In memoriam

Op deze pagina vindt u een overzicht van de tuinders die ons dit jaar zijn ontvallen. De namen zijn zo weergegeven als wij ze van de familie hebben doorgekregen. Daarom zijn niet alle namen op dezelfde manier weergegeven.


2020

1 februari: Silvia van den Heuvel, tuin 265, is na een kort ziekbed overleden.

(archief op pag.2)