Solitaire bijen voelen zich thuis op Amstelglorie

solitaire bij op Tuinpark Amstelglorie

De inventarisatie van solitaire bijen op Amstelglorie is een groot succes! Na een voorzichtig begin in 2018 vervolgde tuinder Jon in 2019 de verdere inventarisatie van de solitaire bijen. In samenwerking met externe bijenexpert Hans Nieuwenhuijsen leverde dit een spectaculair resultaat. (Hans nam het monnikenwerk van de determinatie van de vangsten voor zijn rekening. Hiervoor hulde en dank!)

Er zijn in totaal 53 verschillende soorten solitaire bijen op Amstelglorie gevonden. Dit is het hoogste aantal soorten op een locatie tot nog toe in heel Amsterdam. Onder de 53 soorten zijn er 19 die als vrij zeldzaam tot zeldzaam beschreven worden, 5 zijn zelfs als kwetsbaar/bedreigd opgenomen in de Rode Lijst voor bedreigde bijen.
Bekijk de lijst met de gevonden bijensoorten

Dit onderstreept maar weer eens het unieke en waardevolle karakter van Amstelglorie als onmisbare schakel voor Amsterdam voor het behoud van biodiversiteit. Ook laat het zien dat de ingeslagen weg naar meer natuurlijk beheer van de openbare gedeelten van Amstelglorie succesvol is. Zo leveren het toestaan van het ontstaan van ruigten en het selectief en gefaseerd maaien een waardevolle bijdrage.

Heel belangrijk is ook de bijdrage van de tuinders van de kweektuin die met de bijenlinten en het verspreiden en promoten van inheemse drachtplanten een onmisbare voorwaarde voor het bestaan van de bijen leveren.