Honing slingeren

Honing slingeren

HONINGSLINGEREN: de imkers van Amstelglorie gaan in het clubhuis honing slingeren. Kom kijken en meedoen.

70+ workshop mbt tuindiensten

70+ workshop mbt tuindiensten

Op 15, 17 en 29 juni om 10.00 uur kunnen tuinders meedoen met een workshop waarin we verkennen hoe we de 70+ TUINDIENSTEN vanaf 2025 gaan vormgeven. Tuinders kunnen zich tijdens de ALV inschrijven op een lijst of zich opgeven via mail.

Informatiemiddag A2 Entree

Informatiemiddag A2 Entree

Er ligt een plan om het laatste deel van de snelweg A2 om te vormen naar een rustigere stadslaan.
Op zaterdag 22 juni komt de gemeente naar Amstelglorie voor een speciale voorlichtingsmiddag, vanaf 14.00 uur. Je kunt aansluiten om mee te praten over het stedenbouwkundig plan.

Bekijk de plannen op www.amsterdam.nl/a2entree

A2 entre

High Tea in het Logeerhuis

High Tea in het Logeerhuis

Op zondag 28 april is er ‘Open Tuin’ bij het Logeerhuis op Amstelglorie.

Voordat de eerste gasten komen genieten krijgen tuinders en andere geïnteresseerden de kans om een kijkje te nemen in het mooie gastenverblijf op Amstelglorie. Tussen 10.30 en 13.00 uur is iedereen welkom voor een
High Tea: een thee/ koffie-proeverij met homemade taarten en hapjes.

Logeerhuis op Amstelglorie

Logeerhuis op Amstelglorie, Maluslaan 278

 

Nieuwjaarsbijeenkomst

Nieuwjaarsbijeenkomst

Kom je gezellig toosten op het komende tuinseizoen? Vanaf 15.00 uur ben je van harte welkom in het Amstelglorie Clubhuis om het (tuin)jaar in te luiden.

Bijeenkomst uitleg knooppunt Amstel (Zuidasdok)

Bijeenkomst uitleg knooppunt Amstel (Zuidasdok)

Onlangs zijn de plannen voor het project Zuidasdok gepresenteerd, waarvan ook het knooppunt Amstel deel uitmaakt. Dit is een knooppunt van de A10, het deel dat grenst aan Amstelglorie. Het knooppunt wordt opnieuw ingericht. Er komt op 13 januari een speciale bijeenkomst voor Amstelglorie tuinders, waarbij twee projecgroepleden toelichting op de herinrichting kunnen geven.

De voorlichting is zeker van belang voor de tuinders met een tuin grenzend aan de A2/A10. Maar alle tuinders zijn van harte uitgenodigd.

Knooppunt Amstel, foto: Siebe Swart

Algemene ledenvergadering – najaar

Algemene ledenvergadering – najaar

Kom meepraten en -beslissen over zaken die ons Amstelglorie-tuinders allen aangaan. De agenda en stukken voor deze vergadering ontvang je via de mail. Je vindt de info ook hieronder:

De vergadering start om 14.00 uur in het clubhuis. Vanaf 13.30 uur is de zaal open en kan je je registreren. We streven er naar om de vergadering om 16.30 uur af te ronden. Aansluitend is er een borrel en luiden we het einde van het seizoen in.

AGENDA
Als je voorstellen voor de agenda van deze vergadering hebt kun je die, voorzien van een duidelijke toelichting, uiterlijk zaterdag 29 oktober a.s. via e-mail indienen bij het bestuur via vvamstelglorie@gmail.com. De voorlopige agenda ziet er als volgt uit (de definitieve agenda van de
najaarsvergadering en alle bijbehorende stukken ontvang je begin november):

1. Opening en mededeling
2. Vaststellen van de agenda
3. Vaststellen van de notulen van de voorjaarsvergadering 2023
4. Ingekomen stukken
5. Moment van stilte voor de ons ontvallen leden
6. Het vaststellen van bijdragen en heffingen 2024
7. Vaststellen van begroting voor het komende boekjaar 2024
8. Update bestuur op lopende dossiers
9. Spreektijd Bond
10. De agenda voor de komende bondsvergadering. Deze agenda wordt eind september
gepubliceerd op www.bondvanvolkstuinders.nl/bondsvergaderingen
11. Het benoemen van bestuurs- en commissieleden en bondsafgevaardigden (zie toelichting
onderaan de agenda)
12. Rondvraag
13. Sluiting.

