Beeldenroute

Vaste beeldencollectie en beeldenroute Amstelglorie

Binnenkort kun je enkele nieuwe kunstwerken ontwaren op Amstelglorie. Vanaf half mei worden er namelijk op diverse plekken op ons park beelden geplaatst. Deze vormen straks een vaste collectie en beeldenroute die tijdens de lustrumeditie van de Kunstroute op 1 en 2 juni te bewonderen is.

Waar komen deze kunstwerken vandaan, wie heeft ze uitgezocht en wat is eigenlijk het idee erachter?
Sinds februari bestaat de werkgroep ‘Beeldencollectie Amstelglorie’. Deze werkgroep selecteert een aantal beelden en legt daarmee een vaste beeldencollectie en beeldenroute aan. Ook zoeken zij, in samenspraak met tuinders, een geschikte plek voor de beelden. Amstelglorianen en bezoekers kunnen dan niet alleen genieten van de natuur, maar ook van kunst in het groen.

De werkgroep bestaat uit: Gerdi Wind, Wim Hemker, Liesbeth van Hellemondt, Hester de Beus, Jet Willebrands en Els Borgesius. Het principe is dat de beelden ter schenking door -bij voorkeur professionele- kunstenaars aan Amstelglorie worden aangeboden. De werkgroep koopt dus geen beelden en geeft ook geen opdracht tot het maken ervan.
Een beeldencollectie & -route past in de conceptvisie van Amstelglorie om naast voldoende rust en ruimte ook meer openheid naar buiten te bieden.

Collectie nu en straks
Al drie kunstenaars hebben hun beelden aangeboden. Het gaat om de keramieken schaal van de Japanse kunstenaar Sadashi Inuzaka, en twee beelden van Gerard Höweler, allen te zien op de foto’s.  Daarnaast hebben we natuurlijk al ‘Familie’ van Ida Kleiterp, de ‘Slang’ van Wim Hemker & zijn assistenten en de twee boomstammen van Fredu Samethini. Deze collectie wordt nog met een paar beelden uitgebreid.