Visie en visionaire plattegrond Amstelglorie

Conceptvisie Amstelglorie
Najaar 2018 is door de Amsterdamse Bond van Volkstuinders een toekomstvisie volkstuinen  aangenomen. In deze visie worden alle aangesloten tuinparken opgeroepen om plannen te maken voor het ‘toekomstbestendig’ maken van hun park.

Het bestuur van Amstelglorie heeft daarom de afgelopen maanden gewerkt aan een eigen parkvisie. In deze visie schetsen we in grote lijnen hoe we onze toekomst zien, wat de kernwaarden zijn die we in ons park willen behouden, en hoe we inhoud kunnen geven aan functieverbreding en een groter publiek bereik. [Lees ook: ‘Bericht van het Bestuur’, november 2018]

Graag willen we deze concept-visie aan alle tuinders voorleggen tijdens een informatieavond op:

woensdag 17 april om 20.00 uur in het clubhuis van Amstelglorie.
Inloop vanaf 19.45 uur.

We hopen vele tuinders de 17e te begroeten.

————————–

Visionaire plattegrond (ontwerp 2016)
Amstelglorie wil meer gaan betekenen voor de buurt. Deze visionaire plattegrond geeft weer in welke richting Amstelglorie zich de komende tien jaar gaat ontwikkelen. Het is geen blauwdruk, maar een wensbeeld gebaseerd op ideeën die de afgelopen periode door tuinders zijn aangedragen. Sommige voorzieningen zijn al gerealiseerd, over andere gaan we nog uitvoerig in gesprek. Neem een kijkje op ons tuinpark in 2025, en denk mee over toekomstige voorzieningen en publieksfuncties.

Heb je zelf een goed idee? Stuur een mailtje naar: bestuur.amstelglorie@gmail.com

(vormgeving: Yolanda – Exoo grafisch buro; aan de vermeldingen op deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend)