Lees meer Archief

Oktober 2019

 • We hebben heuglijk nieuws te melden: voor de parkwinkel, ook wel Toko genoemd, is een nieuwe uitbater gevonden! Anita Rood start komend seizoen vol enthousiasme. In een komende nieuwsbrief zullen we Anita verder introduceren.
 • De rode linten voor het snoeiafval hangen alweer even. Let even op als je snoeihout aanlevert dat je dit op de goede manier doet.
 • Zondag 24 november is het zover: het water wordt afgesloten (12.00 uur, bekijk ook het bericht hieronder) en aansluitend is de Algemene Leden Vergadering. We hopen iedereen die dag te zien!
 • De waterafsluiting betekent wel einde seizoen, maar we zijn alweer volop vooruit aan het denken. Zo ook rondom de Stippenkeuring voor natuurlijk tuinieren die komend seizoen weer zal plaatsvinden. Aansluitend daarop bij deze de vraag aan jou of je zou willen meedenken in een projectgroep over meer natuurlijk tuinieren. Voel je hier iets voor, stuur dan een mail naar onderstaand adres.
 • Vele gezichten zagen we op de speciale bijeenkomst voor vrijwilligers, dit keer in de vorm van een lunch. De opkomst was mooi, de inzet afgelopen seizoen was geweldig! Nogmaals hartelijk dank, ook aan degenen die er niet bij konden zijn, voor alle inspanningen voor ons prachtige, geliefde tuinpark.

September 2019

 • Zoals je in het bovenstaande NRC-artikel kan lezen, moeten we actief blijven benadrukken hoe belangrijk de Amstelscheg en de overige scheggen zijn voor onze stad. Wil je deelnemen in de discussies over ‘de nieuwe identiteit van de scheggen? Bezoek dan de bijeenkomst over de Amstelscheg op di 8 oktober in het ARCAM.
 • En test alvast je kennis in de Grote Scheggen Quiz
 • Half september stuurden we een e-mail rondom de planvorming A2. Mocht je deze gemist hebben, dan kun je ‘m op de website nog eens nalezen.
 • De afsluiting van het water is dit jaar gepland op zondag 24 november, voorafgaand aan de Algemene Leden Vergadering (ALV). Voor de ALV ontvang je nog een e-mail met uitnodiging, agenda, e.d.
 • Het clubhuis is verduurzaamd! Op het dak liggen sinds half september maar liefst 30 zonnepanelen, genoeg om in ons totale stroomverbruik te voorzien. Het leeuwendeel van de kosten is gedekt vanuit een bijdrage van de Bond van Volkstuinders. Mooi dat we deze stap hebben gezet, voorafgaand aan de Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober.
 • Het zal de oplettende website-bezoeker niet ontgaan zijn: de redactie werkt aan een toegankelijker site. De menu-structuur is hierin een eerste stap: deze is al vereenvoudigd en ingekort. Waarmee we hopen dat iedereen nog makkelijker zijn weg op onze site weet te vinden.
 • Binnenkort kunnen we ons snoeihout weer aanleveren bij de hakselaars. Let even op dat je het netjes aanlevert. Je leest hoe in het bericht hieronder.
 • Vanuit de WBC kregen we de reminder dat er nog 7 gemeenschappelijke tuindiensten te gaan zijn dit seizoen, namelijk t/m 16 november. Dat lijkt nog een lange periode, maar vliegt ook weer om. Voor wie nog achter loopt: zorg dat je al jouw 9 tuindiensten gedaan hebt voor einde van het seizoen.
 • De komende maanden korten ook de dagen in rap tempo. Dat betekent ook dat ons toegangshek vroeger dicht gaat (met zonsondergang). Het is echter dit jaar al eens voorgekomen dat de wandelclub uit de buurt voor een dichte deur stond in de namiddag. Dus let op: sluit het hek ook weer niet te vroeg!
 • Tenslotte nog één keer dit seizoen het verzoek aan alle tuinders aan een sloot: haal overhangende takken boven de sloot weg en haal bladeren regelmatig uit de sloot. Dit om te voorkomen dat er teveel neerslag op de slootbodem terechtkomt en daardoor veel bagger onderin ontstaat..

