Invasieve exoten

Invasieve exoten zijn planten, dieren en micro-organismen die door menselijk toedoen in een nieuw gebied zijn terecht zijn gekomen en daar schade (kunnen) aanrichten. Als gedomesticeerde dieren, zoals katten, in de natuur voorkomen worden die ook als invasieve exoten beschouwd. Ze komen namelijk nergens ter wereld van nature voor en zijn ontstaan doordat mensen in het verleden bepaalde wilde soorten gekruist en gefokt hebben tot een nieuwe soort. Invasieve exoten kunnen niet alleen schadelijk zijn voor de inheemse natuur, maar bijvoorbeeld ook voor de gezondheid, het waterbeheer en de economie. Ook op Amstelglorie kun je enkele invasieve exoten aantreffen.