Actuele ontwikkelingen


Lood in de grond

Mei 2024 – de gemeente start in de week van 13 mei met het onderzoek naar lood in de grond op 240 tuinen op Amstelglorie. De gemeente heeft daarvoor het Amsterdamse advies- en ingenieursbureau HB Adviesbureau ingehuurd.

 •         Je hoeft niet zelf bij de meting van de grond aanwezig te zijn.
 •         De grond wordt gemeten met een zogenaamde xrf-meter, een apparaat dat veel lijkt op de zelfscanner bij de supermarkt.
 •         De adviseurs kunnen eventuele vragen beantwoorden, zijn herkenbaar gekleed (HB-logo) en kunnen zich ten alle tijden identificeren.
 •         Ze maken geen gebruik van machines o.i.d.
 •         Er worden een paar steken van de grond genomen, waarbij dit netjes wordt hersteld. De rapportages van de uitkomsten worden op een later moment verstrekt door de gemeente Amsterdam.

Meer info: https://www.hbgrondgedachte.nl/hb-grondgedachte-2024-1/deduurzameonderzoeker/

Zodra alle resultaten bekend zijn, bespreekt het bestuur met de gemeente over eventuele maatregelen.

Herhaling: Wat te doen, wat te laten?
Voor zover de wetenschap weet, is lood pas ongezond als je het opeet. Dat maakt dat je als tuinder moet opletten dat kinderen geen aarde binnenkrijgen, bijvoorbeeld via hun vingers. Moestuinders doen er goed aan de consumptie uit eigen tuin af te wisselen met groente van elders.

Kinderen

 • Kinderen (0-7 jaar) laten spelen in zandbak met schoon zand, op grasmat of tegels
 • Extra letten op (normale) hygiëne: handen wassen, vieze schoenen uit, stofzuigen/dweilen
 • Jonge kinderen kunnen beter niet in vervuilde grond spelen

Moestuinieren

 • Was of schil gekweekte groente en fruit goed
 • Draag eventueel handschoenen tijdens tuinieren
 • Was uw handen goed na het tuinieren
 • Eet niet alleen uit eigen tuin maar varieer

   


Ontwikkelingen rond planvorming Nieuwe A2 Entree

Het plan is om een deel van de snelweg A2 om te vormen naar een rustigere stadslaan. Op maandag 13 mei en woensdag 22 mei 2024 houdt de gemeente participatiebijeenkomsten in het Mercure Hotel (Joan Muyskenweg), van 19.00 (inloop vanaf 18.30) tot ongeveer 21.00 uur. Je kunt op één van beide dagen aansluiten om mee te praten over het stedenbouwkundig plan. Er staan drie thema’s centraal:

 • groen en openbare ruimte,
 • verkeer en bereikbaarheid
 • karakter van de wijk.  

Op de participatiebijeenkomsten krijg je informatie, en er is ruimte om vragen te stellen en mee te praten. In deelsessies wordt dieper ingegaan op de thema’s. Je kunt meedoen aan twee deelsessies. 
Meld je aan via a2entree@amsterdam.nl. Geef daarbij aan: op welke datum je aanwezig bent en aan welke twee deelsessies (thema’s) je wilt deelnemen.

Achtergrondinformatie
De nieuwe A2 Entree omvat een pakket maatregelen, onder meer om de te verwachten toename van verkeersdrukte op het laatste stukje van dit traject tegen te gaan. Als de plannen doorgaan, houdt de A2 in de toekomst op bij knooppunt Amstel. Het verkeer richting Utrechtsebrug wordt afgewikkeld via een nieuwe afslag nét voor knooppunt Amstel, die aansluit op de Van der Madeweg en de Joan Muyskenweg. Het overbodig geworden stuk A2 tussen knooppunt Amstel en Utrechtsebrug wordt ontmanteld. De nieuwe A2 Entree zou rond 2028 moeten worden gerealiseerd.
BEKIJK DE PLANNEN op www.amsterdam.nl/a2entree

De plannen voor een eventuele Nieuwe A2 Entree raken zowel de gemeente Amsterdam als de gemeente Ouder-Amstel. Er is eerder al een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd op basis van de Intentieverklaring Nieuwe A2-Entree Amsterdam (2017).


Zuidasdok – Knooppunt Amstel

Half januari was er een speciale bijeenkomst voor Amstelglorie-tuinders over de herinrichting van het knooppunt Amstel (project Zuidasdok). Dit is een knooppunt van de A10, het deel dat grenst aan Amstelglorie. Twee projecgroepleden, Teun & Amber, gaven een toelichting op de plannen aan een grote groep geïnteresseerde tuinders en bootbewoners (ca. 65 mensen).
Bekijk de powerpoint-presentatie van de bijeenkomst

Er zijn tijdens de bijeenkomst ook vragen gesteld over het project die door Teun & Amber niet direct beantwoord konden worden. Deze vragen zijn aan het projectbureau voorgelegd, die ze heeft beantwoord.
Bekijk de pdf met antwoorden
Bijlage 1: Oud-Nieuw tekening Zuidasdok Knooppunt Amstel

Kijk voor meer informatie op de website van Project Zuidasdok.Uitvoeringsstrategie Volkstuinparken Amsterdam

Woensdag 13 mei 2020 presenteerde de gemeente het Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid, onder de titel: Volkstuinparken voor iedereen. Er is gekozen voor behoud van alle Amsterdamse volkstuinparken, ook op de lange termijn. Tegelijkertijd is er een wens voor meer openheid, voor meer Amsterdammers. De inspraaktermijn eindigt op 25 juni.
Ik wil meer weten over de Uitvoeringsstrategie en de zienswijze van AmstelglorieOmgevingsvisie 2050

De gemeente Amsterdam heeft een Omgevingsvisie Amsterdam 2050 opgesteld. Tot 3 maart 2021 was er gelegenheid een zienswijze in te dienen. Het Bondsbestuur heeft een zienswijze opgesteld waarin het bestuur van Amstelglorie zich kon vinden. Als bestuur hebben wij zelf een korte, aanvullende zienswijze ingediend. Bekijk de ingediende zienswijzen via onderstaande links: