Bericht van het bestuur

‘Bericht van het bestuur’ is een maandelijkse rubriek in de nieuwsbrief van Amstelglorie waarin we tuinders informeren over bestuursbesluiten, plannen andere relevantie zaken. Je vindt de berichten uit de diverse nieuwsbrieven hier onder elkaar.

Contact met het bestuur
Informeer ons over ideeën of wensen of schiet ons aan voor vragen en opmerkingen. Dat kan via info@amstelglorie.nl of persoonlijk op elke eerste donderdagavond van de maand tussen 19.00 en 20.00 uur in het clubhuis. Of bijvoorbeeld tijdens de koffie na de werkbeurten of bij andere activiteiten.

Mei 2019

 • Toko plannen
  De oproep voor een nieuwe beheerder van de winkel (bekend als de Toko) heeft succes gehad. We buigen ons over de binnengekomen plannen en initiatieven. Wordt vervolgd! We hopen dat de winkel weer snel open kan.
 • Niet vergeten: de ALV!
  Op zondag 26 mei vanaf 14.00 uur vindt de voorjaars-ledenvergadering plaats in het clubhuis. Agenda en stukken zijn eerder aan ieder via de mail gestuurd. Zorg dat je erbij bent, het gaat over jouw tuinpark! Inloop vanaf 13:30u.
 • Werkzaamheden Jan Vroegopsingel
  Rond 20 juni beginnen de werkzaamheden aan de dijk: de voorbelasting wordt dan geplaatst. Deze werkzaamheden duren tot ca half juli.

April 2019

 • Aanpak Japanse Duizendknoop: vorig jaar is in kaart gebracht op welke tuinen en waar in het openbaar gebied de Duizendknoop aanwezig is. Volgende maand starten we met de aanpak ervan. De tuinders die de plant op hun tuin hebben, ontvangen binnenkort een uitnodiging voor een bijeenkomst op zaterdag 11 mei, vanaf 13:30u. Ontvang je geen uitnodiging, maar wil je er toch bij zijn? Meld je dan aan >>
 • Verslag visiebijeenkomst woe 17 april: ruim 30 tuinders kwamen naar de bijeenkomst om met elkaar te spreken over de conceptvisie van Amstelglorie. Lees een kort verslag van de avond
 • Deze week ontvang je alle info rondom de voorjaars ALV via de e-mail of post. Noteer zo 26 mei (va 14u) alvast in je agenda en praat mee!

Maart 2019

 • Het tuinseizoen 2019 is heerlijk energiek gestart! Meer dan 200 tuinders meldden zich bij de waterbijeenkomst! Lees het verslag
 • Met het heerlijke weer vullen de tuinen zich weer met tuinders, maar ook vogels en andere diertjes laten zich weer meer zien. Daarom een oproep: laat katten en honden zoveel mogelijk thuis (of houd ze aangelijnd of op je eigen tuin) en geef de inheemse dieren de ruimte.
 • Binnenkort ontvangen alle tuinders een uitnodiging voor de Visiebijeenkomst van woensdag 17 april om 20.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst leggen we de conceptvisie voor, zoals die samen met een groep tuinders, tot stand is gekomen. Houd de mail dus in de gaten en schrijf de datum alvast in de agenda!|
  Lees meer over de visieontwikkeling

Februari 2019

 • Zoals de meesten waarschijnijk al zelf gezien hebben, zijn de grote bomen langs de Vroegopsingel inmiddels gekapt. Het is erg wennen. Door de werkzaamheden kan het zijn dat je wat verkeershinder ondervindt op de dijk.
 • Daarentegen heeft de eerder aangekondigde bomenkaplangs de A10 t.b.v. van Zuidasdok nog niet plaatsgevonden. Het project heeft vertraging opgelopen, waardoor Zuidasdok heeft besloten om het kappen van de bomen uit te stellen tot het volgende kapseizoen, dat november 2019 begint.
 • Op 27 februari is het Politiek debat AmstellandKom langs en praat mee >>
 • We zijn op zoek naar tuinders die een reanimatiecursus willlen volgen. Bekijk of dit wat voor jou is >>

November 2018

 • 25 november: water, ALV en seizoenssluiting
 • Bezoek aan Tuinenpark Ons Buiten in Utrecht
 • Visievorming Amstelglorie
 • Beschermers Amstelland: word lid.

Hoofdkraan dicht, najaars ALV en seizoenssluiting

Zondag 25 november: een belangrijke datum! Op die dag draaien we de hoofdkraan dicht, hebben we de najaars ALV en sluiten we het seizoen feestelijk af met een borrel.
Je ontvangt nog een e-mail over deze dag met alle informatie.

Bezoek aan Tuinenpark Ons Buiten, Utrecht

Vorige maand was een groepje bestuursleden en tuinders op bezoek bij Tuinenpark Ons Buiten in Utrecht. Het bezoek was vooral bedoeld om inspiratie op te doen. Twintig jaar geleden dreigde Ons Buiten plaats te moeten maken voor de aanleg van de Utrechtse nieuwbouwwijk Voordorp. Ons Buiten ontwikkelde daarop een plan om het tuinpark om te vormen tot een ‘buurtpark’ voor tuinders én omwonenden.

