Sloot schoonhouden

Om zoveel mogelijk leven in de sloten en doorstroom van de sloten te waarborgen vraagt jouw slootkant aandacht. Het verzoek is om overhangende takken te snoeien. Dit om bladval in de sloot te voorkomen maar ook om het zicht over de sloot vrij te houden en om licht in de sloot te krijgen. Uiteraard geldt dit alleen als je tuin aan een sloot ligt.

Blad weghalen
Als je één of twee keer per jaar het blad uit de sloot haalt zal het leven in de sloot je dankbaar zijn. Het blad verteert gemakkelijk op de composthoop en voorkomt dan al te veel algengroei in de sloot en zorgt voor een betere lichtdoorlaatbaarheid. Waterplanten moeten tot 50 cm uit de kant verwijderd zijn om de doorstroom zo optimaal mogelijk te krijgen. Dit zorgt voor voldoende zuurstof in de sloot en zorgt ook dat het licht in de sloot kan doordringen. Overigens blijft de beplanting in de sloot altijd de verantwoordelijkheid van de tuinder, dit is namelijk geen bagger. Op de openbare delen haalt de WBC de begroeiing uit de sloten.


Het baggeren van de sloten is een zaak van Amstelglorie al blijkt dit kostbaar en ingewikkeld te zijn. Het is dan ook toe te juichen maar geen verplichting als je toch eens de baggerbeugel door jouw sloot haalt. Baggerbeugels, baggerhaken en eventueel een waadpak zijn te leen bij de WBC. Rond 10 uur in de ochtend is er op alle doordeweekse dagen wel iemand aanwezig op de werf om de materialen uit te lenen. In december gaat de WBC de sloten schouwen, zorg er voor dat je voor die tijd je taken gedaan hebt.