Augustus 2019

 • De zomervakantie zit er weer op. Maar de zomer hopelijk nog lang niet! Ook komen er nog wat activiteiten aan de komende weekenden, zoals een kienavond en het Open Monumenten-weekend. En dat terwijl er al zoveel te doen was deze zomer! Van Reuring tot Hollandse avond en van Kunstroute tot Westernfeest. Dat allemaal dankzij een geweldige inzet van heel veel tuinders. Hulde!
 • De werkzaamheden aan de Jan Vroegopsingel starten maandag 9 september a.s. met het plaatsen van zgn. big bags om de grond te verzwaren. Deze werkzaamheden duren ca. 4 weken. In die periode zijn er verkeersregelaars aanwezig om het (bouw)verkeer te begeleiden. Bekijk de hele planning van de dijkophoging.
 • De gemeente heeft de afgelopen weken moeite gehad met de afvoer van oud papier. Daarom raakte de container op de Vroegopsingel met enige regelmaat overvol. Zie je dat een container vol zit, dan kun je zelf altijd even bellen met de gemeente (nummer staat op de containers). Aan ieder verder het verzoek: als de plastic-, papier- of glascontainer vol zit, zet het afval er dan niet naast, maar neem het mee terug of voer het af naar een container in de stad.
 • De parkwinkel, ook bekend als toko: hoe staat het daarmee? Het streven is om in januari met een nieuwe uitbater aan de slag te kunnen gaan. Graag hadden we positiever nieuws gemeld, bijvoorbeeld over een aanstaande opening. Maar helaas hebben we te kampen met fikse tegenvallers mbt de staat van de gebouwen, die zeer slecht is. We zijn daarom druk bezig met onder meer de mogelijkheden van verbouwing, kosten, huurprijs, en met het vinden van de juiste vorm waarin er weer gestart kan worden.
 • Tenslotte nog een herhaald verzoek aan alle tuinders aan een sloot: let er op dat je zo min mogelijk takken over de sloot laat hangen en haal bladeren regelmatig uit de sloot. Zo komt er minder neerslag op de slootbodem, waardoor er minder bagger onderin ontstaat. Het scheelt jou zelf ook veel werk aan het eind van het seizoen als de sloot schoon gemaakt moet worden.

Juli 2019

 • We zitten nog middenin een heerlijk tuinseizoen, maar vanuit de Bond hebben we de papieren voor winterbewoning alweer binnen. Voor ons park is het prettig als er tuinders zijn die aanwezig blijven in de winter. Het zorgt voor meer leven en een oogje in het zeil. Misschien is winterbewoning iets voor jou? Binnenkort volgt meer informatie via een e-mail.
 • Zomerse stortbuien (op dit moment niet voor te stellen!) zorgen soms voor wateroverlast in en om de huisjes (water komt omhoog in wc, gootstenen en putten). Dat komt omdat het riool de grote hoeveelheid water niet goed kan verwerken. Voor tuinen aan de sloot kan het een oplossing zijn om de regenafvoer (permanent) naar de sloot te leiden in plaats van naar het riool. Kom bij vragen langs bij de bouwcommissie op de 1e donderdag van de maand tussen 19-20.00 uur, in het Clubhuis.
 • In de afgelopen periode stond het hek van de parkeerplaats nogal eens open. Daarom de afspraken over de heksluiting nog even op een rij: sluit het hek altijd achter je door de sleutel om te draaien. Het hek achter je dicht gooien is niet voldoende. Dat geldt ook voor het hek van de hoofdingang: draai het hek na zonsondergang altijd op slot.
 • In samenwerking met de WBC zijn we begonnen met de aanpak van verwaarloosde tuinen volgens een stappenplan. Zo hopen we enkele notoire tuinen in de nabije toekomst eindelijk te kunnen doorgeven aan enthousiaste nieuwe tuinders. Ook de aanpak van de duizendknoop is in volle gang, in de meeste gevallen boeken we samen met de tuinders zelf goed resultaat.
 • Een verzoek aan alle tuinders aan een sloot: let er op dat je zo min mogelijk takken over de sloot laat hangen en haal bladeren regelmatig uit de sloot. Zo komt er minder neerslag op de slootbodem, waardoor er minder bagger onderin ontstaat.
 • In de afgelopen bijzondere ledenvergadering is de visie van Amstelglorie, zoals voorgelegd door het bestuur, goedgekeurd door de aanwezige leden. We zijn er erg blij mee, omdat we nu volgende stappen kunnen zetten. Bekijk de visie
 • Tenslotte: de parkeerplaats is opgeschoond en het grofvuil opgeruimd. Wij doen een dringend verzoek aan allen om geen afval meer te deponeren op het parkeerterrein!

