Tuindiensten: hoe en waarom?

bloementuinAfspraken tuindiensten
Lid zijn van Tuinpark Amstelglorie houdt ook in dat u jaarlijks een aantal tuindiensten vervult voor het onderhoud van de openbare delen van het park. Het aantal uren algemeen werk is vastgesteld op 18 werkuren per jaar, verdeeld over 9 zaterdagochtenden van 10.00 -12.00 uur.

Waarom zijn algemene tuindiensten nodig op Amstelglorie?
Naast jouw eigen tuin bestaat een groot gedeelte van Amstelglorie uit algemeen groen. Perken, plantsoenen, paden, bomen, gras, water. Al deze groene delen van Amstelglorie moeten onderhouden worden. Ook zijn er een flink aantal gebouwen op Amstelglorie die onderhoud nodig hebben, er zijn bruggen die geschilderd moeten worden, de speeltoestellen moeten worden onderhouden, en zo zijn er nog veel meer werkzaamheden te noemen.

Het onderhoud aan de paden en de daarnaast gelegen graspartijen is wel het meest in het oog springend. Op zaterdagochtend tijdens de gemeenschappelijke werkochtend zie je dan ook regelmatig tuinders die langs de paden aan het schoffelen zijn.

Alle uren voor de tuindiensten zijn hard nodig voor bovengenoemd algemeen onderhoud. De Werk- en beplantingscommissie, de Infra-commissie en de Bouwcommissie coördineren de werkzaamheden aan het groen, de paden en de opstallen.