Afval: wat kun je waar kwijt?

Amstelglorie heeft een minipers voor verwerking van huishoudelijk afval. Om de afvalstroom vanaf Amstelglorie goed te laten verlopen, hebben we jouw medewerking nodig! Lees hier hoe je je afval kunt afvoeren.

Minipers: alleen voor huishoudelijk afval!
Wil jij je vuilnis in de minipers gooien? De minipers is uitsluitend voor huishoudelijk restafval dat in een vuilniszak past. Lever het huisvuil aan in een gesloten vuilniszak. Lever niet meer dan twee zakken tegelijk aan, want bij één tot twee zakken perst de minipers het best en meest efficiënt. 
Lees de gebruiksaanwijzing op de container zorgvuldig en druk op ‘start’ als je een vuilniszak inwerpt (max. 2 zakken!). Zet nooit zakken voor een dicht hek.

De openingstijden voor aanleveren van afval zijn:

  • van 1 april tot half oktober op zaterdag van 9:30 – 13:00 uur
  • van 1 mei tot half september op woensdag en zondag van 17:00 – 19:00 uur

Wat je niet in de minipers kan doen: tuinafval, glas, papier, hard plastic of grofvuil. Er mag uiteraard ook geen afval naast de pers of buiten het hek geplaatst worden. Het is erg belangrijk dat iedereen zich hieraan houdt, in verband met het voorkomen van ongedierte!

Gescheiden afvalverwerking door jou als tuinder
Hieronder een overzicht van hoe je het afval kunt afvoeren dat niet in de minipers kan:

GLAS, PAPIER EN KARTON: 
Gescheiden afvoeren in de twee containers voor de hoofdingang op de Jan Vroegopsingel. Als de containers vol zijn, dan elders in de stad afvoeren en niet naast de containers plaatsen!
Plastic afval kan voortaan bij het huishoudelijk afval.

GROFVUIL
Houtafval, bouwafval, staal en oude kinderfietsje, oude trappen, chemische afval (batterijen, oude accu’s, olie en verfblikken e.d.), plastic bakken en potten etc. voer je zelf af naar een grofvuil-depot van de gemeente. Dichtbij Amstelglorie is de Rozenburglaan in Amsterdam-Oost (achter Betondorp).

Ook voor de afvoer van groot grofvuil (bijvoorbeeld afkomstig van de verbouwing van je tuinhuis) ben je zelf verantwoordelijk. We adviseren om een aanhangwagen/ boedelbak te huren waarmee je naar een grofafvalpunt kunt rijden.

Lukt het je niet om het grofvuil zelf naar de parkeerplaats te brengen (bijvoorbeeld omdat het teveel is), neem dan contact op met het bestuur: info@bestuur.nl. We kijken dan ism de commissies of er een mogelijkheid is om je te helpen met de afvoer (hieraan zijn altijd kosten verbonden). Let op dat je op tijd contact opneemt in verband met planningen.

GROENAFVAL 
Composteer dit op je tuin of voer het zelf af naar een container in de stad.
Gooi het nooit in het openbaar groen!

CHEMISCH AFVAL
Klein chemisch afval (accu’s, bat­terij­en, verf) kan niet worden ingeleverd. Ga daarvoor naar de chemisch afvalpunten van de gemeente.

Wat mag er WEL en NIET in de miniperscontainer?

MInipers: overzicht van wat er wel/ niet in mag

ZWERFAFVAL
Het komt gelukkig weinig voor… maar kom je op Amstelglorie zwerfafval tegen,
doe dat dan in één van de afvalbakken bij het geitenhok, op het terras, bij de Parkwinkel,
op één van de kweektuinen of neem het mee naar je eigen tuin en gooi het daar weg.
Als je op de speelweide bv. een verjaardag viert, neem dan ajb zelf je afval mee.