Selecteer een pagina
Voorzitter zoekt opvolger

Voorzitter zoekt opvolger

Tijd om de hamer over te dragen

In gesprek met voorzitter Erik Teusink

Komend seizoen is alweer het zesde bestuursjaar voor onze voorzitter Erik Teusink. De periode is voorbijgevlogen, maar aan alle goede dingen komt een eind. Dit is dan ook het laatste jaar van zijn voorzitterschap. Hoe kijkt hij terug op de afgelopen vijf seizoenen, wat houdt de functie eigenlijk in en welke uitdagingen ziet hij voor zijn opvolger? Lees het interview en … wie weet voel jij er wel wat voor om de opvolger van onze huidige voorzitter te worden!

Amstelglorie: voorzitter Erik Teusink met tuinder Wim Hemker
Zadenmarkt Reclaim the Seeds

Zadenmarkt Reclaim the Seeds

Op 18 en 19 maart 2023 organiseert Fruittuin van West de Reclaim the Seeds zadenbeurs. Twee dagen is er een zadenmarkt aan de Tom Schreursweg 48, met zaden en zaailingen, knollen en entmateriaal voor liefhebbers van gezonde en gevarieerde gewassen voor tuin, balkon of groter project. Iedereen is van harte welkom om zaden te komen kopen, ruilen of weggeven. Lees meer…

Vernieuwing toegangshek

Vernieuwing toegangshek

Eindelijk is het zover! Vanaf maandag 6 februari starten de werkzaamheden aan een nieuwe toegangspoort en aan de opgang van het park. De werkzaamheden gaan ca. 2 maanden duren. De nieuwe toegangspoort komt 2 meter meer het park op en het hek komt ca. 40 cm hoger te hangen. Zo kan de op- en afgang iets meer afgevlakt worden, waardoor deze minder steil wordt.

In de periode dat er gewerkt wordt, worden er noodhekken geplaatst, die afgesloten kunnen worden. De hekken staan overdag open, net als het toegangshek nu. De hekken krijgen een ketting met een cijferhangslot voor ’s avonds en ’s nachts. Slechts een aantal tuinders (waaronder de winterbewoners) ontvangen de code van het hek. Zij zorgen ook voor het openen en sluiten van het hek. Is het hek al/ nog dicht? Gebruik dan het hek van de parkeerplaats om het park binnen te komen of te verlaten.

Kom je met de auto en veel spullen? Gebruik de ingang van het parkeerterrein
Houd rekening met overlast, vooral tussen 20 februari en eind maart. Tijdens de werkzaamheden kunnen er geen auto’s op terrein komen en toegang met karren is ook lastig. Gebruik daarvoor in deze periode de ingang van het parrkeerterrein. Wandelend of met de fiets kan je er wel door: met de fiets moet je wel even afstappen.

Hieronder een iets meer gedetailleerd werkschema:
– week 6 (6-10 feb): plaatsing noodhekken
– week 7 (13-17 feb): aannemer verwijdert het huidige hekwerk (dit wordt later opnieuw geplaatst)
– week 8 (20-24 feb): aannemer start met de werkzaamheden: heiwerkzaamheden, opmetselen van nieuw pilaren, het hekwerk terughangen en de uiteindelijke bestrating aanbrengen.
– week 13 (ma 27-31 mrt): verwachte afronding (onder voorbehoud)

We verheugen ons op het 70ste seizoen van Amstelglorie, met een geheel vernieuwde toegang!

Winterwerk: voorbereidingen treffen voor de nieuwe toegangspoort

 

 

Ontwerpbestemmingsplan Zuidasdok

Ontwerpbestemmingsplan Zuidasdok

Er is een ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Zuidasdok 2022 opgesteld voor het tracégebied Zuidasdok (A10). Dit plan is van invloed op Tuinpark Amstelglorie, want een deel van het traject grenst namelijk aan het tuinpark. 

In dit plan staan extra geluidsschermen gepland langs het Beatrixpark en het Amstelpark, om de geluidbelasting te beperken en geluidluwe plekken te creëren. Helaas ontbreekt er een planning voor geluidschermen langs de A10 van Amstel tot het knooppunt Amstel, daar waar het traject grenst aan Amstelglorie.

Met de aanpassingen aan de A10 wordt ook een extra rijstrook aangelegd langs het talud grenzend aan Amstelglorie, wat extra geluidshinder zal opleveren, naast verhoging van stikstof en fijnstof. Deze toename van verkeer en geluidsdruk gaat ten koste van de kwaliteit van het groen van Amstelglorie. Daarom zouden we graag zien dat de geluidsschermen doorgetrokken worden en ook langs het tuinpark worden geplaatst. De mogelijkheid om een zienswijze in te dienen is inmiddels verstreken. Gelukkig hebben vele tuinders gehoor gegeven aan de oproep om een zienswijze in te dienen.

