Tijd om de hamer over te dragen

In gesprek met voorzitter Erik Teusink

Komend seizoen is alweer het zesde bestuursjaar voor onze voorzitter Erik Teusink. De periode is voorbijgevlogen, maar aan alle goede dingen komt een eind. Dit is dan ook het laatste jaar van zijn voorzitterschap. Hoe kijkt hij terug op de afgelopen vijf seizoenen, wat houdt de functie eigenlijk in en welke uitdagingen ziet hij voor zijn opvolger? De Amstelglorie-redactie vroeg het hem.

Wij horen alleen maar tevreden geluiden over jouw voorzitterschap. Waarom stop je eigenlijk?
’Laat ik beginnen met benadrukken dat ik het heel erg leuk vind om voorzitter van Amstelglorie te zijn. Dat positieve gevoel was er meteen en is er nu nog steeds. Maar ik heb ook een sterke motivatie om te stoppen: een vereniging moet niet op de automatische piloot gaan draaien en ik wil ruimte geven aan nieuwe ideeën en mensen. Ik zou geen tienjarig jubileum als voorzitter willen meemaken.’

Vijf jaar voorzitterschap is een hele tijd. Wat heb je zoal zien gebeuren in die jaren?
‘Wij zijn in een bijzondere situatie begonnen met veel onrust waaronder de woningbouwplannen. Ik zie de eerste bestuursjaren dan ook als een overbruggingsperiode met veel organisatorische focus. Nu is er rust en richting op het park. De dreiging van woningbouw is weg, dus er is ruimte om vervolgstappen te zetten en op een andere manier te kijken naar het park. Meer inhoudelijk, met focus op openheid voor buurtbewoners en anderen, en biodiversiteit.’

Ruimte voor vervolgstappen

De voorzitter is de spil in een vergadering. Maar wat komt er verder bij het voorzitterschap kijken?
‘Wat ik een belangrijke opgave vind, is zorgen voor een plezierig sfeer op Amstelglorie. Hierin werk ik natuurlijk samen met andere bestuurders, de commissies en meerdere tuinders. Het is mijn taak om te luisteren wat er speelt op het park en bij de commissies, interesse te tonen in het verenigingsleven maar ook in de individuele tuinder, zichtbaar te zijn voor de vele vrijwilligers.’

Klinkt goed. Kun je ook wat voorbeelden geven?
‘Het koffie drinken na de tuindiensten vind ik een goed voorbeeld van een sfeerverhogende activiteit: het is toegankelijk en op een tijdstip dat er veel tuinders actief en aanwezig zijn. Op zo’n moment spreek ik veel mensen. Na mijn hardlooprondje op zaterdagochtend probeer ik altijd langs te gaan bij de WBC, de bouwcommissie, de winkel, en even aan te sluiten bij de koffietafel. Zo houd ik de vinger in het badwater en blijf op de hoogte van wat speelt.
Tussentijdse momenten zijn bijvoorbeeld als er een nieuwe tuinder is met een bestuursvraag of een interessant idee. Dan ga ik daar een keer koffie mee drinken. Is er iemand ziek? Dan zorgen we voor een kaartje of misschien kan ik even langsgaan. Is er een verenigingsactiviteit? Als het kan ga ik er heen.’

Vinger in het badwater

Je hebt vast ook heel wat ‘bureautaken’. Kun je ons wat inzicht geven?
‘Een grote, zichtbare taak is natuurlijk het voorbereiden en voorzitten van de algemene ledenvergadering, tweemaal per jaar. De vergadering zelf is maar een halve dag, maar er zit een tijdrovende voorbereiding aan vast. Die doe ik vooral samen met de andere bestuursleden, zoals de secretaris en de penningmeester. Dan zijn er de maandelijkse overlegmomenten: de bestuurs- en commissievergaderingen. Uit deze vergaderingen komen afspraken voort, die we met vervolgens moeten uitwerken en met elkaar uitvoeren. Het echte werk wordt gedaan door commissieleden en vrijwilligers. Als bestuur moeten we die goed faciliteren, zodat zij aan de slag kunnen.’

Amstelglorie: voorzitter Erik Teusink met tuinder Wim Hemker

Van achter de heg naar over de heg: wat is jouw rol als voorzitter voor onze externe contacten?
‘Als voorzitter ben je het gezicht naar buiten. We moeten samenwerken met onze buren, met organisaties als Beschermers Amstelland, maar natuurlijk ook met de Bond van Volkstuinders en de gemeente. Als je het echt goed doet, kost dit veel tijd. Ik zie dat we ons hierin wel kunnen ontwikkelen: als park zijn we iets naar binnen gekeerd en met de waan van de Amstelglorie-dag bezig. Niet gek, want we hebben een groot park, dus veel mensen en veel openbaar groen. Maar onze blik naar buiten zou wat verbreed kunnen worden. Gelukkig hebben we met twee redelijk nieuwe bestuursleden ook netwerk naar binnen gehaald: Martin is op het gebied van natuurbehoud & biodiversiteit met veel organisaties in contact, en penningmeester Fem weet als oud-raadslid de weg in het politieke landschap. Daarnaast zorgen individuele tuinders ook voor verbreding van ons netwerk. De bouw van het ‘levend leslokaal’ op de Hemkerhof is bijvoorbeeld zo tot stand gekomen: hier is intensief samengewerkt met vrijwilligers van buiten het park.’

