Nieuw toegangshek

Nieuw toegangshek

Heb je het al gezien? Er staat weer een prachtige toegangspoort! De ingang is nog niet helemaal klaar; zoals je ook aan de werkhekken kunt zien. Er volgen nog werkzaamheden aan de helling en er komen nog muurtjes aan de buitenzijde van de poort. Dus wees nog even voorzichtig als je op de fiets komt (stap even af), vooral op de momenten dat er aan gewerkt wordt.

Met een mooie nieuwe entree vieren we het 70ste seizoen van Amstelglorie!

Winterwerk: voorbereidingen treffen voor de nieuwe toegangspoort

 

 

Ontwerpbestemmingsplan Zuidasdok

Ontwerpbestemmingsplan Zuidasdok

Er is een ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Zuidasdok 2022 opgesteld voor het tracégebied Zuidasdok (A10). Dit plan is van invloed op Tuinpark Amstelglorie, want een deel van het traject grenst namelijk aan het tuinpark. 

In dit plan staan extra geluidsschermen gepland langs het Beatrixpark en het Amstelpark, om de geluidbelasting te beperken en geluidluwe plekken te creëren. Helaas ontbreekt er een planning voor geluidschermen langs de A10 van Amstel tot het knooppunt Amstel, daar waar het traject grenst aan Amstelglorie.

Met de aanpassingen aan de A10 wordt ook een extra rijstrook aangelegd langs het talud grenzend aan Amstelglorie, wat extra geluidshinder zal opleveren, naast verhoging van stikstof en fijnstof. Deze toename van verkeer en geluidsdruk gaat ten koste van de kwaliteit van het groen van Amstelglorie. Daarom zouden we graag zien dat de geluidsschermen doorgetrokken worden en ook langs het tuinpark worden geplaatst. De mogelijkheid om een zienswijze in te dienen is inmiddels verstreken. Gelukkig hebben vele tuinders gehoor gegeven aan de oproep om een zienswijze in te dienen.

Meer informatie
Omdat het tracégebied Zuidasdok binnen de grenzen van gemeenten Amsterdam én Ouder-Amstel valt, is voor beide een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. In de gemeente Amsterdam heet het ontwerpbestemmingsplan ‘Zuidas-Zuidasdok 2022’ en in Ouder-Amstel ‘Zuidasdok 2022’, beide zijn te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (zoek op de plannaam ‘Zuidasdok 2022’).

Al dat blad | wintertip

Al dat blad | wintertip

Een tuin met bomen betekent een tuin met bladeren… een zegen of een vloek? ’s Zomers zorgen bladeren voor schaduw en beschutting voor vogels en andere dieren. Misschien voor jouw gevoel net iets teveel schaduw, maar met hetere zomers in het vooruitzicht kan dat ook juist rust geven voor de planten en voor jezelf. Maar nu het najaar: wat doe je met al dat gevallen blad?!?

Lees hoe eRik van de WBC het blad handig gebruikt en neem de kunst van het ‘afval verwerken’ van hem over:

Eind november – ‘Sommige bomen hebben hun blad pas laat in de herfst laten vallen, net nu de tuindiensten afgelopen zijn en het winterwerk nog een maand op zich laat wachten. Verderop in de Elzenlaan is een boom zijn blad op het pad en het gras verloren. Daar hebben we het liever niet, dus ik hark het bij elkaar en doe het in mijn kruiwagen. Op mijn tuin gooi ik het over de moestuinbakken: bescherming in de winter en in het voorjaar kan ik de resten door de grond spitten als voeding voor de bodem. Het pad langs mijn tuin ligt ook vol blad. Dat kan ik daar mooi in de border kwijt. Net als op de Elzenlaan, maak ik ook het grasveldje op mijn tuin bladvrij: gras is een groenblijver en heeft ook in de winter licht nodig. Ook mijn tegelpad hark ik schoon, omdat de bladeren het heel glad maken. Bovendien is het allemaal weer voedsel voor de plantjes die in de voegen gaan zitten, dus hier is het blad niet zo handig. Voor wie grind heeft en niet veel wil schoffelen of wil voorkomen dat het grind langzaam ‘verdwijnt’ in de aarde, is dit het moment om ook het grindpad schoon te maken. Het blad wordt humus en voedsel voor het onkruid dat zich nu vrij goed laat verwijderen.
Maar waarheen met al dat blad? Misschien kan ik er een van mijn mede-tuinbewoners blij mee maken: een goeie hoop bladeren in een rustig hoekje kan een goed onderkomen voor een egel zijn. Ik kan ook heel wat kwijt in de borders, om de planten en dieren te helpen de winter door te komen. Wat over is, doe ik in een vuilniszak, prik daar gaten in en leg de zak in een hoek ergens neer. In het nieuwe seizoen is het verteerd en stooi ik het weer uit over mijn tuin. Compost maken van bladeren

