uitvoeringsstrategie

Het bestuur heeft namens Amstelglorie een zienswijze ingediend op de Uitvoeringsstrategie Volkstuinen: Lees de ZIENSWIJZE
De gemeente zal alle reacties bundelen. In de Nota van Beantwoording staan dan de gebundelde reacties en de beantwoording: wat de gemeente met de reacties doet en welke aanpassingen eventueel in de Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid worden gedaan. De Nota van Beantwoording wordt in september 2020 verwacht. Het bestuur dankt iedereen die zijn input heeft gegeven en zo heeft meegeholpen met de totstandkoming van onze zienswijze.
Meer over de uitvoeringsstrategie Volkstuinen.