Stippenkeuring 2021

Opnieuw het maximale aantal van 4 stippen behaald
Eind oktober verscheen het lijvige verslag over de beoordeling van Amstelglorie in het kader van het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren, ook wel bekend als de Stippenkeuring. En de uitslag was goed! Voor de komende vier jaar mag Amstelglorie weer het keurmerk met vier stippen dragen. Alle credits natuurlijk voor de WBC en de tuinders van het WEB, die zich altijd inzetten voor natuurlijk tuinieren en het ecologisch verantwoord beheer van ons complex. Maar in de begeleidende brief van de AVVN wordt één man uitgelicht: ‘Zonder ook maar iemand, bestuur incluis, te kort te doen wil ik hierbij toch mijn waardering uitspreken voor Wim Hemker die al heel veel jaren zich sterk maakt voor de verbetering van het niveau en de kwaliteit van het natuurlijk tuinieren op jullie tuinpark’. Ere wie ere toekomt!

Lees hier het volledige verslag over de beoordeling