Zienswijzen parkeren Vroegopsingel

Het toenmalige bestuur heeft in 2009 al contact gehad met het Stadsdeel over het parkeerbeleid. In 2017 heeft tuinder A. de Haer (los van het bestuur) ook een zienswijze ingediend.
Zie hieronder info mbt zienswijze (2017) en eerdere correspondentie (2009):

Zienswijze bestuur Vroegopsingel 2017

Zienswijze 1 (2017) »
Zienswijze 2 (2017) »
Zienswijze 2b (2008) »
Afspraken 2009 »
Toelichtingsbrief aan Stadsdeel Oost mbt langsparkeren (2017) – door tuinder-A.de.Haer.pdf