Partnerregistratie

Als partner van een lid (de tuinder op wiens naam de tuin staat) of als ouder of kind van een lid kun je niet zondermeer aanspraak kan maken op de tuin als de tuinder op wiens naam de tuin staat, overlijdt of van de tuin af wil zien. Zelfs niet als je getrouwd bent!

Als basis om te bepalen of een partner, ouder of kind aanspraak kan maken op de tuin van een lid, dient Artikel 3 uit het Afdelingsreglement.

Het lid is de persoon op wiens naam de tuin staat en op wiens naam het lidmaatschap van de Bond van Volkstuinders staat. Als partner, ouders of kinderen van het lid kun je niet zonder meer aanspraak maken op de tuin van het lid, bijvoorbeeld als het lid komt te overlijden of als het lid niet langer huurder wil zijn van de tuin en zijn/haar lidmaatschap wil opzeggen. Ook niet als je getrouwd bent of als je bij de burgerlijke stand geregistreerd staat als partners. Je moet als partner, ouders en kinderen het voorkeursrecht verwerven. Voor partners geldt een andere procedure dan voor ouders en kinderen. Hieronder staat wat je moet doen om het voorkeursrecht te verwerven.

De partner van het lid kan het voorkeursrecht verwerven (en dus de tuin op haar/zijn naam overzetten bij overlijden of een scheiding) door het Tuinregistratieformulier in te vullen (download het tuinregistratieformulier »). Door een volledig ingevuld formulier in te leveren wordt je geregistreerd als partner en verwerf je het voorkeursrecht.
Stuur je ingevulde formulier naar het bestuur, via vvamstelglorie@gmail.com.
Wij zorgen er voor dat het formulier bij de Bond terecht komt.

Als je als ouders of kinderen het voorkeursrecht willen verwerven geldt een andere procedure. Ouders en kinderen verwerven het voorkeursrecht door zich eerst in te schrijven bij de Bond van Volkstuinders. Na inschrijving bij de Bond moeten zij zich inschrijven bij Amstelglorie voor de wachtlijst. Nadat ouders en kinderen één jaar (of langer) ingeschreven staan als aspirant bij Amstelglorie (dus op de wachtlijst) kan het voorkeursrecht verworven worden op de tuin van hun familielid bij overlijden of bij opzegging van de tuin.

Heb je vragen? Stuur een mail naar vvamstelglorie@gmail.com of kom de eerste donderdag van de maand langs in het clubhuis.