uitvoeringsstrategie

Het bestuur heeft namens Amstelglorie een zienswijze ingediend op de Uitvoeringsstrategie Volkstuinen:
Lees deze ZIENSWIJZE

In het najaar van 2020 heeft de gemeente gereageerd op de ingebrachte zienswijzen (meer dan 800) in de Nota van Beantwoording (pdf) en een aangepaste Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid (pdf) uitgebracht. Eén van de opvallende standpunten in dit stuk is het doorvoeren van een zeer forse huurverhoging. Hierover is direct een petitie gestart die een groot aantal handtekeningen heeft behaald, meer dan 25.000 (!): de petitie Behoud de Amsterdamse Volkstuinen. Het bestuur van Amstelglorie kon zich in de begeleidende tekst van deze petitie vinden en riep Amstelglorie-tuinders op om ook te ondertekenen.

Verdere ontwikkelingen: gesprek wethouder, inspreken en raadsvergadering
Naar aanleiding van de commotie die is ontstaan rondom de Uitvoeringsstrategie, volgde op dinsdag 8 december een mogelijkheid om in te spreken. Deze online inspraakavond (nog te zien) werd door velen benut en heeft veel stof doen opwaaien, naast de petitie. Het onderwerp werd van de agenda van de raadsvergadering van begin december gehaald en de wethouder/ ambtenaren zijn terug naar de tekentafel. De wethouder heeft beloofd opnieuw in gesprek te gaan met de tuinparken om tot een sterk herziene versie van de Uitvoeringsstrategie te komen. Deze wordt in april 2021 verwacht.

Qua planning is de wens van de gemeente om in de laatste raadsvergadering voor de zomer van 2021 tot besluitvorming te komen over de Uitvoeringsstrategie Volkstuinparken. Het Bondsbestuur informeert de besturen van de tuinparken over de gesprekken met de gemeente. Zodra wij meer informatie hebben, lees je het hier.

Vernieuwd Bondsbestuur en alternatief plan 
Op 10 december 2020 werden we verrast door het plotse aftreden van het toenmalige Bondsbestuur. Je bent hier persoonlijk over geïnformeerd door de Bond van Volkstuinders. Inmiddels is een nieuw Bondsbestuur aangetreden. Dit nieuwe Bondsbestuur voert gesprekken met de gemeente Amsterdam. In deze gesprekken is ook de laatste versie van ‘Een beter alternatief voor het Amsterdamse volkstuinenbeleid’ aan de gemeente overhandigd.

Het Bondsbestuur heeft aangegeven dat het beleidsstuk ‘Spijkers met koppen‘ van de Bond van Volkstuinders (vastgesteld in 2019) leidend is in de gesprekken met de gemeente en dat het plan ‘Een beter alternatief’ als een uitwerking hiervan moet worden gezien.

Schoffel onze volkstuinders niet onder - Uitvoeringsstrategie 2020

Lees ook de artikelen in de media:
PAROOL – Volkstuinen worden onbetaalbaar: ‘De huur gaat van 1900 naar 16.000 euro’

PAROOL – Volkstuinders over huurexplosie: ‘Deze verhoging is me te gortig’

PAROOL – ‘Raadslid Jennifer Bloem van de Partij voor de Dieren over behoud en diversiteit van tuinparken’

VOLKSKRANT – ‘GroenLinks, blijf van de volkstuinen af!’

PAROOL – ‘Lagere huur Volkstuinen bespreekbaar’

POST ONLINE – ‘Volkstuinen onbetaalbaar voor Jan Modaal’

NEXT – ‘Aanval op ziel van volkstuinen’

Amsterdam Centraal – ‘Gemeente neemt volkstuinen in de tang’

NOS Nieuwsuur – ‘Ik verkoop ik de boel maar’