De Wolkerstuin

Wolkerstuin op Amstelglorie - logo, exterieur en interieur

In het voormalige tuinhuis van Jan en Karina Wolkers worden lezingen gegeven, workshops voor kinderen over natuur georganiseerd, en logeren regelmatig gastschrijvers om te werken aan een manuscript. Mail voor informatie naar: post@wolkerstuin.nl.

Voor alle actuele informatie bezoek de website van de Wolkerstuin.

De Wolkerstuin zoekt donateurs!

Sinds de opening van de Wolkerstuin hebben er onafgebroken gastschrijvers gelogeerd waaronder, Anne Vegter, Rob van Essen, Maartje Wortel, Maarten Mol en Marieke Lucas Rijneveld.

Wie kan en wil bijdragen aan het in stand houden van dit prachtige literaire erfgoed op Tuinpark Amstelglorie?

Je kunt een bedrag naar keuze overmaken naar:
NL96 INGB 0004 5117 99 ten name van Tuingr Amstelglorie vd Bond V Volkstuind, onder vermelding van “Donatie Wolkerstuin”.