Reglementen

Reglementen

Parkinformatie en leefregels Amstelglorie

Openings- en sluitingstijden park
Ons volkstuinpark is een ‘openbaar park’, dat wil zeggen, dat het in principe voor iedereen toegankelijk is, van zonsopgang tot zonsondergang.

Personen beneden 18 jaar mogen, indien hun ouders/verzorgers geen lid van Amstel­glorie zijn, uitsluitend onder geleide van een meerderjarige het complex bezoeken.

Amstelglorie heeft twee afsluitbare toegangshekken, één bij de hoofdingang en één bij de parkeerplaats. Elk lid van Amstelglorie is in het bezit van minimaal één sleutel, die op beide hekken past. Tijdens de bestuurszittingen kunt u een extra sleutel aanschaffen, tegen betaling van € 23,- statiegeld.

Het toegangshek bij de hoofdingang dient tijdens de periode april/september na zonsondergang door  ieder lid te worden afgesloten. In de overige maanden dient het hek na 17.00 op slot te worden gedaan.

Het toegangshek van de parkeerplaats  dient altijd afgesloten te worden, zowel bij bin­nenkomst als bij vertrek.


DSCF4006
Afgiftetijden huisvuil
Je kunt je huisvuil vanaf 1 april tot 30 september kwijt in de minipers naast de tuinwinkel. Tuinafval, hout en ijzer zijn geen normaal huisvuil en dit mag dus niet in de minipers worden gestort. De openingstijden voor aanleveren van afval zijn:

  • zaterdag van 09.00 tot 14.00 uur
  • dinsdag van 16.00 tot 20.00 uur

 

Grof vuil
Het afgegeven van grof­ vuil is niet toegestaan­; dit dient door het lid zelf te worden af­gevoerd naar een gemeentelijk stortplaats buiten het tuinpark. Dicht bij is de Rozenburglaan in Amsterdam-Oost (achter Betondorp).Voor groot grofvuil kunt u contact opnemen met de Bouwcommissie. Hier gelden de storttarieven van het stadsdeel plus ev. bijkomende kosten van Amstelglorie.

Chemisch afval
Het afgeven van chemisch afval is NIET toegestaan

Tuinwinkel
Amstelglorie verkoopt tuinmaterialen, aarde, meststoffen enz. enz. Deze materialen worden tegen zeer scherpe prijzen ingekocht. We bieden deze service aan de leden zodat ze niet zelf hoeven te slepen met allerlei tuinmaterialen. Heeft de inkoop het door u gewenste artikel niet overleg dan even, wellicht kan het voor een scherpe prijs worden besteld.

De inkoop is op zaterdag geopend van half maart tot eind oktober van 10.00 – 12.30 uur.

DSCF4006Parkwinkel
Amstelglorie heeft een eigen winkel voor levensmiddelen. De winkel is open gedurende het tuinseizoen: van woensdag t/m zondag, van 10-19 uur (met uitzondering van regenachtige dagen).

Verkoop butagas
In de parkwinkel gedurende de periode ­april tot en met september gedurende openingstijden en de overige maan­den zie mededeling op deur van de parkwinkel.

Openings- en sluitingstijden park
Ons volkstuinpark is een ‘openbaar park’, dat wil zeggen, dat het in principe voor iedereen toegankelijk is. In de zomer is het park geopend van zonsopgang tot zonsondergang, in de winter is het park alleen geopend op zaterdag en zondag van 10-16 uur.

  • Amstelglorie heeft twee afsluitbare toegangshekken, één bij de hoofdingang en één bij de parkeerplaats. Elk lid van Amstelglorie is in het bezit van minimaal één sleutel, die op beide hekken past. Tijdens de bestuurszittingen kunt u een extra sleutel aanschaffen, tegen betaling van € 23,- statiegeld.
  • Het toegangshek bij de hoofdingang dient tijdens de periode april/september na zonsondergang door ieder lid te worden afgesloten.
  • Het toegangshek van de parkeerplaats  dient altijd afgesloten te worden, zowel bij bin­nenkomst als bij vertrek.

Zwembadjes
Zwembaden zijn niet toegestaan met uitzondering van opblaasbare kinderbadjes met een doorsnede van maximaal 180 cm en een hoogte van 40 cm. Overtreders zullen worden beboet en krijgen een extra waterrekening voorts zullen zij de aanwijzingen dienen op te volgen om het zwembad te verwijderen.

