Amstelglorie uit de strategische reserve

De langverwachte brief is binnen: het bewijs dat Amstelglorie uit de strategische reserve van Koers 2025 gehaald is. We zijn opgelucht en blij met dit officiële schrijven!

Het college van B&W heeft op 6 maart, in het kader van het “Werkprogramma Ruimte voor de Stad 2018”, besloten tot:
“Het uit de strategische reserve voor woningbouw halen van de locatie Amstelglorie. Aanleiding is de conclusie dat er voldoende strategische ruimte is voor verdere groei van de stad en deze locatie een belangrijke rol kan spelen in van versterking van kwaliteit van het stedelijk en regionaal groen.

Wethouder Eric van den Burg heeft dit vorig jaar al mondeling toegezegd tijdens een politiek debat op Amstelglorie. Deze brief is hiervan de zwart op wit-bevestiging .

We zijn iedereen die zich de afgelopen twee jaren heeft ingezet voor het behoud van dit prachtige tuinpark enorm dankbaar.
Het bestuur van Amstelglorie (uit naam van alle tuinders) denkt de komende jaren graag mee met de gemeente en andere betrokken partijen over een breder en intensiever recreatief gebruik van Amstelglorie, als openbaar tuinpark, kop van de Amstelscheg en poort van Amstelland.

Bekijk de brief van de gemeente »

Brief-Amstelglorie-uit-strategische-reserve