Tuinen te huur

Er zijn momenteel GEEN tuinen te huur:

  • Kijkdag: de laatste zaterdag van de maand kun je van 11.00-13.00 uur de tuinen bezoeken die op dat moment beschikbaar zijn. Op deze dag stelt de vertrekkende tuinder zijn of haar huisje open, zodat je ook binnen kan rondkijken of eventuele vragen kan stellen.
  • Inschrijven kan t/m de eerste maandag na de kijkdag.
    Via e-mail:  tuin-huren@amstelglorie.nl
  • Vermeld je naam, het tuinnummer, het inschrijfnummer van Amstelglorie én het lidmaatschapsnummer van de Bond van Volkstuinders. Vermeld ook in het onderwerp van de mail voor welke tuin(en) je je inschrijft.
  • Je kunt je voor meerdere tuinen tegelijk inschrijven. In dat geval duidelijk aangeven in de mail welke van de tuinen de eerste voorkeur heeft.
  • Alleen degene die de tuin toegewezen krijgt, ontvangt hierover bericht van onze secretaris (de overige inschrijvers ontvangen dus geen afwijzing).

Nog niet ingeschreven bij Amstelglorie?
Lees dan eerst de informatie voor aspirant-leden »

Let op: zorg dat je de bondscontributie op tijd betaalt
Het komt vaker voor dat  een kandidaat-lid zich inschrijft voor een tuin, deze toegewezen krijgt, maar dan niet voorkomt op de door de Bond van Volkstuinders verstrekte lijst van kandidaat-leden voor Amstelglorie.

De oorzaak hiervan is, dat de jaarlijkse bijdrage niet bij de Bond is ontvangen. Als je bijdrage niet op tijd betaald is, vervalt je plek op de ledenlijst en daarmee ook de opbouw van je wachttijd. Zorg er dus voor dat je op tijd betaalt, eventueel via een automatische afschrijving.

(Info met betrekking tot tuinen in de Eksterlaan: In de nabije toekomst wordt de A10 verbreed met twee rijbanen. Gedurende de bouw kunnen tuinders in de Eksterlaan geluidsoverlast ondervinden.)

Kastanjelaan 42: € 5857,09 >>
Elzenlaan 260: € 9503,82 >>