BENOEMEN VAN BESTUURSLEDEN
Het bestuur zoekt een nieuwe voorzitter. Een voorzitter moet in functie worden gekozen door de leden. Overige functies als penningmeester of secretaris wijst het bestuur zelf toe. Wil jij je verkiesbaar stellen als voorzitter van Amstelglorie? Neem dan contact met ons op via
vvamstelglorie@gmail.com.

Het bestuur zoekt ook versterking van algemeen bestuursleden, en dan met name van bestuursleden die zich met secretariaatstaken bezig willen houden (functie secretaris). Denk daarbij aan de volgende taken:

  • samen met de overige bestuursleden er voor zorgen dat de ledenvergaderingen
    plaatsvinden;
  • de voorzitter ondersteunen bij de (bestuur)vergaderingen, het opstellen van de
    agenda en het notuleren van die vergaderingen;
  • samen met de overige bestuursleden fungeren als aanspreekpunt voor de vereniging;
  • administratieve ondersteuning als mailings versturen en ledenadministratie;
  • en uiteraard volwaardig meebesturen in alle facetten van Amstelglorie.

Wil jij je verkiesbaar stellen? Neem dan contact met ons op via vvamstelglorie@gmail.com.

Benoemen van Bondsafgevaardigden
In de najaarsvergadering moeten ook drie Bondsafgevaardigden gekozen worden. Als Bondsafgevaardigde vertegenwoordig je Amstelglorie (voor een termijn van 3 jaar) twee keer per jaar op de Bondsvergadering. De ledenvergadering van Amstelglorie geeft de afgevaardigden een stemopdracht mee voor die onderwerpen waar op de Bondsvergadering over gestemd moet worden. Maar het kan zijn dat zich op de Bondsvergadering een situatie zich voordoet waarover de ledenvergadering van Amstelglorie zich niet heeft kunnen uitspreken. In dat geval bepaal jij samen met de andere twee afgevaardigden hoe je Amstelglorie op dat moment het beste vertegenwoordigen kan.
Reglementair moet minimaal een van de drie afgevaardigden een bestuurslid zijn. Op de ledenvergadering zal dan ook een bestuurslid zich verkiesbaar stellen. In de afgelopen periodes waren steeds twee van de drie afgevaardigden bestuursleden. Dat is ook wat het bestuur voorstaat. Mocht een van die twee bestuursleden verhinderd zijn, dan is altijd nog het andere bestuurslid als afgevaardigde aanwezig op de Bondsvergadering. Daarom zal ook een
tweede bestuurslid zich als afgevaardigde verkiesbaar stellen. Maar uiteindelijk beslist de ledenvergadering hierover.
Wil je meer informatie over taken en verantwoordelijkheden van een afgevaardigde? Of wil je je verkiesbaar stellen?
Neem dan contact met ons op via vvamstelglorie@gmail.com.

MELD JE IDEE VOOR EEN ACTIVITEIT NU ALVAST:
Een verzoek van penningmeester Fem: heb jij al een idee voor een activiteit voor volgend seizoen (2024), zoals een puzzeltocht of feestelijke avond? Laat het dan voor eind september alvast weten. Zo kan de financiële afhandeling soepel verlopen en weten we zeker dat er voldoende ruimte is in de begroting.
Mail je idee naar de penningmeester

Hoofdkraan open

Hoofdkraan open

Jaaaaa! Het tuinseizoen gaat weer van start… met de hoofdkraan die weer open gaat. Alles gaat weer stromen.
Maar let op: als tuinder zorg je zelf dat je aanwezig bent op je tuin, om te controleren of je geen lekkage hebt!

Kom tussen 10:30 en 12:30u naar het clubhuis om een BLAUW LABEL op te halen.

Het label hang je aan je tuinhek. Zo weten de watercontroleurs dat jij zelf aanwezig bent en dat ze op jouw tuin niet hoeven te controleren op lekkages. De controleurs halen het label weer weg.
Heb je andere vragen over het water? Stel ze dan ter plekke in het clubhuis.
Lees alles over wat er van jou verwacht wordt op deze dag

Vrijwilligersmarkt
En laat je in het clubhuis meteen informeren en denk mee over vrijwilligerswerk. Er is een ‘vrijwilligersmarkt’ waar je kunt bekijken hoe je extra kunt bijdragen aan onderhoud, faciliteiten of activiteiten op ons park.