Huisdieren
Het hebben van gangbare huisdieren is op Amstelglorie toegestaan. Pluimvee houden daarentegen is niet geoorloofd. Het belangrijkste criterium waaraan u moet denken bij dit soms nogal controversiële onderwerp, is de mate van overlast, waarvoor sommige soorten huisdieren kunnen zorgen. Wat voor de één de kat van de buren is, die door de tuin loopt en wellicht iets achterlaat, is voor de ander dat eeuwige geblaf van de waakse hond van een buurman. Een beetje opletten op het gedrag van het eigen huisdier en wat tolerantie voor de ander is de enige remedie om ‘stammenstrijd’ tussen honden- en kattenbe­zitters te voorkomen.

Honden dienen buiten de tuin aangelijnd aan hun baas te zijn en buiten het complex te worden uitgelaten. Denkt u er daarbij tevens aan, dat de parkeerruimte en de berm van de Jan Vroegopsingel niet als hondentoilet te gebruiken, om te voorkomen, dat de uitstappende automobilisten op een verrassing onder hun schoenen worden getrakteerd.

Katten kunt u, net als in de stad, aanleren op de bak hun behoefte te doen.

DSCF4009Waterleiding
Amstelglorie is aangesloten op het openbaar waterleidingnet en dat zijn eveneens de meeste tuinen. Indien zich op een tuin geen waterlei­dingaansluiting bevindt, is deze nooit aangelegd; een aansluitingspunt bevindt zich dan ter hoogte van de tuinafscheiding en de grasstrook of het pad.

De waterleiding is buiten gebruik gedurende de periode eind oktober/half maart. U dient in oktober uw hoofdkraan (meestal in een water­putje naast huis of schuur) af te sluiten; het aftapkraantje open te draaien en al het water uit de leidingen binnenshuis te blazen. Ook de eventueel aanwezige geijser, stortbak en toilet­pot kunt u het best geheel van water ontdoen. De kans op bevriezing is dan nihil. Daarna draait u ook het aftapkraantje weer dicht.

In maart kunt u nadat de openbare waterleiding weer is aangesloten, de hoofd­kraan opendraaien (let op: aftapkraantje dicht!) en direct op lekkages controleren en ev. repareren.

Laat u dit alles na, dan ontstaat er na een vorstperiode lekkage, waarvan u en het complex veelal grote schade ondervinden. Blijkt na controle, dat er na het openen van de waterleiding in maart, in uw huis lekkages ontstaan ofwel uit kranen water stroomt, dient u een vergoeding te betalen van minimaal  €12,50, of zoveel meer als het geschatte waterverlies.

Lekkages van het waterleidingnet vanaf de stopkraan van het openbare net zijn voor uw rekening; het  is verantwoordelijk voor de overige leidingen. Indien lekkages zijn ontstaan door onachtzaamheid (bv. doorsteken van de leiding bij graafwerk) is de tuinder voor de kosten aanspreekbaar.

Vermoedt u op het algemene gedeelte van het park een waterleidinglekkage, meldt dit dan direct aan het bestuur. Ook u betaalt mee aan het waterverlies.

Sproeien met leidingwater
Wees met het gebruik van leidingwater uiterst zorgvuldig. Bedenk, dat bij langdu­rige droogte slechts het sproeien van éénjarige en gras effectief is. Vaste planten en heesters wortelen zodanig diep, dat het daar altijd wel vochtig is. En denk er om: al dat water betaalt u zelf! Het is niet toegestaan te sproeien tussen 9.00 en 19.00 uur. Sproei indien gewenst uitsluitend in de avonduren dit is het meest effectief voor zowel de planten en gras als voor het waterverbruik.

Beleid bij verwaarloosde tuinen
Zoveel mensen, zoveel tuinen. Er zijn diverse soorten tuinen op Amstelglorie te vinden, van Engelse cottage garden tot stofzuigertuin, van moestuin tot Japanse zen tuin. Veel kan en mag op Amstelglorie.

De Tuinonderhoudscommissie (TOC), onderdeel van der Werk- en beplantingscommissie controleert meerdere keren per jaar of er tuinders zijn die hun tuin verwaarloosd hebben, waar er niet meer sprake is van een kwestie van smaak, maar simpelweg achterstallig onderhoud.

