Selecteer een pagina

Hoe, wat en waarom

Buiten in de stad
Een tuin op Amstelglorie is voor veel Amsterdammers een aantrekkelijk alternatief voor een woning met tuin. Een plekje waar je kan tuinieren, waar kinderen buiten kunnen spelen zonder last te hebben van verkeer en waar je – als het weer meezit – kan genieten van een plekje onder de zon.

Wachtlijst en toewijzing tuinen
Wil je in aanmerking komen voor een tuin, schrijf je dan in voor de wachtlijst.
Bekijk de informatie over inschrijven >>

Jaarlijks komen er op Amstelglorie 10 à 20 tuinen vrij. Onder het kopje tuinen te huur op de website en in de vitrine naast de ingang van het clubhuis kun je zien welke tuinen er op dit moment beschikbaar zijn.
Bekijk welke tuinen op dit moment te huur zijn >

Of je in aanmerking komt voor een nieuwe tuin hangt af van je plaats op de wachtlijst. Als er meer gegadigden voor een tuin zijn, krijgt de langst ingeschreven kandidaat de tuin toegewezen (het bestuur kan hier in uitzonderingsgevallen van afwijken.) Op dit moment staan er zo’n  bijna 800 mensen op de wachtlijst van Amstelglorie (2021).
Bekijk het wachttijden-overzicht

Taxatie, bezichtiging, toewijzing en kosten

Taxatie
Wanneer een tuinder zijn of haar tuin op Amstelglorie opzegt, worden de tuin, het tuinhuisje (voor zover aanwezig) en eventuele andere opstallen (schuur of kas), getaxeerd*. Het taxatierapport vind je op de website van Amstelglorie   Op dit rapport staat ook het totaalbedrag dat voor de nieuwe tuin moet worden betaald. De tuinen hebben een vaste prijs: over het bedrag kan niet onderhandeld worden. ‘Overbieden’ heeft evenmin zin. De vertrekkende tuinder kan wel met de nieuwe huurder een overnamebedrag overeenkomen voor inboedel.

* Bij de taxatie hanteren we de regels van de Bond van Volkstuinders. Deze regels gaan uit van een maximum bedrag per m²: € 384,00 per m² voor dubbelwandige tuinhuisjes of huisjes van massief hout van tenminste 55 mm dikte. Voor overige tuinhuisjes is de m²-prijs vastgesteld op € 248,00 euro per m². (2020). De vierkante meterprijs die bij de taxatie wordt vastgesteld is afhankelijk van de kwaliteit van de opstallen: een nieuw huisje in goede staat scoort een maximale vierkante meterprijs, bij een huisje met gebreken of achterstallig onderhoud ligt de maximale vierkante meterprijs lager. De prijzen worden jaarlijks geïndexeerd.

De huisjes kunnen maximaal 28 m² groot zijn. Tuin en schuur/kas worden apart gewaardeerd. In het algemeen ligt de vraagprijs van een vrijgekomen tuin met huis en schuur tussen de 2.500 en 13.000 euro.

Overigens ligt de vervangingswaarde (oftewel de kosten die nodig zijn om het huisje na een calamiteit opnieuw op te bouwen) meestal een factor 2 á 3 hoger.

Bezichtiging
Op elke laatste zaterdag van de maand kun je van 11.00-13.00 uur de tuinen bezoeken die op dat moment beschikbaar zijn. Op deze dag stelt de vertrekkende tuinder zijn of haar huisje open, zodat je ook binnen kan rondkijken of eventuele vragen kan stellen. Kandidaat-huurders die zich daarna voor één of meerdere tuinen willen inschrijven, kunnen een email sturen naar tuin-huren@amstelglorie.nl . Je reactie moet uiterlijk op de maandag na de kijk-zaterdag binnen zijn.

Toewijzing
Wanneer je een tuin krijgt toegewezen, ontvang je enkele dagen na de sluitingsdatumhiervan bericht. Wil je de tuin daadwerkelijk huren, dan moet je binnen tien dagen op het aanbod reageren en voor het eind van de maand het bedrag voor opstallen plus de jaarlijkse tuinhuur overmaken. Vervolgens krijg je een uitnodiging om op de bestuurszitting van de volgende maand de huurovereenkomst te ondertekenen.

Kosten huren tuin op Amstelglorie
De gemiddelde all-in huurprijs van een tuin op Amstelglorie bedraagt zo’n € 700 per jaar. Bij dat bedrag zijn kosten als grondhuur, een bijdrage aan de exploitatie van Amstelglorie, watergeld en verontreinigingsheffing inbegrepen. Het totaalbedrag is wel exclusief verzekering. De meeste huisjes zijn verzekerd tegen brand en inbraak. Voor een doorsnee huis bent u daar zo’n 80 euro voor kwijt.

Overdracht en overdrachtspapieren

Wanneer je een tuin toegewezen krijgt, ontvang je per email::

  • Een bevestiging dat de tuin aan je is toegewezen.
  • Een lidmaatschapsformulier. Op de achterkant vind je een verkorte versie van het algemene reglement. Kijk voor meer informatie in de bondsreglementen die je bij je inschrijving als aspirant-lid hebt meegekregen.
  • Een onderhoudsverklaring, waarin je ervoor tekent je tuin en opstallen goed te onderhouden
  • Een werkverklaring, waarin je ermee instemt elk jaar de verplichte werkuren te maken.

Op de eerstvolgende eerste donderdag van de maand kun je je lidmaatschapsovereenkomst tekenen en alle ondertekende verklaringen aan het bestuur overhandigen, samen met een recent uittreksel uit het bevolkingsregister. Tijdens de overdracht krijg je de sleutels van tuinhuis en hek. Daarna vragen we je om even langs te gaan bij de Bouwcommissie en de Werk- & Beplantingscommissie, die je informeren over de gang van zaken rondom bouwplannen, tuinieren en de werkbeurten op ons tuinpark.

  • Van de penningmeester ontvang je per email een factuur voor de overname van de opstallen,  contributie en

Lees ook: Een tuin op Amstelglorie – Lusten en Lasten »