Afval: wat kun je waar kwijt?

Amstelglorie is overgestapt op een ander systeem voor verwerking van huishoudelijk afval. Er is gekozen voor de schoonste en beste oplossing, namelijk een minipers. Om de invoer van de minipers en de afvalstroom vanaf Amstelglorie goed te laten verlopen, hebben we jouw medewerking nodig! Lees hier hoe je je afval kunt afvoeren.

Minipers: alleen voor huishoudelijk afval!
Wil jij je vuilnis in de minipers gooien? De minipers is uitsluitend voor huishoudelijk restafval. Lever het huisvuil aan in een gesloten vuilniszak. Lever niet meer dan twee zakken tegelijk aan, want bij één tot twee zakken perst de minipers het best en meest efficiënt. 

Lees de gebruiksaanwijzing op de container zorgvuldig en druk op ‘start’ als je een vuilniszak inwerpt (max. 2 zakken!). Zet nooit zakken voor een dicht hek.

De openingstijden voor aanleveren van afval zijn:

  • zaterdag van 09.00 tot 14.00 uur
  • dinsdag van 16.00 tot 20.00 uur

Wat je niet in de minipers kan doen: tuinafval, glas, papier, plastic of grofvuil. Er mag uiteraard ook geen afval naast de pers of buiten het hek geplaatst worden. Het is erg belangrijk dat iedereen zich hieraan houdt, in verband met het voorkomen van ongedierte!

Gescheiden afvalverwerking door jou als tuinder
Hieronder een overzicht van hoe je het afval kunt afvoeren dat niet in de minipers kan:

GLAS, PLASTIC, PAPIER EN KARTON: 
gescheiden afvoeren in de drie containers voor de hoofdingang op de Jan Vroegopsingel. Als de containers vol zijn, dan elders in de stad afvoeren en niet naast de containers plaatsten!

GROFVUIL
Houtafval, bouwafval, staal en oude kinderfietsje, oude trappen, chemische afval (batterijen, oude accu’s, olie en verfblikken e.d.), plastic bakken en potten etc. voer je zelf af naar een grofvuil-depot.

GROENAFVAL 
Composteer dit op je tuin of voer het zelf af naar een container in de stad.

Waarom de overstap naar een minipers?
De afgelopen maanden is onderzoek verricht hoe het afval op Amstelglorie het best verwijderd kan worden. De containers die we tot nu toe gebruikten, waren niet meer geschikt. Dit systeem gaf stankoverlast en trok veel dieren aan, zoals ratten en kraaien die de vuilniszakken openmaakten. De minipers vervangt de huidige containers. De minipers stinkt en lekt niet. Met de minipers en het beter scheiden van afval kunnen we op Amstelglorie een positieve bijdrage leveren aan het milieu. Wij rekenen op ieders medewerking!!