Japanse duizendknoop onder controle houden

Heb jij de Duizendknoop op de tuin? Controleer het via de foto’s op deze pagina en neem als nodig maatregelen.

Ongewenste exoot
De Japanse Duizendknoop is een zogenaamde invasieve exoot: een plant die hier niet thuishoort en woekert ten koste van andere planten. Ook terrassen, schuren en huisjes kunnen sterk beschadigd raken als je de plant zijn gang laat gaan. Beheersing en waar mogelijk verwijdering van de Japanse Duizendknoop is dus zeer noodzakelijk, ook op Amstelglorie. In 2018 is in kaart gebracht waar de plant te vinden is. Tuinders die de plant op de tuin hebben en de WBC samen houden de ‘brandhaarden’ in de gaten. Van alle tuinders vragen we daarnaast om goed in de gaten te houden of de Japanse Duizendknoop niet in jouw tuin opduikt. Mocht dit het geval zijn, meld het dan bij de WBC (wbc@amstelglorie.nl) en lees hieronder wat je zelf kunt doen.

Hoe herken je de duizendknoop?
april – mei
mei – juni
juni – juli
juli – augustus
augustus – sept.
oktober

 

 

Hoe verwijderen en beheersen?
Wij beseffen dat verwijderen/ beheersen een hele klus is voor de tuinders. Maar wij doen toch een stevig beroep op eenieder die hem in zijn tuin heeft om de plant aan te pakken. De gemeente heeft een folder met duidelijke info gemaakt:
Download de pdf van de gemeente >>

De mogelijkheden die we voor Amstelglorie-tuinen aanbevelen: knip de plant kort af. Als je het verwijderen van die scheuten lang volhoudt, ongeveer elke twee weken en dat dan jaar in jaar uit, put je de plant uit. Omdat hij door de afwezigheid van bladeren geen energie kan halen uit het zonlicht, moet hij de energie in de wortels aanspreken om te overleven. Die wortels groeien tot aan het grondwater, op Amstelglorie dus niet echt diep. Daarom het regelmatig verwijderen van de nieuwe scheuten hier een goede aanpak om de plant op een locatie weg te krijgen.
Heb je een kleine afgebakende hoeveelheid op een plek die je kunt uitgraven, dan kan dit ook een goede oplossing zijn. 
De aanpak die voor jouw tuin het beste werkt, is afhankelijk van de hoeveelheid duizendknoop en de plek waar het staat.

Bekijk meer informatie van de gemeente onderstaande link:
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/japanse-duizendknoop/

Let op:
Wat je vooral NIET moet doen is de verwijderde Duizendknoop op de composthoop of in het openbaar groen gooien.
Doe je dit wel, dan draag je bij aan de verspreiding van deze exoot. Elk stuk stengel heeft nl een “knoop” (waar het blad aan de stengel zit) dat kan uitgroeien tot een nieuwe plant. En dat kan ook gebeuren met een stukje wortel van minder dan een gram. De wortels, maar ook het kleinste deeltje van een stengel groeit dus in de compostbak uit tot een nieuwe plant. De duizendknoop moet daarin als vuilnis afgevoerd worden.

Grond afdekken
De plant zal steeds weer terugkomen. Er is nog geen effectieve bestrijdingsmethode gevonden voor de Japanse duizendknoop, waardoor deze echt verdwijnt. Wel worden redelijk goede resultaten geboekt met het afdekken van een stuk grond waar de exoot heeft gestaan. Maar dat kan alleen met stevige lucht en waterdichte folie. De grond moet drie jaar afgedekt blijven.

Achtergrond

De Japanse duizendknoop, de Fallopia Japinica of Polygonum Japonica … allemaal prachtige namen voor een huiveringwekkende plant. De Japanse duizendknoop ziet er op de foto aantrekkelijk uit: een mooie wilde plant met een wolk van witte of witroze bloempjes. Maar hoe mooi de plant er ook uitziet, we zullen er de komende jaren alles aan moeten doen om de duizendknoop te bestrijden.

duizendknoop-1

Invasieve exoot
De duizendknoop is een zogeheten exoot, een plant die van nature niet in Nederland voorkomt. Ooit is de plant uit Japan ingevoerd in ons land en bij gebrek aan natuurlijke vijanden voelt de duizendknoop zich prima hier. In maart schieten de stengels al snel uit de grond. Goed te herkennen aan de rode punten. De jonge stengels zijn flexibel. Naarmate de plant groeit, veranderen de stengels in dikke holle stelen met rode spikkels. Uiteindelijk wordt de plant ruim 1,5 meter hoog. De duizendknoop bloeit in augustus en september.

duizendknoop-2

Wie eenmaal een duizendknoop in de tuin heeft, weet welke rampzalige gevolgen dit kan hebben. Ondergronds kan de Japanse duizendknoop een ware ravage aanrichten. Het is bekend dat de plant onder funderingen van huizen kruipt. Schuurtjes en kweekkastjes worden letterlijk opgetild door de enorme wortelstronken van de duizendknoop. Waar de Japanse duizendknoop staat, groeit niets anders.

De plant woekert zo erg dat in België hypotheken worden geweigerd wanneer er Japanse duizendknoop te dicht bij een woning staat. In Engeland is een vervoersverbod op de duizendknoop.

Op Amstelglorie is de Japanse duizendknoop op verschillende plekken te vinden. Zowel in tuinen als in het openbare groen. De Japanse duizendknoop is verboden op de complexen van de Bond van Volkstuinders (besluit 2016). Dit betekent dat de plant moet worden verwijderd, zowel uit het openbaar groen als uit de individuele tuinen.

Aanpak op Amstelglorie: in 2018 is in kaart gebracht op welke tuinen en waar in het openbaar gebied de Duizendknoop aanwezig is. In mei 2019 zijn we gestart met de aanpak ervan. De tuinders die de plant op hun tuin hebben, zijn geïnformeerd wat te doen (er zijn diverse mogelijkheden van aanpak ivm plek en hoeveelheid).

Heb je nog vragen of heb je hulp nodig?
Kom dan op donderdagavond naar het spreekuur van de commissies in het Clubhuis, tussen 19 en 20 uur. De Werk- en Beplantingscommissie (WBC) beantwoordt je tuinvragen graag.

If you can’t beat it, eat it!
Het smaakt als rabarber en schijnt ook nog gezond te zijn. Dus hak het in de pan!


Bekijk ook info over andere invasieve exoten: