Tuinen te huur

CORONA-PROTOCOL:

Let op: de corona beperkende maatregelen gelden ook voor de kijkdagen op de vrijgekomen tuinen. Lees de onderstaande procedure goed door!

De mogelijkheid de vrijgekomen tuinen te bekijken is als volgt

 • De tuinen zijn vrij toegankelijk op zaterdag 26 en zondag 27 september van 10 tot 16 uur. Houdt daarbij de geldende corona regels in acht: houdt 1,5 meter afstand, en er mogen niet meer dan 4 mensen op de tuin aanwezig zijn
 • De tuinhuisjes zijn gesloten, en kunnen alleen door het raam bekeken worden
 • De rest van deze maand zijn de vrijgekomen tuinen niet toegankelijk
 • Wij verzoeken Amstelglorianen die ook deze tuinen willen bekijken (gluren bij de buren) dit niet te doen op 26 en 27 september, en de tuinen alleen over de heg te bekijken

 Inschrijven op een vrijgekomen tuin doe je als volgt:

 • Inschrijven kan alleen per e-mail: tuin-huren@amstelglorie.nl
 • De taxatierapporten inclusief prijzen staan (alleen) op de website
 • Geef duidelijk aan voor welke tuin of tuinen je in aanmerking wilt komen en geef je volgorde in voorkeur op
 • Vermeld in je e-mail duidelijk je naam, het inschrijfnummer van Amstelglorie én het lidmaatschapsnummer van de Bond van Volkstuinders
 • Inschrijven kan t/m de maandag na het laatste weekend van de maand, in dit geval maandag 28 september 2020

Toewijzing van een tuin verloopt als volgt:

 • De tuin wordt toegewezen aan de inschrijver met de langste inschrijvingsduur bij Amstelglorie.
 • In geval jij dat bent, informeren we je daar per e-mail over in de eerste week van oktober.
 • De overige inschrijvers ontvangen geen afwijzing.

Vragen?

Wij doen ons uiterste best de verkoop en overdracht van de vrijgekomen tuinen veilig mogelijk te maken binnen de beperkingen die deze tijd met zich mee brengt. Wij vragen hiervoor je begrip.

Nog niet ingeschreven bij Amstelglorie?
Lees dan eerst de informatie voor aspirant-leden »