Juni 2019

 • Minipers: we hebben sinds half juni een nieuw systeem om restafval af te voeren. Een schone en efficiente minipers. Meer over de minipers.
 • Voormallig bestuurslid eRik van Hagen is onze nieuwe WBC coördinator! Tijdens de afgelopen ALV is hij als bestuurslid afgetreden. We zijn heel blij dat eRik de beslissing heeft genomen om over te stappen van bestuur naar WBC. eRik is al jaren lang een bekend gezicht bij de WBC en weet zijn weg daar prima te vinden. We zullen zijn inbreng in het bestuur zeker missen, maar krijgen met deze stap een sterk WBC-team terug.
 • Zaterdag 13 juli om 14.00 uur is er een bijzondere ledenvergadering, geheel gewijd aan de visie van Amstelglorie, en daarmee dus aan de toekomst van Amstelglorie. Je hebt hierover een e-mail ontvangen. Zet de datum in je agenda en beslis mee!
 • Werkzaamheden Jan Vroegopsingel: de planning is iets verschoven. De start van het plaatsen van de bigbags is verschoven naar augustus, na de bouwvak. Bekijk de planning
 • Processierups: op een ander Amsterdams tuinpark is overlast van deze rupsen. Heb jij er ook last van, laat het ons weten.
 • Enkele richtlijnen voor het plaatsen van spullen aan het pad, om te voorkomen dat het al te rommelig wordt:
  – Plaats svp geen spullen bij de ingang onder het afdak met plattegrond.
  – Plaats niet teveel in één keer en haal spullen weer binnen als het gaat regenen.
  – Zet je spullen alleen overdag langs het pad. Heeft niemand het meegenomen? Laat het dan niet staan, maar haal het ‘s avonds weer weg. Zie ook de foto van de bank hieronder bij ‘Ook goed om te weten’, als voorbeeld van hoe het niet moet.
  Met dank namens je medetuinders!

Mei 2019

 • Toko plannen: De oproep voor een nieuwe beheerder van de winkel (bekend als de Toko) heeft succes gehad. We buigen ons over de binnengekomen plannen en initiatieven. Wordt vervolgd! We hopen dat de winkel weer snel open kan.
 • Niet vergeten: de ALV!
  Op zondag 26 mei vanaf 14.00 uur vindt de voorjaars-ledenvergadering plaats in het clubhuis. Agenda en stukken zijn eerder aan ieder via de mail gestuurd. Zorg dat je erbij bent, het gaat over jouw tuinpark! Inloop vanaf 13:30u.
 • Werkzaamheden Jan Vroegopsingel
  Rond 20 juni beginnen de werkzaamheden aan de dijk: de voorbelasting wordt dan geplaatst. Deze werkzaamheden duren tot ca half juli.

April 2019

 • Aanpak Japanse Duizendknoop: vorig jaar is in kaart gebracht op welke tuinen en waar in het openbaar gebied de Duizendknoop aanwezig is. Volgende maand starten we met de aanpak ervan. De tuinders die de plant op hun tuin hebben, ontvangen binnenkort een uitnodiging voor een bijeenkomst op zaterdag 11 mei, vanaf 13:30u. Ontvang je geen uitnodiging, maar wil je er toch bij zijn? Meld je dan aan >>
 • Verslag visiebijeenkomst woe 17 april: ruim 30 tuinders kwamen naar de bijeenkomst om met elkaar te spreken over de conceptvisie van Amstelglorie. Lees een kort verslag van de avond
 • Deze week ontvang je alle info rondom de voorjaars ALV via de e-mail of post. Noteer zo 26 mei (va 14u) alvast in je agenda en praat mee!