Meer informatie
Omdat het tracégebied Zuidasdok binnen de grenzen van gemeenten Amsterdam én Ouder-Amstel valt, is voor beide een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. In de gemeente Amsterdam heet het ontwerpbestemmingsplan ‘Zuidas-Zuidasdok 2022’ en in Ouder-Amstel ‘Zuidasdok 2022’, beide zijn te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (zoek op de plannaam ‘Zuidasdok 2022’).

Al dat blad | wintertip

Al dat blad | wintertip

Een tuin met bomen betekent een tuin met bladeren… een zegen of een vloek? ’s Zomers zorgen bladeren voor schaduw en beschutting voor vogels en andere dieren. Misschien voor jouw gevoel net iets teveel schaduw, maar met hetere zomers in het vooruitzicht kan dat ook juist rust geven voor de planten en voor jezelf. Maar nu het najaar: wat doe je met al dat gevallen blad?!?

Lees hoe eRik van de WBC het blad handig gebruikt en neem de kunst van het ‘afval verwerken’ van hem over:

Eind november – ‘Sommige bomen hebben hun blad pas laat in de herfst laten vallen, net nu de tuindiensten afgelopen zijn en het winterwerk nog een maand op zich laat wachten. Verderop in de Elzenlaan is een boom zijn blad op het pad en het gras verloren. Daar hebben we het liever niet, dus ik hark het bij elkaar en doe het in mijn kruiwagen. Op mijn tuin gooi ik het over de moestuinbakken: bescherming in de winter en in het voorjaar kan ik de resten door de grond spitten als voeding voor de bodem. Het pad langs mijn tuin ligt ook vol blad. Dat kan ik daar mooi in de border kwijt. Net als op de Elzenlaan, maak ik ook het grasveldje op mijn tuin bladvrij: gras is een groenblijver en heeft ook in de winter licht nodig. Ook mijn tegelpad hark ik schoon, omdat de bladeren het heel glad maken. Bovendien is het allemaal weer voedsel voor de plantjes die in de voegen gaan zitten, dus hier is het blad niet zo handig. Voor wie grind heeft en niet veel wil schoffelen of wil voorkomen dat het grind langzaam ‘verdwijnt’ in de aarde, is dit het moment om ook het grindpad schoon te maken. Het blad wordt humus en voedsel voor het onkruid dat zich nu vrij goed laat verwijderen.
Maar waarheen met al dat blad? Misschien kan ik er een van mijn mede-tuinbewoners blij mee maken: een goeie hoop bladeren in een rustig hoekje kan een goed onderkomen voor een egel zijn. Ik kan ook heel wat kwijt in de borders, om de planten en dieren te helpen de winter door te komen. Wat over is, doe ik in een vuilniszak, prik daar gaten in en leg de zak in een hoek ergens neer. In het nieuwe seizoen is het verteerd en stooi ik het weer uit over mijn tuin.

 

herfstbladeren
Vroegopsingel – actueel

Vroegopsingel – actueel

Wegdek

De gemeente kan de deklaag nog niet aanbrengen omdat de basis waarop deze laag moet liggen, kwalitatief niet voldoende is. Achter de schermen vindt er nu veel overleg plaats over hoe dit kan worden opgelost. Omdat de gesprekken nog niet afgerond zijn en de weersomstandigheden er niet beter op worden, is het de verwachting dat het asfalt niet op korte termijn gestort kan worden. De tijdelijke situatie blijft daardoor nog steeds bestaan.

Groen
Langs de Jan Vroegopsingel staan 5 bomen die ziek zijn en/of een gevaar kunnen gaan vormen voor de omgeving. Voor deze 5 bomen is een kapvergunning aangevraagd door de gemeente. Na de kap worden deze vervangen worden door nieuwe, sterke, jonge bomen. Eind september zal de kap verder gaan en zullen de 5 aangewezen bomen gekapt gaan worden. Op een later moment worden de nieuwe bomen aangeplant. Verder worden er woensdagochtend 5 oktober vogelnestkastjes opgehangen voor het winterkoninkje, de boomklever, de specht, de Bosuil, het roodborstje, de witte Kwikstaart en de boomvalk. Daarnaast worden er ook een aantal vleermuiskasten opgehangen. Dit alles onder leiding van de ecoloog Roy Veldhuizen.

Lees meer over de dijkophoging

 

Wie wil vlinders tellen?  

Wie wil vlinders tellen?  

Hoe gaat het met de vlinders in Nederland? Dat is de vraag die De Vlinderstichting graag wil beantwoorden. En dat doen ze met het Landelijk Meetnet, dat bestaat uit honderden telroutes. Ook op Amstelglorie is een route uitgezet om de vlinderpopulatie in kaart te brengen De telroute loopt van het bijenlint tot het Reigersdijkje. Vrijwilliger Annemarie zette deze samen met De Vlinderstichting uit en loopt ‘m zelf één keer per week in een rustig tempo loopt. Annemarie neemt de nachttelling voor haar rekening. Wie wil haar helpen en eenmaal per week de dagroute lopen? Wil je meer weten over deze leuke klus, en ook meedoen met de educatieve activiteiten rond de vlinderroute, neem dan contact op met Annemarie: matoubosch@gmail.com