Tuin opzeggen

IMG_6881We gaan ervan uit dat je met plezier op Amstelglorie tuiniert. Maar het kan altijd voorkomen dat je niet langer gebruik van je tuin wil (of kan) maken. Wanneer je je tuin wil opzeggen, stuur je een mail naar bestuur@amstelglorie.nl met als bijlage het formulier tuin opzeggen (inleveren in de witte brievenbus bij het clubhuis mag ook). Voor de eerste donderdag van de maand lever je tenminste een set sleutels in van alle op de tuin aanwezige opstallen (tuinhuis, schuur en of kas). Je kan de sleutels in de brievenbus van het clubhuis achterlaten. Zorg er ook voor dat je je heksleutel(s) vóór de overdracht inlevert.

Door opzegging van de huurovereenkomst eindigt je lidmaatschap, met uitzondering van de bepalingen in het huurreglement art. 4 sub. 3 (lees verder onder het tabblad Reglementen en Leefregels, bij het kopje Huurregelement)

Taxatie

Wanneer we je opzegging hebben ontvangen, laten we de op de tuin aanwezige opstallen (zoals het tuinhuisje, een schuur of een kas) en beplanting taxeren.

* Bij de taxatie hanteren we de regels van de Bond van Volkstuinders. Deze regels gaan uit van een maximum bedrag per m²: € 412,00 per m² voor dubbelwandige tuinhuisjes of huisjes van massief hout van tenminste 55 mm dikte. Voor overige tuinhuisjes is de m²-prijs vastgesteld op € 268,00 euro per m². (2023). De vierkante meterprijs die bij de taxatie wordt vastgesteld is afhankelijk van de kwaliteit van de opstallen: een nieuw huisje in goede staat scoort een maximale vierkante meterprijs, bij een huisje met gebreken of achterstallig onderhoud ligt de maximale vierkante meterprijs lager. De prijzen worden jaarlijks geïndexeerd.

De huisjes kunnen maximaal 28 m² groot zijn. Tuin en schuur/kas worden apart gewaardeerd. In het algemeen ligt de vraagprijs van een vrijgekomen tuin met huis en schuur tussen de 2.500 en 13.000 euro. Overigens ligt de vervangingswaarde (oftewel de kosten die nodig zijn om het huisje na een calamiteit opnieuw op te bouwen) meestal een factor 2 á 3 hoger.

De taxaties vinden meestal plaats op de eerste zaterdag nadat het bestuur je opzegging heeft behandeld. In de winter kunnen de tuinen niet getaxeerd worden. Daarom: taxaties die na 1 november binnenkomen, worden pas in maart getaxeerd. Opzeggingen voor 31 oktober worden nog getaxeerd in november.

Voordat de taxatie plaatsvindt moet je ervoor zorgen dat je opstallen en tuin schoon en opgeruimd zijn. Voor een (goede) taxatie is het belangrijk dat onderstaande zaken zichtbaar zijn:

  • De onderkant van de vloer en balklaag.
  • De kapconstructie (o.a. spanten en het dakbeschot).
  • De fundering (zoals trottoirbanden, tegels, poeren).
  • Een eventueel aanwezige vorstrand bij betonplaat als vloer of fundering.

IMG_7175Roerende goederen die je ter overname aan een nieuwe huurder wil aanbieden (denk bijvoorbeeld aan een (slaap)bank, een koelkast, zonnepanelen of een geiser) kan je in het huisje achterlaten. Alle overige spullen moet je tijdig uit het huisje verwijderen. Wanneer een nieuwe huurder niets wil overnemen, moet je zelf zorgen dat het huisje leeg wordt opgeleverd.

Verwaarloosde tuinen

Wanneer de taxatiecommissie vindt dat een tuin in verwaarloosde toestand is achtergelaten, wordt de tuin voor rekening van de vertrekkende tuinder opgeknapt. De kosten die hier aan verbonden zijn, worden in mindering gebracht op de taxatieprijs of rechtstreeks in rekening gebracht bij het vertrekkend lid. De bedragen worden jaarlijks marktconform geïndexeerd.

Toch kandidaat blijven?

Leden die hun tuin opzeggen, maar toch kandidaat-lid willen blijven van de vereniging om eventueel later weer lid te worden, zullen zich opnieuw bij de bond van volkstuinders  aan te melden als lid. Zij moeten zich ook weer bij Amstelglorie inschrijven en krijgen dan  een nieuw kandidaat-lidmaatschapsnummer op datum. Het oude lidmaatschapsnummer vervalt.