Maart 2019

 • Het tuinseizoen 2019 is heerlijk energiek gestart! Meer dan 200 tuinders meldden zich bij de waterbijeenkomst! Lees het verslag
 • Met het heerlijke weer vullen de tuinen zich weer met tuinders, maar ook vogels en andere diertjes laten zich weer meer zien. Daarom een oproep: laat katten en honden zoveel mogelijk thuis (of houd ze aangelijnd of op je eigen tuin) en geef de inheemse dieren de ruimte.
 • Binnenkort ontvangen alle tuinders een uitnodiging voor de Visiebijeenkomst van woensdag 17 april om 20.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst leggen we de conceptvisie voor, zoals die samen met een groep tuinders, tot stand is gekomen. Houd de mail dus in de gaten en schrijf de datum alvast in de agenda!|
  Lees meer over de visieontwikkeling

Februari 2019

 • Zoals de meesten waarschijnijk al zelf gezien hebben, zijn de grote bomen langs de Vroegopsingel inmiddels gekapt. Het is erg wennen. Door de werkzaamheden kan het zijn dat je wat verkeershinder ondervindt op de dijk.
 • Daarentegen heeft de eerder aangekondigde bomenkaplangs de A10 t.b.v. van Zuidasdok nog niet plaatsgevonden. Het project heeft vertraging opgelopen, waardoor Zuidasdok heeft besloten om het kappen van de bomen uit te stellen tot het volgende kapseizoen, dat november 2019 begint.
 • Op 27 februari is het Politiek debat AmstellandKom langs en praat mee >>
 • We zijn op zoek naar tuinders die een reanimatiecursus willlen volgen. Bekijk of dit wat voor jou is >>

November 2018

 • 25 november: water, ALV en seizoenssluiting
 • Bezoek aan Tuinenpark Ons Buiten in Utrecht
 • Visievorming Amstelglorie
 • Beschermers Amstelland: word lid.

Hoofdkraan dicht, najaars ALV en seizoenssluiting

Zondag 25 november: een belangrijke datum! Op die dag draaien we de hoofdkraan dicht, hebben we de najaars ALV en sluiten we het seizoen feestelijk af met een borrel.
Je ontvangt nog een e-mail over deze dag met alle informatie.

Bezoek aan Tuinenpark Ons Buiten, Utrecht

Vorige maand was een groepje bestuursleden en tuinders op bezoek bij Tuinenpark Ons Buiten in Utrecht. Het bezoek was vooral bedoeld om inspiratie op te doen. Twintig jaar geleden dreigde Ons Buiten plaats te moeten maken voor de aanleg van de Utrechtse nieuwbouwwijk Voordorp. Ons Buiten ontwikkelde daarop een plan om het tuinpark om te vormen tot een ‘buurtpark’ voor tuinders én omwonenden.

We hebben tijdens ons bezoek kunnen zien dat dit uitstekend is gelukt. Ons Buiten is uitgegroeid tot een groen hart van de buurt, die inmiddels als een schil om het tuinenpark heen ligt. Een dierenweide, moestuinen voor buurtbewoners en buurtactiviteiten (zoals een schildersclub en buurtvergaderingen in het clubhuis) zorgen voor veel verbinding tussen omwonenden en volkstuinders. Een ‘rondje Ons Buiten’ hoort voor veel buurtbewoners tot de dagelijkse wandelroutine.

Rondleiding: bewegwijzering en openheid
Na het uitwisselen van veel informatie over het veranderingsproces, werden we uitgebreid rondgeleid langs de ‘highlights’ van het park. Zoals het ‘nieuwe’, natuurvriendelijke clubhuis, de zintuigenbak, de vele bijzondere bomen en de (in een zeer herkenbare stijl) uitgevoerde informatiebordjes, die je vertellen dat je bij een pindakaasboom of een baobab staat.

Tijdens de rondleiding zagen we ook dat Ons Buiten veel aandacht besteedt aan de visuele ‘openheid’ van de individuele tuinen. Afscheidingen die het zicht belemmeren, zoals heggen, hoge heesters of coniferen, zijn bijna nergens meer te vinden, wat het tuinenpark een heel open karakter geeft en ervoor zorgt dat er voor bezoekers veel te zien is op het tuinpark. We kijken dan ook terug op een leerzaam en interessant bezoek, dat ons ongetwijfeld zal  inspireren in onze eigen zoektocht naar een nog mooier, en beter toegankelijk Amstelglorie.

