Bestuur en commissies

BESTUUR
Het bestuur is verantwoordelijk voor alle algemene zaken op Amstelglorie en draagt zorg voor de financiën, de administratie en het beheer van het park. Het bestuur stelt bovendien – in overleg met de ledenvergadering – het beleid voor de komende jaren vast en regelt de overdacht van vrijgekomen huisjes aan nieuwe huurders.
E-mail bestuur: info@amstelglorie.nl

Op de pagina ‘Bericht van het bestuur‘ vind je maandelijkse berichtgeving vanuit het bestuur voor tuinders over bestuursbesluiten, plannen en praktische aangelegenheden op ons park.

 • Gea de Vries – voorzitter
 • Fem Korsten- penningmeester
 • Martin Camphuijsen – algemeen bestuurslid
 • Joris Wijnhoven – algemeen bestuurslid
 • Jan Stolte – algemeen bestuurslid
 • Saskia Marcus – algemeen bestuurslid

Contact tussen tuinders en bestuur
Informeer het bestuur over jouw ideeën of wensen of schiet ons aan voor vragen en opmerkingen. Dat kan via info@amstelglorie.nl of persoonlijk op elke eerste donderdagavond van de maand tussen 19.00 en 20.00 uur in het clubhuis. Of bijvoorbeeld bij de koffietafel na de werkbeurten of bij andere activiteiten.

KASCOMMISSIE (najaar ’23)

 • Lia Boer
 • Irene Potter
 • Francien van Uden
 • Sven Sauer
 • Randi Boon

Aftreedrooster bestuur & kascommissie (nov 2023)

WERK- & BEPLANTINGSCOMMISSIE (WBC)
De werk- en beplantingscommissie is verantwoordelijk voor het onderhoud van het openbare groen op het complex. De commissie organiseert ook het gemeenschappelijk werk op de zaterdagochtend. Bekijk meer info rond de tuindiensten.
E-mail werk- en beplantingscommissie: wbc@amstelglorie.nl

 • eRik van Hagen (coördinator)
 • Wim Hemker
 • John Mos
 • Liesbeth Hellemond
 • Katja van den Berg
 • Mieke Brander – groenvoorziening

HEMKERHOF
De Hemkerhof is een proeftuin voor natuurlijk tuinieren in de breedste zin van het woord. Schoolkinderen kunnen er terecht voor tuinlessen, er is een jaarlijkse proeverij van zelfverbouwde lekkernijen en er zijn allerlei andere activiteiten.
Bereikbaar via: hemkerhof@amstelglorie.nl
Lees meer over de Hemkerhof »

NATUUREDUCATIEGROEP
De Natuureducatiegroep verzorgt de natuurlessen voor de basisscholen, organiseert gedurende het seizoen diverse workshops voor tuinders en andere geinteresseerden en begeleidt studenten die stage lopen bij onderzoek op Amstelglorie.
Lees meer over de natuurlessen voor basisscholen »

 • De natuureducatiegroep zoekt een coordinator

BOUW- EN TAXATIECOMMISSIE
De bouwcommissie beoordeelt de staat van onderhoud van de huisjes en schuren op elke tuin, taxeert de opstallen van vertrekkende tuinders en coördineert het onderhoud aan de clubgebouwen. Tuinders met bouwkundige vragen en bouwplannen kunnen bij de bouwcommissie terecht voor advies. Bekijk ook de informatie over (bouw)reglementen.
E-mail bouw- en taxatiecommissie: bouwcommissieag@gmail.com

 • Marcel de Boer (coördinator)
 • Petra Metzelaar
 • Regien Heneweer
 • Abe Stremler
 • Klaas Kan

WATERLEIDING
De waterleidingcommissie onderhoudt de waterleiding op het openbare terrein en verhelpt eventuele lekken buiten de tuinen. Individuele tuinders die problemen hebben met hun waterleiding kunnen bij de commissie terecht voor adviezen.

 • Erwin Dijkstra

TUINWINKEL
Bij de inkoop kun je tegen een aantrekkelijke tarief de meest voorkomende tuinbenodigdheden aanschaffen. Tegels, zand, aarde en andere zware artikelen worden tegen een geringe vergoeding bij je tuin bezorgd.

 • Hanneke Metselaar
 • Susanne de Boer

GASCONTROLE
De gascontroleploeg maakt regelmatig een rondje over het terrein om na te gaan of de butagas-installatie van elke tuin nog aan de veiligheidseisen voldoet.

 • Bert Barendsen

BARBEHEER
We zijn op zoek naar een clubhuis coördinator.
Voor vragen omtrent clubhuis en bar: e-mail naar het bestuur
Bekijk de Agenda

LOGEERHUIS
Het logeerhuis is een eenvoudige, aangepaste vakantiewoning voor mindervaliden.

 • Yvonne Blazer, boekingen en financiën
 • Sandra Kan, beheerder
 • Vacature techniek

WOLKERSTUIN
De Wolkerstuin op Amstelglorie is een gastschrijversverblijf in het originele tuinhuis van Jan en Karina Wolkers. Zij tuinierden op Amstelglorie van 1972 tot 1980. Het huisje wordt beheerd door een groep vrijwilligers van Amstelglorie. Zie voor meer informatie de website www.wolkerstuin.nl

 • Florence Tonk (coördinator)
 • Maria Vlaar
 • Joyce Maas
 • Ellen Stoop
 • Jaap de Jong
 • Tomas Heller
 • Vere van Hal