raadsleden bezoeken Amstelglorie, september 2023

Begin september, brachten de Amsterdamse raadsleden Nienke van Renssen (GroenLinks) en Bas Minderhout (PvdA) een bezoek aan Amstelglorie. Een afvaardiging van het bestuur stapte samen met de raadsleden op de fiets en maakte een tochtje langs diverse bezienswaardigheden op het park. Zo hebben de bezoekers met eigen ogen de (bio)diversiteit van het park kunnen zien en kennisgemaakt met bijzondere plekken zoals het logeerhuis, Hemkerhof, de Wolkerstuin, het boomstronkpark op de Elzenlaan en de moestuinbakken.

De raadsleden waren enthousiast over de initiatieven op Amstelglorie om ook niet tuinders de gelegenheid te geven gebruik te maken van ons groen. Ze luisterden naar de uitleg van eRik die vertelde hoe de WBC het groenonderhoud coördineert. En de bestuursleden gaven voorbeelden van hoe we de buurt betrekken bij ons park via educatie en activiteiten. Natuurlijk kwamen ook uitdagingen ter sprake, zoals het vinden van voldoende vrijwilligers, vooral voor de wat grotere klussen op het park. Aangekomen bij de Wolkerstuin gaven de raadsleden spontaan aan dat ze hier graag een keer zouden willen vergaderen.

Via het bijenlint aan de Kastanjelaan kwam er een einde aan de fietstoer en zijn allen neergestreken op het terras van de parkwinkel voor een goede koffie. Ook de voorzitter en de penningmeester van de Bond van Volkstuinders sloten hierbij aanDe voorzitter hield een vurig pleidooi om de stroperigheid rond de onderhandelingen over de nieuwe huurcontracten en het onderhoudsfonds te doorbreken. Ook kwam de Amsterdamse politiek ter sprake: nadat de gemeente twee jaar geleden een stevig beroep deed op de tuinparken om de poorten verder te openen, is het erg stil gebleven vanuit de Stopera. De Amstelglorie-afvaardiging gaf aan dat Amstelglorie zich al jaren ontwikkelt als een tuinpark met open karakter, en dat we hier graag verder over in gesprek gaan. De raadsleden stapten na afloop weer op de fiets terug de stad in, bijgepraat en – dat kan haast niet anders – vol groene energie.

raadsleden bezoeken Amstelglorie, september 2023

Foto 1: WBC coördinator eRik legt de raadsleden uit hoe we het groen van het park onderhouden.
Foto 2: bestuurslid Gea vertelt over de Hemkerhof en de scholeneducatie.