Selecteer een pagina

Bestuur en commissies

Bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor alle algemene zaken op Amstelglorie en draagt zorg voor de financiën, de administratie en het beheer van het park. Het bestuur stelt bovendien – in overleg met de ledenvergadering – het beleid voor de komende jaren vast en regelt de overdacht van vrijgekomen huisjes aan nieuwe huurders.
E-mail bestuur: info@amstelglorie.nl

Op de pagina ‘Bericht van het bestuur‘ vind je maandelijkse berichtgeving vanuit het bestuur voor tuinders over bestuursbesluiten, plannen en praktische aangelegenheden op ons park.

 • Erik Teusink – voorzitter
 • Fleur Alink – secretaris
 • Fem Korsten- penningmeester
 • Martin Camphuijsen – algemeen bestuurslid
 • Saskia Marcus – algemeen bestuurslid
 • Gea de Vries – algemeen bestuurslid
 • Agnes Sutherland – algemeen bestuurslid

Contact tussen tuinders en bestuur
Informeer het bestuur over jouw ideeën of wensen of schiet ons aan voor vragen en opmerkingen. Dat kan via info@amstelglorie.nl of persoonlijk op elke eerste donderdagavond van de maand tussen 19.00 en 20.00 uur in het clubhuis. Of bijvoorbeeld bij de koffietafel na de werkbeurten of bij andere activiteiten.

Werk- en beplantingscommissie (WBC)
De werk- en beplantingscommissie is verantwoordelijk voor het onderhoud van het openbare groen op het complex. De commissie organiseert ook het gemeenschappelijk werk op de zaterdagochtend. Bekijk meer info rond de tuindiensten.
E-mail werk- en beplantingscommissie: wbc@amstelglorie.nl

 • eRik van Hagen (coördinator)
 • Wim Hemker
 • John Mos
 • Liesbeth Hellemond
 • Katja van den Berg
 • Mieke Brander – groenvoorziening

Hemkerhof
De Hemkerhof is een proeftuin voor natuurlijk tuinieren in de breedste zin van het woord. Schoolkinderen kunnen er terecht voor tuinlessen, er is een jaarlijkse proeverij van zelfverbouwde lekkernijen en er zijn allerlei andere activiteiten.
Bereikbaar via: hemkerhof@amstelglorie.nl
Lees meer over de Hemkerhof »

Natuureducatiegroep
De Natuureducatiegroep verzorgt de natuurlessen voor de basisscholen, organiseert gedurende het seizoen diverse workshops voor tuinders en andere geinteresseerden en begeleidt studenten die stage lopen bij onderzoek op Amstelglorie.
Lees meer over de natuurlessen voor basisscholen »

 • Martin Camphuijsen (coördinatie)
 • Henk Schepers (coördinatie)
  + aangevuld met diverse tuinders die de natuurlessen begeleiden

Bouw- en taxatiecommissie
De bouwcommissie beoordeelt de staat van onderhoud van de huisjes en schuren op elke tuin, taxeert de opstallen van vertrekkende tuinders en coördineert het onderhoud aan de clubgebouwen. Tuinders met bouwkundige vragen en bouwplannen kunnen bij de bouwcommissie terecht voor advies. Bekijk ook de informatie over (bouw)reglementen.
E-mail bouw- en taxatiecommissie: bouwcommissieag@gmail.com

 • Marcel de Boer (coördinator)
 • Petra Metzelaar
 • Regien Heneweer
 • Abe Stremler
 • Klaas Kan

Barbeheer
We zijn op zoek naar een clubhuis coördinator.
Voor vragen omtrent clubhuis en bar: e-mail naar het bestuur
Bekijk de Agenda

 • Vacature coõrdinator bar: wil jij de nieuwe barcoördinator worden? Lees meer » 
 • Vacature barmedewerkers. Lees meer » 
 • George van Hielten – Inkoop bar

Waterleiding-ploeg
De waterleidingcommissie onderhoudt de waterleiding op het openbare terrein en verhelpt eventuele lekken buiten de tuinen. Individuele tuinders die problemen hebben met hun waterleiding kunnen bij de commissie terecht voor adviezen.

 • Erwin Dijkstra

Tuinwinkel-ploeg
Bij de inkoop kun je tegen een aantrekkelijke tarief de meest voorkomende tuinbenodigdheden aanschaffen. Tegels, zand, aarde en andere zware artikelen worden tegen een geringe vergoeding bij je tuin bezorgd.

 • Hanneke Metselaar
 • Susanne de Boer

Gascontrole-ploeg
De gascontroleploeg maakt regelmatig een rondje over het terrein om na te gaan of de butagas-installatie van elke tuin nog aan de veiligheidseisen voldoet.

 • Bert Barendsen
 • Ruud Barendsen

Logeerhuis

Logeerhuis op Amstelglorie

Logeerhuis op Amstelglorie

Op Amstelglorie ligt temidden van een mooi aangelegde tuin het z.g. Logeerhuis. Dit is een eenvoudige, aangepaste vakantiewoning voor mindervaliden. Het Logeerhuis heeft een aangepaste badkamer (zonder bad). Ook het toilet is aangepast. Verder zijn er verhoogde bedden met een z.g. papegaai.

Het logeerhuis is rolstoelvriendelijk. Zo zijn er enerzijds geen drempels en anderzijds bredere deurposten. Behalve het huis is ook de tuin geheel toegankelijk gemaakt voor rolstoelen.

Het logeerhuis is te huur in de periode eind april tot half september, voor een of, buiten het hoofdseizoen, maximaal twee weken per jaar. Wij heten u van harte welkom in ons logeerhuis. Bekijk de webpagina van het logeerhuis »

 • Yvonne Blazer, boekingen en financiën
 • Thilly Jungerius, beheerder
 • Vacature techniek