Visie en visionaire plattegrond Amstelglorie

Visie Amstelglorie
Het bestuur van Amstelglorie heeft in samenwerking met een groep nauw betrokken tuinders in zomer/ herfst 2018 en voorjaar 2019 gewerkt aan een eigen parkvisie. Deze visie is aangenomen in een bijzondere ledenvergadering van Amstelglorie (13 juli 2019).

In deze visie schetsen we in grote lijnen hoe we onze toekomst zien, wat de kernwaarden zijn die we in ons park willen behouden, en hoe we inhoud kunnen geven aan functieverbreding en een groter publiek bereik.
[Lees ook: ‘Bericht van het Bestuur’, november 2018]

VISIE AMSTELGLORIE

————————–

Visionaire plattegrond (ontwerp 2016)
Amstelglorie wil meer gaan betekenen voor de buurt. Deze visionaire plattegrond geeft weer in welke richting Amstelglorie zich de komende tien jaar gaat ontwikkelen. Het is geen blauwdruk, maar een wensbeeld gebaseerd op ideeën die de afgelopen periode door tuinders zijn aangedragen. Sommige voorzieningen zijn al gerealiseerd, over andere gaan we nog uitvoerig in gesprek. Neem een kijkje op ons tuinpark in 2025, en denk mee over toekomstige voorzieningen en publieksfuncties.

Heb je zelf een goed idee? Stuur een mailtje naar: info@amstelglorie.nl

(vormgeving: Yolanda – Exoo grafisch buro; aan de vermeldingen op deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend)