Uitvoeringsstrategie

Lees de ACTUELE ONTWIKKELINGEN >>

Onlangs is de Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid van de gemeente Amsterdam verschenen. Het beleidsstuk Volkstuinenbeleid kan je vinden op de site van de Gemeente Amsterdam.

In de uitvoeringsstrategie staan de plannen beschreven die de gemeente heeft voor de ruim 40 volkstuinparken in Amsterdam. Kern van de gemeentelijke strategie is dat de volkstuinen zekerheid hebben over hun bestaan, nu en in de toekomst. Tegelijkertijd wil de gemeente dat de tuinparken meer toegankelijk worden, meer onderdeel van de stad. Het stuk was een eerste inrichtingsplan waarop inspraak mogelijk was tot 25 juni. Het bestuur en vele tuinders hebben hun zienswijze op het stuk inmiddels ingediend.

Zienswijze Amstelglorie
Het bestuur van Amstelglorie heeft haar zienswijze op de Uitvoeringsstrategie ingediend. Deze is tot stand gekomen in samenwerking met diverse tuinders die hun visie hebben gegeven via mail of een persoonlijk gesprek. Daarnaast heeft het bestuur met 11 andere volkstuinparken overleg gehad over dit onderwerp. Deze input is meegenomen in de uiteindelijke zienswijze die nu bij de gemeente ligt. Het bestuur dankt iedereen die zijn input heeft gegeven en zo heeft meegeholpen met de totstandkoming van onze zienswijze.
Lees de ZIENSWIJZE AMSTELGLORIE