Verkiezingen Bestuur en Kascommissie

Zondag 26 november waren er verkiezingen tijdens de ledenvergadering van Amstelglorie. Alle kandidaten zijn verkozen. Dat betekent dat er maar liefst 8 nieuwe bestuursleden zijn en één nieuw kascommissielid. De zittende bestuursleden legden in de vergadering hun taken neer. We danken de oud-bestuursleden zeer voor al hun inspanningen die het besturen met zich meebracht in de afgelopen tumultueuze jaren.

In het eerste bestuursoverleg van het nieuwe bestuur zijn de diverse bestuursposten al verdeeld. Hieronder zie je wie welke functie heeft. Door op de naam-link te klikken, kun je de bio’s van de kandidaten lezen.

De nieuwe bestuursleden:

Aanvulling kascommissie:
Tuinder Sven Sauer is in de ALV gekozen als kascommissielid. De kascommissie is hiermee uitgebreid tot 5 leden.

 

 

 

 


Lees meer over stemmen tijdens de ALV

Wie mag stemmen?
Ben je als lid ingeschreven op Amstelglorie, dan heb je stemrecht. Er geldt één stem per tuin: partners kunnen dus niet meestemmen. Kun je als lid niet aanwezig zijn, dan mag jouw partner wel voor jou stemmen, mits deze is ingeschreven op Amstelglorie als partner.

Machtig een andere tuinder als je niet kan komen!
Kun je echt niet komen en jouw partner ook niet, machtig dan een andere tuinder die ingeschreven staat. Machtigen doe je zo: download en print het formulier, vul het in en onderteken het, geef het aan de tuinder die je machtigt. De gemachtigde tuinder levert het formulier vervolgens bij aanvang van de vergadering in. Let op: als je door iemand gemachtigd bent, schrijf je jezelf in bij binnenkomst, maar óók de naam van degene die jou gemachtigd heeft.
Download een machtigingsformulier »

Kom op tijd
Omdat het inschrijven meer tijd kost dan normaal, in verband met het registeren van de machtigingen, duurt het wellicht allemaal wat langer. Kom daarom op tijd. De zaal is vanaf 12:30 geopend.