Werkgroep Vernieuwing

Dit voorjaar heeft een aantal tuinders de Werkgroep Vernieuwing opgericht. Hoofddoel van de werkgroep: ruimte maken voor vernieuwing op Amstelglorie, zoals dat door de gemeente en de stad Amsterdam van ons als tuinpark wordt gevraagd. Vernieuwing met oog voor de reeds bestaande belangrijke waarden van ons tuinpark. Wil je contact met de werkgroep, stuur dan een mail: vernieuwing.amstelglorie@gmail.com.

Wil je meer achtergrondinfo? Lees dan de hieronder de tekst, waarmee de werkgroep Vernieuwing zichzelf heeft gepresenteerd in de laatste ALV (juni 2017). De tekst is ingebracht door Caroline Heijkoop en mondeling toegelicht + uitgedeeld in de ALV door Petri Schimmel:
——————————————————— ————————————————-

Beste tuinders,
Ik maak me zorgen. Ik wil dat Amstelglorie blijft en dat willen we volgens mij allemaal. Om onze kansen daarop te vergroten, moeten we ons verbreden en vernieuwen: de stad rukt op en Koers 2025 komt ook vandaag opnieuw aan de orde.

Het tempo waarin we ons nu ontwikkelen, ligt naar mijn idee te laag. Dat ligt niet aan de wilskracht, energie en kennis van de vele tuinders die zich willen inzetten voor een duurzaam Amstelglorie. Het ligt ook niet aan de persé aan beperkende factoren, zoals regels of financiën. Mijn indruk is dat het komt omdat er moment teveel op het bordje van het bestuur ligt. Hierdoor lopen de ontwikkelingen teveel vertraging op.

Wij Caroline, Erik, Carla, Tobias, Petri en Jeroen hebben erover nagedacht hoe we als tuinders meer grip op de ontwikkelingen kunnen krijgen en het bestuur kunnen ondersteunen. We hebben daartoe de Werkgroep Vernieuwing opgericht. Hiermee bieden we ons aan om het bestuur te ondersteunen bij de ontwikkeling naar een toekomstbestendig tuinpark. We werken ‘in opdracht van de tuinders’, dus niet in opdracht van het bestuur. We willen meedenken, samen overleggen en meebeslissen, maar ook kritisch volgen en soms bijsturen.

Wat willen we met de Werkgroep Vernieuwing?
Richting het bestuur, bieden we onze hulp, ondersteuning, expertise aan. Richting de tuinders willen we zorgen voor: meer openheid / transparantie / communicatie over projecten en ontwikkelingen / meer vertrouwen, ondersteuning en ruimte voor de ontwikkeling van ideeën, in een sfeer van positiviteit, activiteit en samenwerking.

Concrete acties waar we mee gaan starten:

  • Een enquête houden onder alle tuinders om te horen wat er speelt
  • De werkgroep Amstelglorie in de Stad nieuw leven inblazen (evt. ingebed in deze werkgroep)
  • Zoeken naar extra leden voor commissies en bestuur
  • Persoonlijk kennismaken met alle tuinders van het park

We houden alle Amstelglorianen op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Met warme tuingroet van de Werkgroep Vernieuwing:
Carla Custers, Caroline Heijkoop, eRik van Hagen, Jeroen van der Spek, Petri Schimmel en Tobias Stam

Wil jij ook de vaart erin houden, sluit je aan bij de Werkgroep Vernieuwing, via mailadres: vernieuwing.amstelglorie@gmail.com