Visievorming op Amstelglorie

Als tuinpark vinden we het belangrijk om tijdig te anticiperen op ontwikkelingen die op ons afkomen: meer drukte in de stad, meer woningbouw en meer druk op het Amsterdamse groen. Daarom is het bestuur, samen met een aantal belangstellende tuinders, bezig om te verkennen waar we als tuinpark voor staan en waar we naar toe willen.

De afgelopen twee jaar zijn er – vooral als reactie op de woningbouwplannen in Koers 2025 – door veel tuinders interessante ideeën aangedragen. Bijvoorbeeld om Amstelglorie aantrekkelijker te maken voor omwonenden, maar ook om meer functies op ons terrein te huisvesten. Of om te bevorderen dat bezoekers zich sneller welkom voelen op ons tuinpark.

Denktank: over kernwaarden en ideeën
De ideeënstroom is heel inspirerend, maar roept ook nieuwe vragen op. De belangrijkste:
welke plannen passen wel en welke niet bij Amstelglorie? Om hier een antwoord op te krijgen, buigt een denktank van een aantal betrokken tuinders en bestuursleden zich dit najaar over vragen als: waar staan we als tuinpark voor? Wat zijn onze kernwaarden? Waarin schuilt onze waarde voor de rest van de stad en hoe kijken we aan tegen ontwikkelingen als modernisering van het tuinpark en openheid? De denktank wordt daarbij begeleid door de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM), een non-profit organisatie die burgers ondersteunt bij het ‘verbeteren’ van hun leefomgeving.

KNHM en landschapsarchitect
Na een vruchtbare bijeenkomst in oktober, gaat de denktank binnenkort weer verder brainstormen  over onze ‘identiteit’, onze sterke kanten en de bijbehorende doelgroep(en). De twee denktanksessies moeten dit voorjaar 2019 uitmonden in een ‘ontwerpfeest’.  Daarin gaan we, met alle tuinders die dat leuk vinden en onder begeleiding van één of twee landschapsarchitecten van KNHM, proberen om te ‘schetsen’ wat een aantal nieuwe ideeën voor Amstelglorie zouden kunnen betekenen en hoe dat eruit zou kunnen zien. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vragen als: hoe ziet een meer uitnodigende entree eruit? Of hoe kun je functies zoals stadslandbouw of een publieksterras ‘inpassen’, zonder het kleinschalige, groene en rustige karakter van Amstelglorie aan te tasten? De resultaten hopen we op de ALV in het voorjaar te presenteren. De datum van het ontwerpfeest is waarschijnlijk op onze najaarsvergadering bekend.

Visie Bond van Volkstuinders
Parallel aan onze visievorming is ook de Amsterdamse Bond van Volkstuinders bezig om een visie te formuleren. De eerste aanzet daartoe is dit najaar aan alle leden gestuurd en in de Vroegop gepubliceerd. Hoewel deze visie nog vrij summier is en vooral het karakter heeft van een korte toekomstschets, onderschrijft het bestuur van Amstelglorie de belangrijkste elementen die in deze visie worden verwoord: meer nadruk op en aandacht voor openheid, en meer functies op het tuinpark die interessant zijn voor omwonenden en passanten.  De visieschets van de Bond wordt op de najaarsvergadering van de BVV in stemming gebracht.

Steun Beschermers Amstelland

Word Beschermer van het Amstelland! Zoals je waaschijnlijk weet, is Amstelglorie gezien vanuit de stad ‘de poort’ naar het Amstelland. Het Amstelland vormt een grote groene long voor Amsterdam en een wereld van rust, ruimte en natuur naast de drukte van de stad. Om de druk vanuit de stad het hoofd te kunnen blijven bieden, heeft Amstelland sterke bescherming en ondersteuning nodig op diverse vlakken. Jouw steun als beschermer Amstelland is daarom heel welkom. Meld je aan als lid >>