De TOC stuurt de betreffende tuinder een verzoek onderhoud te plegen op de tuin. Na een tweede waarschuwing wordt de tuinder uitgenodigd bij het bestuur om uitleg te geven. Er kunnen boetes uitgeschreven worden, en in het uiterste geval zal het bestuur overgaan tot het indienen van een verzoek tot royement bij de Bond van Volkstuinders.

Indien een tuinder het onderhoud van zijn/haar tuin niet meer aan kan en besluit de tuin op te zeggen, is de vertrekkende tuinder nog steeds verantwoordelijk voor het achterlaten van een verzorgde tuin voor de nieuwe tuinder. Indien de tuinder daaraan niet kan voldoen, kan een aftrekbedrag worden opgenomen in het taxatierapport, ten gunste van de nieuwe tuinder. De nieuwe tuinder krijgt op deze manier een compensatie voor de verwaarloosde staat waarin de tuin is opgeleverd.

Transport op de tuin
Het is niet toegestaan met auto’s op het complex te rijden (m.u.v. am­bulance, arts, brandweer en politie). Slechts in noodgevallen kunt u via het bestuur de blok­keerpaaltjes (tijdelijk) laten weghalen. Indien u problemen heeft met het brengen van zwaar materi­aal naar uw tuin, kunt u via de Werk & Beplan­tingscommissie een kar lenen, die u met hand­kracht dient laten rijden. Voor heel zwaar vervoer kunt u i.o.m. de bouwcommissie een trekker met aanhanger laten rijden, tegen een tarief van € 5,- per rit voor dieselkosten en afschrijving.

Snoeihout aanbieden
Gedurende de periode half oktober tot maart kan snoeihout worden aan­geleverd, dat door Amstelglorie kan worden ver­werkt m.b.v. een takkenkraker. U kunt het snoeiafval kwijt op de daarvoor aangegeven plaatsen (langs de gespannen linten).

Om het de hakselaars gemakkelijk te maken, lever je het snoeihout als volgt aan:

  • alleen takken,
  • dikke kant van de tak naar het pad,
  • takken met doorns graag apart leggen,
  • geen kluiten, deze zelf afvoeren naar afvalbakken in de stad,
  • geen compost erbij leggen (bladeren, stengels, wortels en ander verteerbaar materiaal), dit op je eigen tuin composteren of zelf afvoeren van de tuin

Compost/ groenafval op eigen tuin verwerken
Er bestaat geen gelegenheid om uw groenafval op het complex af te voeren. Ook kun je het niet kwijt op het openbaar deel van Amstelglorie ook niet in het ‘stronkenbos’. Het verwerken van groenafval kun je eenvoudig verwerken door het zelf aanleggen van een composthoop of -bak.

Elke verstandige tuinder bouwt zijn eigen composthoop. U kunt uw groene afval met hulp van moeder natuur, een handje compostmaker (bij de inkoop te koop) en wat tuinaarde, verwerken tot waardevolle meststof voor eigen gebruik.

Voor elke composthoop geldt volgens de reglementen, dat deze aan het oog onttrokken dient te zijn. Dus geen hoop of bak langs heg of grasstrook, maar op een onopvallende plaats in de tuin. Bij onze inkoop zijn prima kunststof compostcontainers te koop; u kunt ze ook zelf met wat balken en planken in elkaar zetten.

Baggeren
Baggeren op Amstelglorie is een must. De waterhuishouding is een kwetsbaar onderdeel van ons park mede omdat we een polder zijn. Indien uw tuin aan de sloot ligt, bent u verplicht uw sloot jaarlijks te bag­geren in de periode vanaf 1 oktober tot half december. Bij de Werk- & Beplantingscommissie kunt u daartoe een bagger­beugel lenen, tegen een borg van € 25,- indien voorradig. Verstandiger is het zelf een baggerbeugel aan te schaffen. U kunt dit doen bij de inkoop. Een maal per drie jaar wordt strenger gecontroleerd of er gebaggerd wordt. U krijgt dan een brief waarin u dient aan te geven of u zelf baggert of dat u dit wordt uitbesteed aan het park. De kosten bij uitbesteding worden jaarlijks vastgesteld op basis van een marktconforme vergoeding.