Streep door bouwplannen op Amstelglorie

Tuinpark Amstelglorie is niet langer een potentiële bouwlocatie voor de stad Amsterdam. Dat bleek uit de opmerkingen die wethouder Eric van der Burg maakte tijdens het discussiepanel ‘Groen of Groei?’ In dit debat, dat Amstelglorie samen met de Vrienden van het Beatrixpark organiseerde, bogen vijf prominenten uit politiek, stedenbouw en groenbelangen zich over de vraag hoe een groeiende stad ook een groene stad kan blijven.

Van der Burg haalde na tien minuten de angel uit de discussie door aan te kondigden dat Amstelglorie uit de ‘strategische reserve’ kan, de gebieden die Amsterdam heeft aangewezen als ‘zoeklocaties’ voor mogelijke woningbouw. Hij plaatste wel een kanttekening. ‘Amstelglorie zal zich meer moeten inspannen om een openbaar park te worden, dat een functie heeft voor de omringende buurt. En het gebied tussen Amstel en A2 zal beter toegankelijk moeten worden.’

Met de opmerkingen van Van der Burg komt een eind aan anderhalf jaar onzekerheid over het voortbestaan van Amstelglorie op langere termijn. Raadslid Jorrit Nuijens (GroenLinks) gaf de tuinders wel de raad mee om meer ‘achter hun heggen’ vandaan te komen. ‘Jullie zullen jullie groen in toenemende mate moeten delen met de rest van de stad. Het is goed om er tijdig bij stil te staan hoe jullie daarop kunnen anticiperen. Over tien jaar is er misschien geen sprake meer van volkstuinenpark Amstelglorie, maar van Stadslandbouwpark Amstelglorie.’

Amstelglorie-groeit-logo

Tijdens het Groendebat Groei of groen bogen panelleden wethouder Eric van der Burg (Grondzaken en Ruimtelijke Ordening), de raadsleden Jorrit Nuijens (GroenLinks) en Bart Vink (D66), landschapsarchitect en Stad-Forum-lid Steven Delva en voorzitter van de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark, Marleen Munniksma zich over de vraag ‘Kan een verdichtend Amsterdam de balans behouden?’. De presentatie van het debat was in handen van Teun van de Keuken.
[persbericht Groei of groen]