De Wolkerstuin

Wolkerstuin op Amstelglorie - logo, exterieur en interieur

Het voormalige tuinhuis van Jan en Karina Wolkers is een schrijverstuin geworden. Er logeren gedurende het tuinseizoen gastschrijvers die werken aan een manuscript. Ook worden er zo nu en dan lezingen en workshops gegeven.

De Wolkerstuin is niet vrij toegankelijk voor publiek. Een aantal dagen per jaar stellen wij de Wolkerstuin en het huisje open voor belangstellenden. Houd de agenda in de gaten voor publieksactiviteiten en data waarop rondleidingen en lezingen plaatsvinden.

Voor alle actuele informatie bezoek de website van de Wolkerstuin.

De Wolkerstuin zoekt donateurs!

Sinds de opening van de Wolkerstuin hebben er onafgebroken gastschrijvers gelogeerd waaronder, Anne Vegter, Rob van Essen, Maartje Wortel, Maarten Mol en Marieke Lucas Rijneveld.

Wie kan en wil bijdragen aan het in stand houden van dit prachtige literaire erfgoed op Tuinpark Amstelglorie?

Je kunt een bedrag naar keuze overmaken naar:
NL20 RABO 0363 6121 49 ten name van Tuingr Amstelglorie vd Bond V Volkstuind, onder vermelding van “Donatie Wolkerstuin”.

 

     

Foto’s: Herman van Bostelen