 

herfstbladeren
Vroegopsingel – actueel

Vroegopsingel – actueel

Wegdek

De gemeente kan de deklaag nog niet aanbrengen omdat de basis waarop deze laag moet liggen, kwalitatief niet voldoende is. Achter de schermen vindt er nu veel overleg plaats over hoe dit kan worden opgelost. Omdat de gesprekken nog niet afgerond zijn en de weersomstandigheden er niet beter op worden, is het de verwachting dat het asfalt niet op korte termijn gestort kan worden. De tijdelijke situatie blijft daardoor nog steeds bestaan.

Groen
Langs de Jan Vroegopsingel staan 5 bomen die ziek zijn en/of een gevaar kunnen gaan vormen voor de omgeving. Voor deze 5 bomen is een kapvergunning aangevraagd door de gemeente. Na de kap worden deze vervangen worden door nieuwe, sterke, jonge bomen. Eind september zal de kap verder gaan en zullen de 5 aangewezen bomen gekapt gaan worden. Op een later moment worden de nieuwe bomen aangeplant. Verder worden er woensdagochtend 5 oktober vogelnestkastjes opgehangen voor het winterkoninkje, de boomklever, de specht, de Bosuil, het roodborstje, de witte Kwikstaart en de boomvalk. Daarnaast worden er ook een aantal vleermuiskasten opgehangen. Dit alles onder leiding van de ecoloog Roy Veldhuizen.

Lees meer over de dijkophoging

 

Wie wil vlinders tellen?  

Wie wil vlinders tellen?  

Hoe gaat het met de vlinders in Nederland? Dat is de vraag die De Vlinderstichting graag wil beantwoorden. En dat doen ze met het Landelijk Meetnet, dat bestaat uit honderden telroutes. Ook op Amstelglorie is een route uitgezet om de vlinderpopulatie in kaart te brengen De telroute loopt van het bijenlint tot het Reigersdijkje. Vrijwilliger Annemarie zette deze samen met De Vlinderstichting uit en loopt ‘m zelf één keer per week in een rustig tempo loopt. Annemarie neemt de nachttelling voor haar rekening. Wie wil haar helpen en eenmaal per week de dagroute lopen? Wil je meer weten over deze leuke klus, en ook meedoen met de educatieve activiteiten rond de vlinderroute, neem dan contact op met Annemarie: matoubosch@gmail.com 

Librisprijs voor Wolkerstuin-schrijfster Mariken Heitman

Librisprijs voor Wolkerstuin-schrijfster Mariken Heitman

We zijn enorm trots en blij dat Mariken Heitman, bij ons te gast in 2020, de Libris Literatuurprijs heeft gewonnen. Op de Wolkerstuin schreef ze, naar eigen zeggen, de eerste paar aanzetten tot haar roman Wormmaan. De bijgevoegde foto: Mariken Heitman in de Wolkerstuin op Amstelglorie (fotograaf: Herman van Bostelen).



Lees verder op de website van de Wolkerstuin

Bekijk het ook het interview met Mariken over haar verblijf op de Wolkerstuin

Tuinieren in een moestuinbak

Tuinieren in een moestuinbak

Heb je het al gezien? Op de Kastanjelaan, in het gras langs het pad, staan 10 versgetimmerde moestuinbakken! Buurgenoten en aspiranttuinders kunnen hier een ruime vierkante moestuin bewerken. De moestuinbakken op het speelveld zijn zó populair dat we besloten hebben om op deze plek een nieuwe groep enthousiastelingen een plekje in het groen aan te bieden. Eind maart zijn alle moestuinders weer aan de slag gegaan, zowel op het speelveld als langs de Kastanjelaan. Kom gezellig langs om een kijkje te nemen of een praatje te maken met deze nieuwe tuinders. Heb je als buurtbewoner of aspirant-tuinder interesse in een moestuinbak? Je kunt je vanaf oktober weer inschrijven voor een plekje op de wachtlijst voor volgend seizoen (’23).