Invasie exoten: de huiskat

Huiskat (Felis catus)

Huiskatten worden op Amstelglorie regelmatig gesignaleerd buiten de tuin van hun eigen baasje: zowel  in andere tuinen als in het algemeen groen. Daar zijn ze schadelijk voor inheemse soorten. Het veruit bekendste effect is predatie, ofwel het doden van onder meer allerlei soorten vogels, bosmuizen, spitsmuizen, konijnen, kikkers, padden, salamanders en ringslangen. Een wijd verspreid misverstand daarbij is dat een kat alle prooien naar zijn huis zou brengen. Wat een kat naar huis brengt, is slechts een fractie van wat hij heeft gedood.

Mogelijk nog schadelijker voor met name vogels zijn de angsteffecten die katten veroorzaken. Uit onderzoek bij merels is gebleken dat loslopende katten alleen al vanwege hun aanwezigheid leiden tot een forse daling van het broedresultaat. Enerzijds doordat de broedende vogels vaker en langer opvliegen van het nest, waardoor dat onbeheerd blijft. Anderzijds bleek dat de merels door aanwezigheid van katten minder voedsel voor hun jongen konden verzamelen.

Een ander effect van loslopende katten is overdracht van ziekten naar andere dieren. Een voorbeeld is de ziekte toxoplasmose die door een parasiet wordt veroorzaakt (zie hieronder), waar met name eekhoorns zeer gevoelig voor zijn. Daarnaast vormen katten concurrentie voor andere dieren. Elk dier dat door een kat wordt gepakt, kan niet meer als voedsel worden gebruikt door een wild dier dat dezelfde soorten eet.

Ook leveren loslopende katten een risico op voor de volksgezondheid. Ze kunnen eitjes bij zich dragen van een parasiet (Toxoplasma gondii), die met de kattenpoep in het milieu terechtkomt. Daar kunnen die eitjes heel lang overleven. Door bijvoorbeeld het eten van met eitjes besmette groente of het werken in besmette aarde kunnen de eitjes in de mens terechtkomen. Daar ontwikkelen de eitjes zich tot een nieuwe vorm van de parasiet, die zich door het lichaam naar alle weefsels verspreidt. Bij zwangere vrouwen kan de parasiet via de placenta in haar ongeboren kind terechtkomen, wat daar kan leiden tot onder meer ernstige aantasting van de ogen en de hersenen. Daarnaast is de parasiet gevaarlijk voor mensen met een verminderde weerstand.

Ook kunnen de katten op Amstelglorie schade en hinder veroorzaken. Wat kun jij doen om overlast te beperken?
Doe je kat een riempje met belletje om. Sommigen tuinder hebben rond hun tuin een omheining aangelegd om ontsnapping te voorkomen. Een andere oplossing is het aanlijnen van de kat, zodat de kat in je tuin blijft, en de kat ’s nachts binnen houden, of de kat thuislaten.

Bekijk ook info over andere invasieve exoten: