Bestuur & commissies

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor alle algemene zaken op Amstelglorie en draagt zorg voor de financiën, de administratie en het beheer van het park. Het bestuur stelt bovendien – in overleg met de ledenvergadering – het beleid voor de komende jaren vast en regelt de overdacht van vrijgekomen huisjes aan nieuwe huurders.
E-mail bestuur: info@amstelglorie.nl

Op de pagina ‘Bericht van het bestuur‘ vind je maandelijkse berichtgeving vanuit het bestuur voor tuinders over bestuursbesluiten, plannen en praktische aangelegenheden op ons park.

 • Erik Teusink – voorzitter
 • Jeroen van der Spek – vice-voorzitter
 • Carla Custers – penningmeester
 • Fleur Alink – secretaris
 • Caroline Heijkoop – algemeen bestuurslid
 • Erik van Hagen – algemeen bestuurslid
 • Petri Schimmel – algemeen bestuurslid
 • Tobias Stam – algemeen bestuurslid

Contact tussen tuinders en bestuur
Informeer het bestuur over jouw ideeën of wensen of schiet ons aan voor vragen en opmerkingen. Dat kan via info@amstelglorie.nl of persoonlijk op elke eerste donderdagavond van de maand tussen 19.00 en 20.00 uur in het clubhuis. Of bijvoorbeeld bij de koffietafel na de werkbeurten of bij andere activiteiten.

Werk- en beplantingscommissie (WBC)

De werk- en beplantingscommissie is verantwoordelijk voor het onderhoud van het openbare groen op het complex. De commissie organiseert ook het gemeenschappelijk werk op de zaterdagochtend. E-mail werk- en beplantingscommissie: wbc@amstelglorie.nl

 • Wim Hemker
 • Marian Osnabrug
 • John Mos
 • Liesbeth Hellemond
 • Katja van den Berg
 • Mieke Brander – groenvoorziening


Hemkerhof

De Hemkerhof is een proeftuin voor natuurlijk tuinieren in de breedste zin van het woord. Schoolkinderen kunnen er terecht voor tuinlessen, er is een jaarlijkse proeverij van zelfverbouwde lekkernijen en er zijn allerlei andere activiteiten.
Lees meer over de Hemkerhof »

Coördinatie Hemkerhof

 • Tobias Stam
 • Olga van Steenwijk
  Bereikbaar via: hemkerhof@amstelglorie.nl

Natuureducatiegroep

De Natuureducatiegroep verzorgt de natuurlessen voor de basisscholen, organiseert gedurende het seizoen diverse workshops voor tuinders en andere geinteresseerden en begeleidt studenten die stage lopen bij onderzoek op Amstelglorie.
Lees meer over de natuurlessen voor basisscholen »

 • Martin Camphuijsen (coördinatie)
 • Henk Schepers (coördinatie)
  + aangevuld met diverse tuinders die de natuurlessen begeleiden


Bouw- en taxatiecommissie

De bouwcommissie beoordeelt de staat van onderhoud van de huisjes en schuren op elke tuin, taxeert de opstallen van vertrekkende tuinders en coördineert het onderhoud aan de clubgebouwen. Tuinders met bouwkundige vragen en bouwplannen kunnen bij de bouwcommissie terecht voor advies. E-mail bouw- en taxatiecommissie: bouwcommissieag@gmail.com

 • Petra Metzelaar
 • Marcel de Boer
 • Regien Heneweer
 • Abe Stremler
 • Klaas Kan

Barbeheer

De Jeugd en Ontspanningscommssie organiseert het hele jaar door activiteiten voor volwassenen en kinderen. Sommige activiteiten, zoals bloemschikken of natuurexcursies, zijn ‘seizoensgebonden’. Andere activiteiten (zoals het paasontbijt, Sinterklaas en de lampionnenoptocht) hebben een vaste plaats op de kalender.
Voor vragen omtrent clubhuis en bar: e-mail naar het bestuur
Bekijk de Agenda

 • George van Hielten – Inkoop bar
 • Vacature coõrdinator bar: wil jij de nieuwe barcoördinator worden? Lees meer » 
 • Vacature barmedewerkers. Lees meer » 

Commissie infrastructuur/ bomengroep

De commissie infrastructuur is verantwoordelijk voor het onderhoud van alle paden en bruggen en zorgt ervoor dat alle machines (rijdend én stilstaand) op Amstelglorie in conditie blijven. Ook de ARBO en het onderhoud van de bomen valt onder deze commissie. Voor de bomen is er een speciale ‘Bomengroep’ actief (bomengroep@gmail.com).

 • Erik van Hagen
 • vacature
 • vacature

Waterleidingcommissie

De waterleidingcommissie onderhoudt de waterleiding op het openbare terrein en verhelpt eventuele lekken buiten de tuinen. Individuele tuinders die problemen hebben met hun waterleiding kunnen bij de commissie terecht voor adviezen.

 • Abe Stremler
 • eRik van Hagen


Inkoopcommissie

Bij de inkoop kun je tegen een aantrekkelijke tarief de meest voorkomende tuinbenodigdheden aanschaffen. Tegels, zand, aarde en andere zware artikelen worden tegen een geringe vergoeding bij je tuin bezorgd.

 • Hanneke Metselaar
 • Susanne de Boer

Toko

De toko is een begrip op Amstelglorie. In de winkel naast het clubhuis kun je terecht voor dagelijkse boodschappen, waaronder (in het hoogseizoen) ijs en zelfgemaakte Amstelglorie-honing. De toko verkoopt ook flessen butagas. De winkel is in de periode mei t/m augustus dagelijks geopend. Buiten het seizoen is de toko over het algemeen in het weekend open.

 • beheerder gezocht (meer info volgt)

Gascontrole-ploeg

De gascontroleploeg maakt regelmatig een rondje over het terrein om na te gaan of de butagas-installatie van elke tuin nog aan de veiligheidseisen voldoet.

 • Bert Barendsen
 • Ruud Barendsen

Logeerhuis

Logeerhuis op Amstelglorie

Logeerhuis op Amstelglorie

Op Amstelglorie ligt temidden van een mooi aangelegde tuin het z.g. Logeerhuis. Dit is een eenvoudige, aangepaste vakantiewoning voor mindervaliden. Het Logeerhuis heeft een aangepaste badkamer (zonder bad). Ook het toilet is aangepast. Verder zijn er verhoogde bedden met een z.g. papegaai.

Het logeerhuis is rolstoelvriendelijk. Zo zijn er enerzijds geen drempels en anderzijds bredere deurposten. Behalve het huis is ook de tuin geheel toegankelijk gemaakt voor rolstoelen.

Het logeerhuis is te huur in de periode eind april tot half september, voor een of, buiten het hoofdseizoen, maximaal twee weken per jaar. Wij heten u van harte welkom in ons logeerhuis. Bekijk de webpagina van het logeerhuis »

Medewerkers:

 • Yvonne Blazer, boekingen en financiën
 • Tilly Jungerius, beheerder
 • Vacature techniek