Op je werk ben je manager. Vind je het voorzitterschap daar ook iets van weg hebben?
‘Nee, zeker niet. De overeenkomsten zijn duidelijk, maar het verschil zit ‘m in het soort organisatie. Er is hier geen doelstelling als geld verdienen of een dienst leveren aan klanten. Op het tuinpark is meer ruimte om vooral met de mensen om te gaan. We hebben 440 tuinen en nog meer tuinders met duidelijke meningen en karakters. Hier is er tot een bepaalde hoogte ook meer ruimte om met de kikkers om te gaan die uit de kruiwagen springen.
Ook speelt de omgeving hier een hoofdrol: Amstelglorie is meer een klein dorp dan een bedrijf. Er heerst een soort vakantiesfeer, zo leg ik wel eens aan anderen uit. Zodra we over de brug komen, hebben we allemaal een glimlach op het gezicht. Die positieve mood: het is leuk om daarbinnen voorzitter te zijn.’

Vooruitkijken

Op naar de toekomst: welke uitdaging zie jij voor 2023 en daarna?
‘Ik denk aan de opdracht vanuit de gemeente: het meer vormgeven van de openheid van het park, en dat in combinatie met het onderhoud in eigen beheer. We hebben gezegd dat we het onderhoud beter kunnen dan de gemeente en zien dit natuurlijk ook als een kernactiviteit van onze vereniging. Daarnaast hebben we aangegeven dat we werken aan zichtbaarheid en toegankelijkheid zodat stadsgenoten en andere bezoekers meer kunnen meegenieten. Dit zijn afspraken, waar we beleid op moeten maken en uitvoering aan geven: de visie verder uitwerken en aanscherpen, het financieel ondersteunen. Dit staat nu nog in de kinderschoenen.
Ook de balans zoeken in hoe we derden kunnen laten meegenieten is een uitdagende opgave. We zullen het naar mijn idee meer moeten zoeken in educatie dan in feestjes. Het initiatief van de Amstelglorie Academie (red: in oprichting) vind ik een mooi voorbeeld, maar ook initiatieven als de bomentuin langs de Elzenlaan en de insectenhotels en bijenlinten maken het park voor mens én dier aantrekkelijker.’

Om onze komende voorzitter op weg te helpen: kun je enkele handige voorzitters-eigenschappen noemen?
‘Als ik kijk vanuit de voorzitters-taken, dan kom ik tot het volgende rijtje:

  • Communicatief: het is handig als je van nature makkelijk communiceert. We hebben een heel divers bestand aan leden. Weliswaar met gezamenlijke doelen, maar het is soms wel laveren. Dit geldt trouwens ook voor de schriftelijke communicatie. Daarnaast heb je te maken met contacten op bonds- en gemeentelijk niveau.
  • Tactvol: een voorzitter kan luisteren en samenvatten, en brandjes blussen.
  • Koersvast & onpartijdig: als voorzitter koers je naar een focuspunt ‘aan de overkant’. Daar hou je aan vast. Je koerst niet te veel op stuur- of bakboord. Als je eenmaal partij kiest, is het heel moeilijk om daar weer vandaan te komen. Daarnaast is je eigen mening ondergeschikt aan het gemeenschappelijk belang, oftewel de koers.
  • Leiding geven: ik denk bijvoorbeeld aan de ledenvergaderingen: het voorbereiden van een vergadering kun je leren, maar ook het echt voorzitten daarvan. Ook dat vond ik de eerste keer erg spannend. En soms is het ook gewoon: doen! Van elke keer leer je weer.
  • Teamspeler: als voorzitter moet je durven delegeren. Dus niet alles zelf doen of zelf willen oplossen. En accepteren dat dingen soms niet gaan zoals jij zou willen.
  • Transparant: in de voorzittersrol denk ik aan het op tijd terugkoppelen naar waar nodig is. Je moet oppassen dat je niet eigenmachtig gaat optreden en openheid geeft van waar je mee bezig bent als bestuurder. Financiële dingen gaan bijvoorbeeld altijd langs de penningmeester.

Wat daarnaast handig is om te hebben:

  • Tijd: Ik ben gemiddeld in het seizoen 1,5 a 2 dagen per week bezig, waarvan 1 dagdeel zichtbaar op de tuin. Buiten het seizoen is dat 1 a 1,5 dag. Tussendoor ben ik bereikbaar voor ad hoc-zaken. Je kunt dit natuurlijk ook afbakenen, als je minder tijd hebt. Zo leun ik echt op onze secretaris en penningmeester en op de andere bestuursleden. Maar de factor tijd is wel een belangrijke. De combinatie met werk is soms wel zwaar. Daarom nodig ik mensen die niet meer werken dan ook uit om eens na te denken over deze mooie rol.
  • Netwerk: Het is handig als je een relevant netwerk hebt, waarmee we onze banden met de stad, de regio, en met andere organisaties kunnen versterken.

Ben jij onze nieuwe voorzitter?
Neem contact op!

Bedankt Erik, voor het complete plaatje van het voorzitterschap. Heb jij zelf een vraag aan de tuinders?
Mijn vraag aan de lezers is: denk jij dat de voorzittersrol misschien wel bij je past? Laat het vooral weten!

Of heb je interesse en zou je hierover een keer wil praten met mij? Graag! Onder het genot van een kop koffie kan ik je meer vertellen en kunnen we van gedachten wisselen.

Als er kandidaten zijn onder de lezers, dan nodig ik ze van harte uit om nu al te reageren. We kunnen dit seizoen dan gebruiken voor het meelopen en overdragen. Ik zou graag zien dat we in de najaarsvergadering (november), een nieuwe voorzitter kunnen kiezen, zodat er continuïteit is.

Daarnaast heeft onze secretaris Fleur ook haar laatste seizoen in het bestuur. Dus ik doe bij deze ook een oproep voor nieuwe bestuursleden!

Tenslotte: als jij nu denkt ‘deze rol is niet voor mij weggelegd, maar tuinder X of Y zie ik het wel doen.’ Ga er dan eens over praten met die tuinder en vraag diegene om met ons contact op te nemen!