Selecteer een pagina

Tuinen te huur

ER ZIJN MOMENTEEL GEEN TUINEN TE HUUR

Bekijk de PLATTEGROND

Is er een tuin te huur?

 • Wanneer er tuinen te huur zijn, lees je dat op deze webpagina.
 • In het mededelingenbord naast de ingang van het clubhuis kun je de tuinnummers vinden van de tuinen die te huur zijn.
 • Het waardebepalings-rapport is opgehangen aan het raam in het tuinhuis.
 • Deze waardebepaling is vastgesteld op basis van door de bondsvergadering vastgestelde bedragen, die lager liggen dan de herbouwwaarde en de marktprijzen: zo houden we volkstuinieren betaalbaar en toegankelijk voor een grote groep Amsterdammers.

De mogelijkheid de vrijgekomen tuin te bekijken is als volgt:

 • Tuinen die te huur zijn, zijn te bekijken op de laatste zaterdag van de maand, van 12 tot 14 uur.
  – De tuinen zijn dan vrij toegankelijk, het tuinhuisje is afgesloten en kan door het raam bekeken worden, of de vertrekkende tuinder is dan op de tuin aanwezig om al je vragen te beantwoorden..
  – De rest van deze maand zijn de vrijgekomen tuinen niet toegankelijk.

Inschrijven op een vrijgekomen tuin doe je als volgt:

 • Inschrijven kan alleen per e-mail: tuin-huren@amstelglorie.nl
 • Vermeld in de onderwerpregel van je e-mail duidelijk het inschrijfnummer van Amstelglorie, je naam, én het lidmaatschapsnummer van de Bond van Volkstuinders
 • Vermeld altijd het tuinnummer van de tuin waarvoor je interesse hebt: inschrijvingen op een tuin zonder vermelding van het tuinnummer worden niet meegenomen in het toewijzen van de tuin
 • Inschrijven voor deze tuinen kan t/m de maandag na het laatste weekend van de maand.
Toewijzing van een tuin verloopt als volgt:
 • De tuin wordt toegewezen aan de inschrijver met de langste inschrijvingsduur bij Amstelglorie
 • In geval jij dat bent, informeren we je daar per e-mail over in de eerste week van de volgende maand.
 • Als de vertrekkende tuinder niet aanwezig was op de kijk-zaterdag, krijg je vóór acceptatie van de tuin nog de gelegenheid het tuinhuis van binnen te bekijken. Was de vertrekkende tuinder wél aanwezig, dan is die mogelijk er niet.
 • De overige inschrijvers ontvangen geen afwijzing

Lange wachttijd:
Houd er rekening mee dat de gemiddelde wachttijd voor een tuin tussen de 8 en 15 jaar is.
Bekijk het actuele wachttijden-overzicht

Vragen?

 • Vragen over de inschrijvingsprocedure van een tuin kun je stellen aan: tuin-huren@amstelglorie.nl

Nog niet ingeschreven bij Amstelglorie?
Lees dan de info-pagina voor aspirant-leden »