Aanvraag bomenkap

Een kapvergunning aanvragen

Je kunt een kapvergunning aanvragen bij Stadsdeel Oost. Het aanvraagproces verloopt via een kapvergunningsformulier dat je inlevert bij de Bomengroep van Amstelglorie.
Lees eerst onderstaande informatie.

Voorwaarden en regels rondom een kapvergunning:

 • Een kapvergunning is vereist voor bomen die een stamdikte hebben van 10 cm of meer op een hoogte van 1,30 meter (de omtrek van de boom is dan dus 31.4 cm of   meer). Dit geldt ook voor coniferen.
 • Een kapaanvraag wordt altijd gehonoreerd als de boom dood is.
 • Tijdens het broedseizoen, april tot augustus, mag er niet gekapt worden. Voor advies over het weghalen kan je John van de WBC vragen (wbcamstelglorie@gmail.com).

Criteria waarop een kapaanvraag wordt beoordeeld:

 • Staat van de boom: is een boom ziek, dan wordt na beoordeling mogelijk een vergunning verleend.
 • Wortelopdruk: alleen in uitzonderingsgevallen wordt overgegaan tot kap, op basis van een plan.
 • Honingdauw en roetdauw door luisaantasting: nooit een reden tot kap.
 • Schaduw: geen reden tot kap.
 • Uitzichtbelemmering: geen reden tot kap.
 • Bladval: geen reden tot kap.
 • Angst voor omwaaien of afvallende takken: alleen reden tot kap als bij controle blijkt dat gevaar duidelijk aanwezig is en snoei geen optie is.
 • Allergie voor bomenstuifmeel: geen reden tot kap (het stuifmeel komt van ver).
 • Schade door zware zaden en vruchten: geen reden tot kap.
 • Overlast door lichte zaden en vruchten: geen reden tot kap.
 • De aanwezigheid van de eikenprocessierups: geen reden tot kap
  (de oplossing ligt in het verwijderen van de nesten).

Enkele relevante voorwaarden Bomenbeleidsplan (stadsdeel):

 • In principe heb je altijd een herplantplicht, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dit niet te doen. In dit laatste geval kan het dagelijks bestuur financiële herplant opleggen,conform Art. 10 lid 5 van de Bomen-verordening.
 • Bij het constateren van beschermde flora of fauna (met uitzondering van vogels) wordt de kapvergunning verleend onder de voorwaarde dat deze pas uitgevoerd mag worden nadat de ontheffing is verleend.
 • De kosten voor de kap- en kapaanvraag zijn voor rekening van de initiatiefnemer.
 • De milieupolitie zorgt voor handhaving van de Bomenverordening en de afgegeven kap- vergunningen.
 • Handhaving van de Flora- en faunawet is in handen van de reguliere politie, bijzondere opsporingsambtenaren en de Algemene Inspectie Dienst van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
 • Voorafgaande aan het planten of rooien van bomen bij of op waterkeringen en beschermende gronden moet de initiatiefnemer een vergunning aanvragen bij het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV).

Verloop aanvraag kapvergunning

Houd er rekening mee dat de aanvraagprocedure enige tijd in beslag neemt. In de periode 15 maart t/m 15 juli mag niet gekapt worden.

Je kunt een aanvraag indienen tot 1 oktober van elk jaar. Allereerst beoordeelt de bomengroep de aanvraag. Kansloze aanvragen worden niet bij het stadsdeel ingediend (schaduw, vallend blad etc, zie de lijst hierboven). De tuinder krijgt bij afwijzing een beargumenteerd bericht.
Wordt de aanvraag doorgestuurd naar het stadsdeel dan ontvang je hiervan een bevestiging van de bomengroep. Een deskundige van het stadsdeel komt alle aanvragen bekijken en geeft uitsluitsel over wel of geen kap. Je ontvangt hierna bericht van de bomengroep of de aanvraag is gehonoreerd.

Kosten
De kosten voor de kapvergunning zijn voor de tuinder die de kapvergunning aanvraagt. De kosten variëren tussen 10,- en 60,- euro.

De kosten voor het kappen van een boom zijn moeilijk vooraf aan te geven. Het hangt onder meer af van conditie en locatie van de boom en eventueel in te huren materialen. Als je de boom niet zelf kunt kappen (let op: kappen is zwaar en risicovol werk), kunt u het kappen door de Bomengroep laten doen. Zij kunnen vooraf een prijsopgaaf geven. Ook kun je een erkend bedrijf van buiten Amstelglorie inhuren (overleg met de bomengroep over de datum van kappen in verband met afvoeren van het materiaal en aanvullende kosten hiervoor).

Verantwoordelijkheid tijdens de aanvraagprocedure
De tuinder blijft tijdens de aanvraagprocedure verantwoordelijk voor het onderhoud van de boom.

Kapaanvraag indienen

Wil je een boom laten kappen? Gebruik dan het formulier voor een kapaanvraag (link hieronder) en lever de ingevulde aanvraag in via e-mail bij de Bomengroep of doe het formulier in de brievenbus bij het clubhuis. Heb je nog vragen na het lezen van bovenstaande informatie? Stuur dan een mail naar de bomengroep: bomengroep@gmail.com

DOWNLOAD HET FORMULIER KAPAANVRAAG (Word-doc) »


Alternatieven voor kappen

Wanneer een boom niet voor kap in aanmerking komt, zijn er mogelijk alternatieven. Je kunt nl. tot 20% van een boom laten insnoeien. Dat betreft dan zijtakken, waardoor er al meer licht doorheen schijnt. De oorspronkelijke vorm van de boom moet gehandhaafd blijven en de doorgroei naar boven mag niet belemmerd worden (dwz dat de top niet verwijderd mag worden). Laat dit insnoeiwerk door een erkend bedrijf uitvoeren (vraag om advies: bomengroep@gmail.com).

Voorkomen van teveel bomen

Zoek in je tuin naar spontaan opgekomen essen, berken, elzen, eiken, enzovoort. Zijn ze nog geen 10 cm in doorsnee, dan kun je ze makkelijk zelf weghalen (met wortel en al). Hiermee voorkom je problemen met vergunningen in de toekomst.

Maar let op: haal je zelf een boom weg met een stamdikte van 10 cm of meer (op 1.30 hoog), dan riskeer je een boete voor jezelf en breng je Amstelglorie in een vervelende situatie. Neem daarom bij twijfel of vragen altijd contact op met de Bomengroep (bomengroep@gmail.com).

Uitleg lijst kapvergunningen

Lijst kapvergunningen 2019
In de kolom herplant zie je of je binnen 2 jaar tot herplant moet overgaan en hoe groot de nieuwe boom moet worden:

 • Boomgrootte 1 is hoger dan 12 meter,
 • Boomgrootte 2 is 6 tot 12 meter
 • Boomgrootte 3 is tot 6 meter.

Uiteraard hoeft dit nog niet de dikte van de boom te zijn tijdens aanplanten. Een sterretje in die kolom betekent dat je niet hoeft te herplanten, er staan al genoeg bomen in de buurt of herplant is reeds geschied.

Binnenkort zijn alle kapvergunningen sinds 2018 verleend op de website te vinden. Sinds 2018 vervallen de vergunningen niet meer na 3 jaar, maar blijven van kracht. Een nieuwe aanvraag dien je in tot oktober als je de vergunning die winter wilt hebben. Een link naar het formulier hiervoor vind je hieronder.