Visionaire plattegrond Amstelglorie

Amstelglorie wil meer gaan betekenen voor de buurt. Deze visionaire plattegrond geeft weer in welke richting Amstelglorie zich de komende tien jaar gaat ontwikkelen. Het is geen blauwdruk, maar een wensbeeld gebaseerd op ideeën die de afgelopen periode door tuinders zijn aangedragen. Sommige voorzieningen zijn al gerealiseerd, over andere gaan we nog uitvoerig in gesprek. Neem een kijkje op ons tuinpark in 2025, en denk mee over toekomstige voorzieningen en publieksfuncties.

Heb je zelf een goed idee? Stuur een mailtje naar: bestuur.amstelglorie@gmail.com

0-visionaire-plattegrond-mei-16(vormgeving: Yolanda – Exoo grafisch buro; aan de vermeldingen op deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend)