionele lampionnentocht aan het eind van de schoolvakantie. In het clubhuis zijn regelmatig optredens van Amstelglorie’s huisband: de Amstel-G-Band. Regelmatig zijn er openbare activiteiten op het park, zoals de Kunstenroute, Reuring in het Groen en Muziekfestival ‘Muziek op 7’.  Bekijk de agenda »

Jeu de boules-baan
Hou je van een potje petanque? Neem je vrienden mee en kom een balletje werpen. Achterin het speelveld ligt een goed onderhouden jeu de boules-baan. Je kan er tot donker terecht, met uitzondering van vrijdagavond.
Wel zelf ballen meenemen.