Manifest ‘Wij staan voor Amstelland’

Tekst manifest: Wij staan voor Amstelland

Stichting Beschermers Amstelland heeft samen met 16 organisaties die in Amstelland actief zijn, het initiatief genomen voor het manifest ‘Wij staan voor Amstelland. Tuinpark Amstelglorie is een van de deelnemende organisaties. Doel van het manifest is het maatschappelijke draagvlak voor dit unieke gebied te vergroten en brede steun voor Amstelland te verwerven bij overheden, politiek, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, inwoners en bezoekers. Op 7 december was de overhandiging van het manifest aan gedeputeerde Adnan Tekin en de andere aanwezige bestuurders uit de omgeving van Amstelland.

Ondertekenaars manifest Amstelland

Amstelland vormt een groene long van Amsterdam waarbij de Amstel de stad verbindt met een wereld van rust, ruimte en natuur. Dit gebied verdient daarom sterke bescherming. De kernwaarden van Amstelland zijn: het eeuwenoude, open Hollandse polderlandschap (gedragen door duurzame landbouw), weidevogels, cultuurhistorische buitenplaatsen en monumentale boerderijen. Amstelland is van grote waarde voor de aantrekkelijkheid van Amsterdam en omgeving als plek om te wonen, te werken en te recreëren. Om de waarde van Amstelland te behouden moet het gebied gevrijwaard blijven van verstedelijking en het landschap moet duurzaam worden beheerd.

Lees het manifest »

Logo's Amstelland-organisaties