Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid

Onlangs is de Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid van de gemeente Amsterdam verschenen. Het beleidsstuk Volkstuinenbeleid kan je vinden op de site van de Gemeente Amsterdam.

In de uitvoeringsstrategie staan de plannen beschreven die de gemeente heeft voor de ruim 40 volkstuinparken in Amsterdam. Kern van de gemeentelijke strategie is dat de volkstuinen zekerheid hebben over hun bestaan, nu en in de toekomst. Tegelijkertijd wil de gemeente dat de tuinparken meer toegankelijk worden, meer onderdeel van de stad. De plannen zijn nu vrijgegeven voor inspraak.

Zienswijze
Het bestuur van Amstelglorie is een zienswijze aan het voorbereiden op dit beleidsstuk. Om alle tuinders de mogelijkheid te geven mee te denken en te discussiëren over de zienswijze van Amstelglorie is een inspraakronde georganiseerd waarop verschillende tuinders hebben gereageerd. Daarnaast heeft het bestuur met 11 andere volkstuinparken overleg gehad over dit onderwerp.  Het bestuur zal alle input meenemen in de zienswijze die vanzelfsprekend gedeeld wordt, zodra hij definitief is. 

Inspraak
Naast de inspraakronde op Amstelglorie, is er ook de mogelijkheid om tot 25 juni een persoonlijke zienswijze in te dienen bij de gemeente.
Kijk op de volgende site hoe je je zienswijze kunt indienen:
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/ambities/gezonde-duurzame-stad/groen-amsterdam-2050/uitvoeringsstrategie-volkstuinenbeleid/ 

Op https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/volkstuinparken/ kan je reacties op de Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid van anderen lezen en als je wilt, meediscussiëren.