Japanse duizendknoop

Aanpak Japanse Duizendknoop: vorig jaar is in kaart gebracht op welke tuinen en waar in het openbaar gebied de Duizendknoop aanwezig is. In mei 2019 zijn we gestart met de aanpak ervan. De tuinders die de plant op hun tuin hebben, ontvangen binnenkort een vervolgmail op de bijeenkomst van zaterdag 11 mei.

Oproep om de Japanse duizendknoop te verwijderen
Op Amstelglorie is de Japanse duizendknoop op verschillende plekken te vinden. Zowel in tuinen als in het openbare groen. De ledenvergadering van de Amsterdamse Bond van Volkstuinders heeft in juni 2016 een voorstel aangenomen om de Japanse duizendknoop op de complexen van de Bond te verbieden. Dit betekent dat de plant moet worden verwijderd, zowel uit het openbaar groen als uit de individuele tuinen.

Hoe verwijderen?
Wij beseffen dat verwijderen/ beheersen een hele klus is voor de tuinders. Maar wij doen toch een stevig beroep op eenieder die hem in zijn tuin heeft om de plant aan te pakken. De gemeente heeft een folder met duidelijke info gemaakt:
Download de pdf van de gemeente >>

De mogelijkheden die we voor Amstelglorie-tuinen aanbevelen: knip de plant kort af of graaf ‘m uit op plekken waar dit mogelijk is. De aanpak die voor jouw tuin het beste werkt, is afhankelijk van de hoeveelheid duizendknoop en de plek waar het staat.

Bekijk meer informatie van de gemeente onderstaande link:
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/japanse-duizendknoop/

Let op:
Wat je vooral NIET moet doen is de verwijderde Duizendknoop op de composthoop of in het openbaar groen gooien.
Doe je dit wel, dan draag je bij aan de verspreiding van deze exoot. De wortels, maar ook het kleinste deeltje van een stengel groeit in de compostbak uit tot een nieuwe plant. De duizendknoop moet als vuilnis afgevoerd worden.

Grond afdekken
De plant zal steeds weer terugkomen. Er is nog geen effectieve bestrijdingsmethode gevonden voor de Japanse duizendknoop, waardoor deze echt verdwijnt. Wel worden redelijk goede resultaten geboekt met het afdekken van een stuk grond waar de exoot heeft gestaan. Maar dat kan alleen met stevige lucht en waterdichte folie. De grond moet drie jaar afgedekt blijven.

Achtergrond

De Japanse duizendknoop, de Fallopia Japinica of Polygonum Japonica … allemaal prachtige namen voor een huiveringwekkende plant. De Japanse duizendknoop ziet er op de foto aantrekkelijk uit: een mooie wilde plant met een wolk van witte of witroze bloempjes. Maar hoe mooi de plant er ook uitziet, we zullen er de komende jaren alles aan moeten doen om de duizendknoop te bestrijden.

duizendknoop-1

Invasieve exoot
De duizendknoop is een zogeheten exoot, een plant die van nature niet in Nederland voorkomt. Ooit is de plant uit Japan ingevoerd in ons land en bij gebrek aan natuurlijke vijanden voelt de duizendknoop zich prima hier. In maart schieten de stengels al snel uit de grond. Goed te herkennen aan de rode punten. De jonge stengels zijn flexibel. Naarmate de plant groeit, veranderen de stengels in dikke holle stelen met rode spikkels. Uiteindelijk wordt de plant ruim 1,5 meter hoog. De duizendknoop bloeit in augustus en september.

duizendknoop-2

Wie eenmaal een duizendknoop in de tuin heeft, weet welke rampzalige gevolgen dit kan hebben. Ondergronds kan de Japanse duizendknoop een ware ravage aanrichten. Het is bekend dat de plant onder funderingen van huizen kruipt. Schuurtjes en kweekkastjes worden letterlijk opgetild door de enorme wortelstronken van de duizendknoop. Waar de Japanse duizendknoop staat, groeit niets anders.

De plant woekert zo erg dat in België hypotheken worden geweigerd wanneer er Japanse duizendknoop te dicht bij een woning staat. In Engeland is een vervoersverbod op de duizendknoop.

Heb je nog vragen of heb je hulp nodig?
Kom dan op donderdagavond naar het spreekuur van de commissies in het Clubhuis, tussen 19 en 20 uur. De Werk- en Beplantingscommissie (WBC) beantwoordt je tuinvragen graag.

If you can’t beat it, eat it!
Het smaakt als rabarber en schijnt ook nog gezond te zijn. Dus hak het in de pan!