We hebben tijdens ons bezoek kunnen zien dat dit uitstekend is gelukt. Ons Buiten is uitgegroeid tot een groen hart van de buurt, die inmiddels als een schil om het tuinenpark heen ligt. Een dierenweide, moestuinen voor buurtbewoners en buurtactiviteiten (zoals een schildersclub en buurtvergaderingen in het clubhuis) zorgen voor veel verbinding tussen omwonenden en volkstuinders. Een ‘rondje Ons Buiten’ hoort voor veel buurtbewoners tot de dagelijkse wandelroutine.

Rondleiding: bewegwijzering en openheid
Na het uitwisselen van veel informatie over het veranderingsproces, werden we uitgebreid rondgeleid langs de ‘highlights’ van het park. Zoals het ‘nieuwe’, natuurvriendelijke clubhuis, de zintuigenbak, de vele bijzondere bomen en de (in een zeer herkenbare stijl) uitgevoerde informatiebordjes, die je vertellen dat je bij een pindakaasboom of een baobab staat.

Tijdens de rondleiding zagen we ook dat Ons Buiten veel aandacht besteedt aan de visuele ‘openheid’ van de individuele tuinen. Afscheidingen die het zicht belemmeren, zoals heggen, hoge heesters of coniferen, zijn bijna nergens meer te vinden, wat het tuinenpark een heel open karakter geeft en ervoor zorgt dat er voor bezoekers veel te zien is op het tuinpark. We kijken dan ook terug op een leerzaam en interessant bezoek, dat ons ongetwijfeld zal  inspireren in onze eigen zoektocht naar een nog mooier, en beter toegankelijk Amstelglorie.

Visievorming op Amstelglorie

Als tuinpark vinden we het belangrijk om tijdig te anticiperen op ontwikkelingen die op ons afkomen: meer drukte in de stad, meer woningbouw en meer druk op het Amsterdamse groen. Daarom is het bestuur, samen met een aantal belangstellende tuinders, bezig om te verkennen waar we als tuinpark voor staan en waar we naar toe willen.

De afgelopen twee jaar zijn er – vooral als reactie op de woningbouwplannen in Koers 2025 – door veel tuinders interessante ideeën aangedragen. Bijvoorbeeld om Amstelglorie aantrekkelijker te maken voor omwonenden, maar ook om meer functies op ons terrein te huisvesten. Of om te bevorderen dat bezoekers zich sneller welkom voelen op ons tuinpark.

Denktank: over kernwaarden en ideeën
De ideeënstroom is heel inspirerend, maar roept ook nieuwe vragen op. De belangrijkste:
welke plannen passen wel en welke niet bij Amstelglorie? Om hier een antwoord op te krijgen, buigt een denktank van een aantal betrokken tuinders en bestuursleden zich dit najaar over vragen als: waar staan we als tuinpark voor? Wat zijn onze kernwaarden? Waarin schuilt onze waarde voor de rest van de stad en hoe kijken we aan tegen ontwikkelingen als modernisering van het tuinpark en openheid? De denktank wordt daarbij begeleid door de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM), een non-profit organisatie die burgers ondersteunt bij het ‘verbeteren’ van hun leefomgeving.

KNHM en landschapsarchitect
Na een vruchtbare bijeenkomst in oktober, gaat de denktank binnenkort weer verder brainstormen  over onze ‘identiteit’, onze sterke kanten en de bijbehorende doelgroep(en). De twee denktanksessies moeten dit voorjaar 2019 uitmonden in een ‘ontwerpfeest’.  Daarin gaan we, met alle tuinders die dat leuk vinden en onder begeleiding van één of twee landschapsarchitecten van KNHM, proberen om te ‘schetsen’ wat een aantal nieuwe ideeën voor Amstelglorie zouden kunnen betekenen en hoe dat eruit zou kunnen zien. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vragen als: hoe ziet een meer uitnodigende entree eruit? Of hoe kun je functies zoals stadslandbouw of een publieksterras ‘inpassen’, zonder het kleinschalige, groene en rustige karakter van Amstelglorie aan te tasten? De resultaten hopen we op de ALV in het voorjaar te presenteren. De datum van het ontwerpfeest is waarschijnlijk op onze najaarsvergadering bekend.

Visie Bond van Volkstuinders
Parallel aan onze visievorming is ook de Amsterdamse Bond van Volkstuinders bezig om een visie te formuleren. De eerste aanzet daartoe is dit najaar aan alle leden gestuurd en in de Vroegop gepubliceerd. Hoewel deze visie nog vrij summier is en vooral het karakter heeft van een korte toekomstschets, onderschrijft het bestuur van Amstelglorie de belangrijkste elementen die in deze visie worden verwoord: meer nadruk op en aandacht voor openheid, en meer functies op het tuinpark die interessant zijn voor omwonenden en passanten.  De visieschets van de Bond wordt op de najaarsvergadering van de BVV in stemming gebracht.

Steun Beschermers Amstelland

Word Beschermer van het Amstelland! Zoals je waaschijnlijk weet, is Amstelglorie gezien vanuit de stad ‘de poort’ naar het Amstelland. Het Amstelland vormt een grote groene long voor Amsterdam en een wereld van rust, ruimte en natuur naast de drukte van de stad. Om de druk vanuit de stad het hoofd te kunnen blijven bieden, heeft Amstelland sterke bescherming en ondersteuning nodig op diverse vlakken. Jouw steun als beschermer Amstelland is daarom heel welkom. Meld je aan als lid >>