Koers 2025 – Bouwplannen op Amstelglorie

Strijd om behoud: voorjaar 2016 – Voorjaar 2018

Update 2018:
Het college van B&W heeft op 6 maart, in het kader van het “Werkprogramma Ruimte voor de Stad 2018”, besloten tot:
Het uit de strategische reserve voor woningbouw halen van de locatie Amstelglorie. Aanleiding is de conclusie dat er voldoende strategische ruimte is voor verdere groei van de stad en deze locatie een belangrijke rol kan spelen in van versterking van kwaliteit van het stedelijk en regionaal groen.
Lees meer »

Deze brief is de zwart op wit-bevestiging van de mondelinge toezegging die wethouder Eric van den Burg vorig jaar september al deed op Amstelglorie tijdens het politiek debat ‘Groen of groei’.

September 2016: Aangenomen moties
In de Raadsvergadering van september 2016 zijn een aantal moties aangenomen, ingediend door de Partij van de Dieren en Groen Links. Het hoogst haalbare, Amstelglorie uit de strategische reserve, is het niet geworden. Maar het aannemen van de moties is toch winst te noemen. Een belangrijke motie voor Amstelglorie is de motie van de Partij van de Dieren komt er naast Koers2025 een Groen2025. Hierin wordt beschreven hoe het college het groene stedelijke weefsel versterkt en uitbreidt. We wachten nu de uitkomst van de moties af. Afvankelijk stonden deze op de agenda van 19 april, maar er is tot nadere datum uitstel van behandeling van de moties. Wordt vervolgd.
Bekijk hier het videoverslag van de vergadering (Koers 2025: agendapunt 10) »

Februari 2016: presentatie Koers 2025
Begin dit jaar gaf de gemeente Amsterdam de ontwikkelingsstrategie Koers 2025 vrij. In dit beleidsdocument  heeft de gemeente Amsterdam een aantal locaties aangewezen, waar vanaf 2020 mogelijk nieuwe woningen kunnen worden gebouwd.  Een van deze locaties is Tuinpark Amstelglorie/ Johan Muyskenweg.
Bekijk het doc Koers 2025 »  (vanaf p.61 vind je meer info over de Jan Vroegopsingel)
Heb je nog vragen? Lees de FAQ’s »