Tuinen te huur

Er zijn momenteel drie tuinen te huur.

 • In het mededelingenbord naast de ingang van het clubhuis kun je de tuinnummers vinden van de tuinen die te huur zijn.
 • De tuinen zijn vrij toegankelijk in de maand juni, het tuinhuisje is afgesloten en kan door het raam bekeken worden.
 • Op de laatste zaterdag van de maand van 11.00-13.00 is de kijkdag: de vertrekkende tuinder is dan aanwezig en het tuinhuisje kan van binnen bekeken worden.
 • Het waardebepalings-rapport is opgehangen aan het raam in het tuinhuis.
 • Deze waardebepaling is vastgesteld op basis van door de bondsvergadering vastgestelde bedragen, die lager liggen dan de herbouwwaarde en de marktprijzen: zo houden we volkstuinieren betaalbaar en toegankelijk voor een grote groep Amsterdammers.

Bekijk de PLATTEGROND

Inschrijven op een vrijgekomen tuin doe je als volgt:

 • Inschrijven kan alleen per e-mail: tuin-huren@amstelglorie.nl
 • Vermeld in de onderwerpregel van je e-mail duidelijk het inschrijfnummer van Amstelglorie, je naam, én het lidmaatschapsnummer van de Bond van Volkstuinders
 • Vermeld altijd het tuinnummer van de tuin waarvoor je interesse hebt: inschrijvingen op een tuin zonder vermelding van het tuinnummer worden niet meegenomen in het toewijzen van de tuin
 • Inschrijven voor deze tuinen kan t/m de maandag na het laatste weekend van de maand.
Toewijzing van een tuin verloopt als volgt:
 • De tuin wordt toegewezen aan de inschrijver met de langste inschrijvingsduur bij Amstelglorie
 • In geval jij dat bent, informeren we je daar per e-mail over in de eerste week van de volgende maand.
 • Als de vertrekkende tuinder niet aanwezig was op de kijk-zaterdag, krijg je vóór acceptatie van de tuin nog de gelegenheid het tuinhuis van binnen te bekijken. Was de vertrekkende tuinder wél aanwezig, dan is die mogelijk er niet.
 • De overige inschrijvers ontvangen geen afwijzing

Lange wachttijd:
Houd er rekening mee dat de gemiddelde wachttijd voor een tuin tussen de 8 en 15 jaar is.
Bekijk het actuele wachttijden-overzicht

Vragen?

 • Vragen over de inschrijvingsprocedure van een tuin kun je stellen aan: tuin-huren@amstelglorie.nl

Nog niet ingeschreven bij Amstelglorie?
Lees dan de info-pagina voor aspirant-leden »